Studenckie Koło Naukowe Pedagogiki Specjalnej powstało z inicjatywy dr hab. Prof. KUL Ewy Domagała-Zyśk oraz studentek doktorantek Katedry Pedagogiki Specjalnej KUL: Agnieszki Amilkiewicz-Marek, Magdaleny Bednarskiej oraz Gabrieli Matczak. Koło rozpoczęło swoją działalność w roku akademickim 2016/2017.

 

Nieoficjalnym patronem SKNPS jest Jean Vanier, założyciel wspólnot Arka
i Wiara i Światło, promotor różnorodnych działań na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, podejmowanych z pełnym poszanowaniem ich godności na każdym etapie życia.

 

Celem działania Koła jest podejmowanie działań o charakterze naukowym służących pełniejszemu poznaniu problematyki niepełnosprawności oraz współpraca z instytucjami państwowymi oraz organizacjami pozarządowymi w celu wspierania osób
z niepełnosprawnością.

 

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy:)

Autor: Kinga Małek
Ostatnia aktualizacja: 13.10.2020, godz. 13:30 - Aleksandra Borowicz