DYREKTOR

dr hab. Bogumił Szady, prof. KUL

 

PRACOWNICY

dr Edyta Chomentowska, adiunkt

prof. dr hab. Henryk Gapski (kier. projektu: Atlas klasztorów w Polsce X-XXI w.)

dr hab. Robert Kozyrski, prof. KUL

dr Joanna Kumor-Mielnik, adiunkt

s. dr Jadwiga Monika Kupczewska, adiunkt

dr hab. Marek Słoń, adiunkt

mgr Ewa Warczak, kartograf

Autor: Edyta Chomentowska
Ostatnia aktualizacja: 18.01.2023, godz. 11:52 - Robert Kozyrski