nzs_-_protest11_550Niezależne Zrzeszenie Studentów powstało 22 września 1980 w wyniku pamiętnych wydarzeń i strajków robotniczych z sierpnia 1980, będących sprzeciwem wobec ówczesnego reżimu politycznego w naszym kraju.

NZS w roku 1980 było w pewnym sensie studenckim odpowiednikiem "Solidarności" i skupiało młodych ludzi chcących niezależnej od władz państwowych organizacji studenckiej, a ponadto demokratyzacji życia akademickiego, przestrzegania podstawowych swobód politycznych w kraju oraz praw człowieka, szanowania polskich tradycji niepodległościowych i patriotycznych. Przez długi czas władze PRL zwlekały z rejestracją NZS.

Dopiero w wyniku strajków studenckich, szczególnie w Łodzi, ówczesny rząd zgodził się na rejestrację Zrzeszenia, która miała miejsce 17 lutego 1981 r. Pierwszym szefem NZS został Jarosław Guzy. Organizacja obok działań typowo prostudenckich, związanych między innymi z postulatami reformy szkolnictwa wyższego, zajmowała się także wspieraniem działań "Solidarności" w wymiarze politycznym.

Po wprowadzeniu stanu wojennego NZS został zdelegalizowany, a wielu jego działaczy aresztowanych. W kilku ośrodkach akademickich NZS prowadził jednak działalność podziemną. Po roku 1989 NZS został ponownie zalegalizowany. Stopniowo zmieniał też profil swojej działalności, zdecydowanie ograniczając inicjatywy polityczne na rzecz reprezentowania interesów studentów oraz realizowania przedsięwzięć kulturalno-rozrywkowych, stając się tym samym organizacją o typowo studenckim charakterze.

Niezależne Zrzeszenie Studentów, poprzez swoją aktywność na forum uczelni i kraju, broni praw studenckich, organizuje życie społeczne i kulturalne młodego pokolenia oraz kreuje rozwój organizacji i swoich członków, przygotowując ich do świadomego i czynnego członkostwa w społeczeństwie obywatelskim. NZS jest samorządną i społeczno - polityczną organizacją studentów kierujących się w swoich działaniach chrześcijańskim systemem wartości, chęcią uczestnictwa w życiu publicznym swojego Kraju, przyczyniając się do jego demokratyzacji, utrwalania i pogłębiania praw obywatelskich, swobód twórczych, umacniania niezawisłości nauki, kultury i sztuki, działania na rzecz rozwoju moralności publicznej.

 

Naszą misją jest wspieranie kulturalnego, naukowego i społecznego rozwoju studentów oraz integracja środowiskaimages2_148_01 studenckiego. Efektem działalności organizacji jest rozwój jej członków i kreowanie ich na liderów. Przyświecają nam idee tolerancji, demokracji i integracji europejskiej. Nasza działalność dzieli się sześć odrębnych pól strategicznych, mających odrębne cele i założenia, których realizacja dokonywana jest poprzez specyficzny zespół projektów i zadań:
· Integracja środowiska studenckiego
· Działalność kulturalna

· Działalność naukowa
· Poznanie międzykulturowe
· Kreowanie liderów
· Rozwój wewnętrzny
· Akcje charytatywne
Będąc największą organizacją ogólnopolską przeprowadzamy

wiele projektów docierających do niemal każdego „żaka" w Polsce,

o których możecie przeczytać na naszej stronie.

 

nzsplakietka1_749

Autor: Paweł Potakowski
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2008, godz. 20:48 - Dariusz Kała