Ks. Alfred Marek Wierzbicki

 


GDY ŻYCIA KONIEC SZEPCE DO POCZĄTKU…

 

Na wieść o krytycznym załamaniu się stanu zdrowia Jana Pawła II modlitwa i czuwanie połączyły miliony ludzi. Pragnęliśmy bardzo, aby jeszcze nie odchodził od nas. Kiedy umarł wieczorem w dniu 2 kwietnia, poczuliśmy jeszcze głębszą wspólnotę najpierw w żalu, a potem w olśnieniu, że to Jego Pascha - przejście do domu Ojca. Umierał na oczach niemal całego świata uświadamiając nam wagę spraw ostatecznych. Wtedy przypomniał mi się Norwidowski Fortepian Szopena.


- Gdy życia koniec szepce do początku:
„Nie stargam Cię ja – nie! – Ja – u- wydatnię!...”1


Tak jest teraz po odejściu Ojca Świętego. Wszystko, co było bogatą treścią Jego pontyfikatu – i wszystko, co prowadziło do pontyfikatu na szlaku od Wadowic i Krakowa do Rzymu z przystankiem 24 lat profesury w Lublinie – nie stało się mniej ważne, lecz koniec życia Karola Wojtyły uwydatnia piękno Jego Osoby, każe nam jeszcze bardziej doceniać dar i pozwala wciąż z tego niesłychanego daru na nowo czerpać.


Uczył nas nieustannie myśleć o początku. Wygłaszając katechezy o teologii ciała posłużył się metodą Chrystusa i „odwołał się do początku”. Kiedy mówił o historycznym przełomie „Solidarności”, odsłonił ukryty początek: „nie może braknąć tych podstawowych zasad, które są tak głębokie jak sam człowiek, a które początek swój mają w Bogu”2. Początek wraz z kresem przywoływał także w poetyckich medytacjach Tryptyku rzymskiego. Początek to oczywiście chronologia: „Tu wszystko się zaczęło”. Ale kiedy idziemy w głąb, początek utożsamia się z zasadami - ze strukturą rzeczywistości, z jej zdumiewającym porządkiem i porywającą muzyką. Należy jednak iść najdalej, dokąd może dojść umysł ludzki - „musisz iść do góry, pod prąd”3 - aby odkryć źródło wszystkiego w Bogu.

 

_______________________________________

 

1. C. Norwid, Vade- Mecum, Lublin 2004, s. 125.
2. Jan Paweł II, Moc świadectwa, Przemówienie do pielgrzymów z diecezji szczecińsko-kamieńskiej, Częstochowa 18.VI.1983, w: tenże, Pokój tobie, Polsko! Ojczyzno moja!, Città del Vaticano 1983, s. 73.
3. Jan Paweł II, Tryptyk rzymski. Medytacje. Kraków 2003, s. 11.

Strona 1 z 4 :: Idź do strony: [1] 2 3 4