Instytut Europeistyki
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych KUL
oraz
Uniwersytet Otwarty KUL

 

Serdecznie zapraszają wszystkich studentów KUL
oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych
zainteresowanych tematyką wystąpień publicznych,
do udziału w pierwszej edycji unikatowego konkursu

 

European Public Speaking Competition 2016

 

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych mówców, wygłaszających swoje prezentacje w języku angielskim. Konkurs jest doskonałą okazją do przełamania swoich barier związanych z wystąpieniami publicznymi oraz zdobycia cennego doświadczenia w tym zakresie.

 

Pierwsza edycja odbywa się pod hasłem
„United in diversity – why European integration is so important”.

Uczestnicy oceniani będą przez profesjonalne Jury, złożone z praktyków,
których codzienna praca związana jest z zagadnieniami „Public Speaking”
oraz praktycznym kontaktem z językiem angielskim.

 

 Przewidziane są atrakcyjne nagrody książkowe, powiązane z ideą konkursu oraz studiami na kierunku European Studies.

 

Zgłoszenia na formularzach będących załącznikami do Regulaminu Konkursu należy dostarczyć (pocztą lub osobiście)

do 20 kwietnia 2016 roku
na następujący adres:

 

Uniwersytet Otwarty
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
gmach główny KUL, pok. 109A

 

 Konkurs odbędzie się w dniu 9 maja 2016 roku w Collegium Iuridicum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przy ul. Spokojnej 1 w Lublinie.

 

Nagrodą w konkursie jest bezpłatny 2-tygodniowy staż dla studenta w lubelskim biurze Posła do Parlamentu Europejskiego, Krzysztofa Hetmana. Dodatkowe nagrody to publikacje z zakresu wystąpień publicznych w języku polskim i angielskim, a także nagrody książkowe, powiązane ze studiami na kierunku European Studies. Partnerem konkursu jest EUROpens BLOG

 

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu

 

Do pobrania także:

Formularz zgłoszeniowy dla studentów oraz Formularz zgłoszeniowy dla uczniów

 

W razie jakichkolwiek pytań organizacyjnych, prosimy kierować je na adres: otwarty@kul.pl

 

PATRONAT POSŁA DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, Krzysztofa Hetmana Fundatorem nagród w Konkursie jest Księgarnia Naukowa.pl

Autor: Emil Wojtaluk
Ostatnia aktualizacja: 08.04.2016, godz. 17:44 - Emil Wojtaluk