Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że 20 października 2014 r. w Krakowie zmarł Prof. dr hab. Marian Kucała, doktor honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

  Urodzony 2.03.1927 r. w podmyślenickiej Więciórce, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, wieloletni pracownik Polskiej Akademii Nauk, kierownik Zakładu Językoznawstwa IBL PAN w Krakowie, kierownik Zakładu Historii Języka Polskiego Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie, przewodniczący Komisji Dialektologicznej komitetu Językoznawstwa PAN, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, członek Polskiej Akademii Umiejętności, członek Towarzystwa Naukowego KUL, długoletni współpracownik Katedry Języka Polskiego KUL, w ostatnim czasie członek Rady Naukowej z. 6. (Językoznawstwo) „Roczników Humanistycznych”.

   Odszedł od nas wielki językoznawca, wybitny historyk języka, dialektolog i leksykograf, wychowawca i mistrz wielu roczników KUL-owskich polonistów. Człowiek niezwykle skromny i pracowity, niekwestionowany autorytet w polskim środowisku językoznawczym.

   Profesor Marian Kucała dzięki przymiotom serca i umysłu zasłużył sobie na wdzięczną pamięć uczniów – na trwale pozostanie w naszej pamięci. Za dobro płaci się dobrem.

Autor: Małgorzata Nowak-Barcińska
Ostatnia aktualizacja: 20.10.2014, godz. 16:25 - Małgorzata Nowak-Barcińska