A
Albańczycy: 449
 
B
Bałtowie: 449, 1271
Białorusini: 840, 841, 842, 843
 
C
Chaldejczycy: 1448
 
G
Grecy: 449
 
K
Karaimi: 754, 755, 756, 757
Koptowie katolicy: 1448
Koptowie monofizyci: 1448
 
L
Litwini: 840, 841, 842, 843
 
N
Niemcy: 449, 652, 840, 841, 842, 843, 1038
 
O
Ormianie: 168, 373, 650, 754, 755, 756, 757, 1306, 1312, 1448, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1464
 
P
Polacy: 318, 359, 840, 841, 842, 843, 1522
 
R
Rumuni: 449
 
S
Słowianie: 1166
Słowianie Południowi: 449
Słowianie Wschodni: 449, 1271
Słowianie Zachodni: 449, 1271
Syryjczycy: 1448
 
T
Tatarzy: 449
Turcy: 449
 
U
Ugrofini: 449
Ukraincy: 840, 841, 842, 843
 
W
Węgrzy: 1271
Włosi: 449
Wołosi: 449
 
Ż
Żydzi: 5, 164, 166, 169, 404, 479, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 1153, 1170, 1303, 1307, 1308, 1309, 1313, 1314, 1315, 1447, 1464, 1465, 1466, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584
 
Aktualizacja: R.K. 13 XI 2006
Autor: Robert Kozyrski
Ostatnia aktualizacja: 12.05.2014, godz. 13:17 - Robert Kozyrski