wampiriada_400Wampiriada
We współczesnym świecie często spotykamy się z problemem braku krwi, której duże ilości niezbędne są przy ratowaniu zdrowia i życia niejednego człowieka. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom studenci przyjęli sobie za cel rozpowszechnienie idei honorowego krwiodawstwa w społeczeństwie. Właśnie taka misja przyświeca inicjatorom 'Wampiriady' z NZS. Naszym celem jest informowanie społeczeństwa o krwiodawstwie i krwiolecznictwie, aby tym sposobem uczulić każdego człowieka, że on także może kiedyś potrzebować drogocennego płynu. Pragniemy, aby projekt ten wykształcił, zwłaszcza w społeczności studenckiej, nawyk honorowego krwiodawstwa.

 

Drogowskazy Kariery to kompleksowy program pomocy studentom w kształtowaniu własnej przyszłości i odnalezieniu najlepszej drogi rozwoju.

zajawka


Nasze cele chcemy osiągnąć poprzez dostarczenie studentom kompleksowej wiedzy na temat rynku praktyk i możliwości rozwoju własnej kariery oraz integracji środowisk akademickich i biznesowych.

Poprzez prezentację wielu aspektów rynku pracy i specyfiki wielu branż chcemy pomóc studentom w dokonywaniu świadomych wyborów. Poprzez debaty, warsztaty i targi chcemy pokazać studentom wielość możliwości, ich zalety i wady.

Celem Projektu jest prezentacja możliwości, jakie mają przed sobą studenci, umożliwienie im poznania rynku pracy i kariery. Wierzymy, że tylko mając szeroką wiedzę na jego temat studenci mogą wziąć pełną odpowiedzialność za swoje wybory.

Studia są okresem, w którym młodzi ludzie stają przed koniecznością podjęcia decyzji wywierających wpływ na ich przyszłą karierę. Świat otwiera przed studentami wiele możliwości. Ich mnogość powoduje często zagubienie. Nowości takie jak system boloński czy ułatwiona emigracja zmuszają do coraz to nowych wyborów. Coraz szybsze tempo edukacji, pracy i życia każe dokonywać wyborów jeszcze szybciej niż dawniej.

Poprzez elementy Drogowskazów Kariery (debaty, warsztaty, targi, Internetową Bazę Praktyk chcemy ułatwić studentom zapoznanie się z zawiłościami rynku pracy i różnorodnymi ścieżkami rozwoju. Wierzymy, że to pozwoli im na dokonywanie lepszych wyborów i większą satysfakcję z pracy i z życia.

 

 

 

 OKFS, czyli Ogólnopolski Konkurs Fotografii Studenckiej to konkurs skierowany do wszystkich studentów uczelni państwowych i prywatnych interesujących się fotografią, którzy nie ukończyli 28 roku życia. Organizowany jest od 1998 r., więc w tym roku przypada jego XIV edycja. Konkursowi towarzyszy „Pstrykaliada” czyli wystawy nadesłanych prac, cykle warsztatów, projekcji i wykładów prowadzonych przez znakomitych fotografów. Prace zbierane są w 12 największych ośrodkach akademickich w kraju, a w większości z nich już w marcu można będzie wziąć udział we wspomnianych warsztatach.

 

"Twoje Prawa w Pracy", to kampania informacyjno - promocyjna koncentrująca się na prawach pracy i formach twojeprawa1_170ochrony zatrudnienia w Polsce. Jednym z głównych celów jest wskazanie korzyści jakie niesie integrowanie się w organizacjach pracowniczych. Organizatorom projektu zależy również na naświetleniu studentom zasad tworzenia i działania organizacji, które reprezentują prawa pracownicze.

                W trakcie trwania kampanii zostaną zorganizowane warsztaty, dzięki którym studenci zapoznają się z prawami i obowiązkami pracownika i pracodawcy. Zostanie także wydany poradnik, który będzie uzupełnieniem wiedzy z zakresu realizacji projektu.

                Szczegółowe informacje dotyczące daty przeprowadzenia warsztatów na poszczególnych uczelniach w Polsce i wszelkie niezbędne materiały, już wkrótce będzie można znaleźć na stronie internetowej programu. 

Pamiętajcie, nieznajomość prawa szkodzi. Zapoznajmy się ze swoimi przywilejami pracowniczymi tak, aby móc w pełni korzystać z nich w życiu, nie dając się pracodawcom, którzy chętnie wykorzystują naszą niewiedzę.  Ten projekt umożliwi Wam zdobycie cennej wiedzy, która przyda się na lata.

 

 

Studencki Nobel - dawniej Primus Inter Pares

konkurs na najlepszego Studenta w Polsce

nobel1_170

 

Studencki Nobel 2012 to konkurs na najlepszego studenta w Polsce organizowanego przez Niezależne Zrzeszenie Studentów. Najlepszego pod kątem wszechstronności m.in. naukowej, społecznej a także biznesowej (dopasowanie do rynku pracy). Konkurs polega na wyborze i promowaniu utalentowanych żaków, zarówno państwowych, jak i prywatnych szkół wyższych w Polsce (na szczeblu uczelnianym na większości uczelni, regionalnym – 16 laureatów – oraz krajowym) i finalnie wyborze najlepszego wśród najlepszych – zwycięzcy Studenckiego Nobla. Ponadto w Konkursie nagradzani są najlepsi studenci w 10 kategoriach: nauki rolniczo – przyrodnicze, nauki inżynieryjne i techniczne, nauki medyczne i nauki o zdrowiu, nauki prawnicze, nauki ekonomiczne, nauki humanistyczne, nauki ścisłe, sztuka, sport, języki obce (Krajowi Laureaci Branżowi).

 

Autor: Paweł Potakowski
Ostatnia aktualizacja: 08.10.2012, godz. 21:29 - Magdalena Gębala