We współczesnym świecie często spotykamy się z problemem braku krwi, której duże ilości niezbędne są przy ratowaniu zdrowia i życia niejednego człowieka. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom studenci przyjęli sobie za cel rozpowszechnienie idei honorowego krwiodawstwa w społeczeństwie. Właśnie taka misja przyświeca inicjatorom Wampiriady z NZS. Naszym celem jest informowanie społeczeństwa o krwiodawstwie i krwiolecznictwie, aby tym sposobem uczulić każdego człowieka, że on także może kiedyś potrzebować drogocennego płynu. Pragniemy, aby projekt ten wykształcił, zwłaszcza w społeczności studenckiej, nawyk honorowego krwiodawstwa.

 

 

 

Drogowskazy Kariery to ogólnopolski program edukacyjny podnoszący kompetencje studentów oraz ich konkurencyjność na rynku pracy. Projekt pomaga studentom w kształtowaniu ich przyszłości i odnalezieniu najlepszej drogi rozwoju poprzez zaprezentowanie możliwości, jakie dają im praktyki, staże i praca w przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych.

Studenci – uczestnicy Programu – zyskują możliwość poznania zarówno specyfiki pracy w poszczególnych branżach jaki i u potencjalnych pracodawców. Nasze szkolenia są ściśle dopasowane do potrzeb studentów, dzięki przeprowadzonej wśród nich ogólnopolskiej ankiecie branżowej.

Szerokie spektrum naszych działań oraz formy organizowanych wydarzeń czyni Drogowskazy Kariery projektem wysokiej rangi, a tym samym cieszącym się dużym zainteresowaniem wśród studentów. Organizujemy warsztaty i case studies, debaty oraz panele dyskusyjne. Dajemy partnerom możliwość promocji firmy i zaprezentowania oferty stażowej. Często zdarza się tak, że studenci biorący udział w naszym projekcie mają ułatwioną ścieżkę kariery.

 

 

 

OKFS, czyli Ogólnopolski Konkurs Fotografii Studenckiej, jest konkursem organizowanym przez studentów dla studentów, mający na celu wzbudzanie zainteresowania fotografią oraz pobudzanie kreatywności.

OKFS organizowany jest od 1998 roku, co za tym idzie znacząco wrósł w tradycję NZS. Tegoroczna edycja jest już XXII odsłoną. Konkurs ma na celu przede wszystkim umożliwienie rozwoju młodym pasjonatom z dziedziny fotografii, promocję tej dziedziny sztuki wśród studentów, a także odkrywanie talentów i promowanie ich wśród profesjonalistów. Stawiamy na kreatywność, dlatego co roku konkursowi towarzyszy inny motyw przewodni, który ma inspirować i zachęcić do twórczego podejścia do tematu. W tym roku będzie to szeroko pojęty zachwyt.

Poza aspektem konkursowym, projektowi towarzyszy cykl warsztatów fotograficznych, wystaw i prelekcji, odbywających się w największych miastach Polski. OKFS to nie tylko konkurs, to także inicjatywa, przybliżająca dziedzinę sztuki jaką jest fotografia.

 

 

nobel1_170

 

Studencki Nobel to konkurs na najlepszego studenta w Polsce organizowanego przez Niezależne Zrzeszenie Studentów. Najlepszego pod kątem wszechstronności m.in. naukowej, społecznej a także biznesowej. Konkurs polega na wyborze i promowaniu utalentowanych żaków, zarówno państwowych, jak i prywatnych szkół wyższych w Polsce i finalnie wyborze najlepszego wśród najlepszych – zwycięzcy Studenckiego Nobla.

 

 

 

Prawie Kino „Poza granice ekranu” to autorski projekt tworzony przez Niezależne Zrzeszenie Studentów, organizujący nieodpłatne wydarzenia – spotkania, pokazy i warsztaty filmowe, skupiając się jednocześnie na promowaniu świata kina w Internecie. Naszym celem jest przybliżanie świata filmu, animowanie życia akademickiego i szerzenie legalnej kultury.

Sztuka filmowa ma wielki potencjał kreowania świadomości społecznej i kulturalnej. Dlatego wierzymy, że powinna być integralną częścią kultury akademickiej, a pokazy filmowe na uczelniach powinny być stałym elementem wszystkich uczelni wyższych. Staramy się pokazywać nie tylko klasyki kina, ale także nowatorskie, niszowe produkcje, które nie zawsze są powszechnie dostępne.

 

 

 

 

Konkurs konstrukcji Studenckich to projekt, który pomoże studentom uczelni technicznych w komercjalizacji swoich wynalazków.

Polskie uczelnie techniczne posiadają wielu zdolnych studentów, którzy działając samodzielnie lub w kołach naukowych, tworzą ciekawe i innowacyjne urządzenia. Niestety, w wielu wypadkach projekty i prototypy wynalazków nie zostają przedstawione gronu potencjalnie zainteresowanych ludzi ze świata biznesu, którzy pomogliby przy wprowadzeniu ich na rynek.

Mając na uwadze ten problem, osoby skupione w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej wyszły z inicjatywą stworzenia konkursu, w którym pod okiem potencjalnych inwestorów rywalizowałyby konstrukcje studenckie z całej Polski. Dajemy szansę na rozwój najzdolniejszym polskim studentom, zmieniamy sposób w jaki uczelnie do nich podchodzą a także, sami jako twórcy projektu uczymy się na czym polega łączenie nauki z biznesem.

Autor: Paweł Potakowski
Ostatnia aktualizacja: 15.06.2021, godz. 18:18 - Patrycja Rowińska