Kuratorem Koła Naukowego Studentów Europeistyki "EURO-KUL" jest Pani mgr Katarzyna Woch- asystent w Katedrze Prawa Unii Europejskiej.

Absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Tytuł magistra prawa uzyskany w 2010 roku na podstawie pracy pt. Ochrona rynku Unii Europejskiej przed nieuczciwą konkurencją, napisanej na seminarium z prawa Unii Europejskiej i handlu międzynarodowego pod kierunkiem dra hab, prof. KUL Artura Kusia. Studia ukończyła z wynikiem bardzo dobrym z wyróżnieniem.

 

Ukończyła również studia podyplomowe na kierunku Przygotowanie projektów i zarządzanie funduszami europejskimi ed. VIII, organizowane przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji oraz Fundację OIC Poland.

Od 1 października 2010 roku zatrudniona w Katedrze Prawa Unii Europejskiej KUL na stanowisku asystenta. Prowadzi zajęcia z prawa europejskiego oraz funduszy Unii Europejskiej.

 

Laureatka III Edycji Konkursu dla Młodych Prawników organizowanego przez Kancelarię Prawną Chałas i Wspólnicy oraz portal Money.pl.

 

Od września 2013 roku asystent sędziego.

 

 

Autor: Katarzyna Stachyra
Ostatnia aktualizacja: 23.05.2017, godz. 05:13 - Emil Wojtaluk