A

Administracja: 652, 1038

Administracje apostolskie: 58, 59, 333, 447, 763, 804, 805, 806, 807, 1104
Akcja Katolicka: 1, 947
Albertynki: 2, 3, 4
Anabaptyści (zob. także: Protestanci): 165, 1045, 1046, 1047, 1048
Anglikanie (zob. także: Protestanci): 165, 1045, 1046, 1047, 1048
Archidiakonaty (poszczególne zob. w ind. geograf.): 110, 224, 228, 231, 264, 269, 363, 435, 454, 658, 673, 764, 765, 766, 920, 1037, 1043, 1154, 1250, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1369
Archidiecezje (poszczególne zob. w ind. geograf.): 274, 1253
Archikatedry: 209
Archimandrie (poszczególne zob. w ind. geograf.): 879
Architektura romańska: 113, 778, 1098
Architektura wczesnogotycka: 113, 778, 1098
Arcybiskupstwa (poszczególne zob. w ind. geograf.): 53, 54, 55, 56, 57, 58, 62, 63, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 114, 145, 147, 153, 154, 156, 157, 159, 271, 272, 273, 333, 335, 339, 340, 341, 342, 351, 432, 447, 541, 542, 543, 544, 545, 666, 671, 763, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 789, 790, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 815, 899, 916, 922, 927, 981, 1096, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1158, 1159, 1160, 1161, 1226, 1294, 1417
Arcybiskupstwa autokefaliczne (poszczególne zob. w ind. geograf.): 145, 663, 815, 899, 921
Arianie (zob. także: Protestanci): 165, 1045, 1046, 1047, 1048
Augustianie (zob. także: Zakony żebracze): 26, 217, 603, 1015
Augustianie Eremici (zob. także: Augustianie): 25, 1510, 1514
Augustianki: 1541
 
B
Bazylianie (zob. także: Zakony mnisze): 27, 441, 519, 520, 746, 837, 838, 874, 875, 876, 877, 878, 892, 942, 973, 1155, 1248, 1297, 1317, 1365, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1431, 1509
Bazylianki (zob. także: Zakony mnisze): 520
Benedyktyni (zob. także: Zakony mnisze): 29, 30, 146, 320, 418, 506, 942, 1015, 1317, 1481, 1509, 1515
Benedyktynki misjonarki: 31, 32, 33
Benedyktynki samarytanki: 1222, 1223, 1224
Beneficja plebańskie: 34
Bernardyni (zob. także: Franciszkanie Obserwanci i Zakony żebracze): 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 246, 321, 397, 398, 399, 442, 603, 822, 940, 941, 1015, 1482, 1511, 1514, 1524, 1548, 1549, 1550, 1551
Bernardynki: 1541
Biblioteki: 52
Biskupi: 28, 295, 312, 315, 316, 344, 345, 346, 347, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 1195, 1196, 1197
Biskupstwa (poszczególne zob. w ind. geograf.): 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 114, 145, 146, 147, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 270, 272, 273, 295, 269, 271, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 351, 425, 426, 427, 431, 432, 433, 440, 447, 462, 463, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 660, 664, 665, 666, 667, 671, 672, 683, 684, 685, 687, 688, 689, 763, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 786, 787, 788, 789, 790, 796, 798, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 811, 813, 815, 899, 900, 916, 921, 922, 925, 926, 927, 981, 1034, 1035, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1106, 1108, 1109, 1110, 1128, 1158, 1159, 1160, 1161, 1171, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1226, 1294, 1413, 1417, 1437, 1438, 1439
Biskupstwa autokefaliczne: 335
Biskupstwa egzymowane: 925
Biskupstwa skasowane: 68, 114, 159, 812, 813, 1209
Bitwy: 328, 329, 331, 698
Bonifratrzy (zob. także: Zakony kleryckie): 99, 100, 101, 102, 603, 1508, 1513
Boromeuszki: 103, 104, 105, 1541
Bożogrobcy (zob. także: Zakony kanonicze): 106, 1507, 1512
Bracia Czescy (zob. także: Protestanci czescy): 1047
Bracia Słudzy Maryi Niepokalanej, zob. Słudzy Maryi
Bractwa religijne: 110, 111, 112, 170
Buddyści: 349
Buddyzm: 349, 1433
 
C
Chrystianizacja: 144
Chrześcijanie: 352
Chrześcijaństwo: 145, 146, 147, 148, 149, 350, 351, 352, 353, 354, 451, 900, 1433, 1448
Córki Bożej Miłości: 176, 177, 178
Córki Maryi Wspomożycielki, zob. Salezjanki
Córki Matki Bożej Bolesnej, zob. Serafitki
Córki NMP Od Siedmiu Boleści, zob. Serafitki
Cysterki (zob. także: Zakony mnisze): 912
Cystersi (zob. także: Zakony mnisze): 179, 180, 181, 182, 320, 419, 506, 547, 548, 884, 913, 914, 942, 1317, 1509, 1515, 1519, 1523
 
Cz
Czasopisma regionalne i lokalne: 402
 
D
Dekanaty (poszczególne zob. w ind. geograf.): 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 110, 111, 143, 170, 209, 213, 216, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 259, 260, 261, 262, 264, 267, 313, 317, 319, 362, 363, 407, 409, 435, 454, 652, 658, 673, 674, 680, 682, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 882, 906, 911, 920, 946, 948, 952, 961, 976, 981, 1026, 1038, 1043, 1132, 1138, 1139, 1154, 1180, 1226, 1245, 1250, 1252, 1253, 1294, 1309, 1347, 1349, 1350, 1351, 1353, 1354, 1355, 1356, 1362, 1363, 1368, 1369, 1375, 1377, 1396, 1449, 1472
Dialekty i regionalizmy: 472
Diecezje (poszczególne zob. w ind. geograf.): 1, 8, 9, 11, 12, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 143, 162, 183, 213, 214, 217, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 305, 314, 320, 348, 352, 364, 377, 407, 408, 409, 410, 411, 415, 426, 427, 432, 433, 450, 452, 490, 491, 492, 493, 494, 498, 531, 532, 533, 534, 535, 539, 540, 546, 555, 565, 566, 567, 603, 629, 646, 648, 654, 655, 659, 660, 661, 667, 668, 671, 673, 674, 675, 676, 680, 682, 689, 701, 702, 703, 725, 726, 727, 728, 730, 731, 732, 739, 740, 741, 742, 743, 763, 764, 765, 768, 770, 771, 772, 773, 774, 766, 767, 775, 776, 777, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 797, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 812, 813, 814, 816, 844, 848, 862, 863, 870, 873, 888, 901, 917, 918, 919, 925, 926, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 947, 949, 950, 955, 960, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 971, 973, 974, 977, 978, 979, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 988, 989, 1017, 1041, 1066, 1075, 1092, 1096, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1108, 1111, 1112, 1131, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1139, 1140, 1141, 1142, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1234, 1252, 1253, 1292, 1294, 1296, 1301, 1371, 1372, 1373, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1439, 1440, 1444, 1445, 1446, 1470, 1471, 1474, 1481, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1520, 1521, 1543, 1545, 1560, 1575
Diecezje-adm. państwowa: 456
Diecezje skasowane: 68, 1209
Dochód: 1195, 1196
Doloryści (zob. także: Zgromadzenia bezhabitowe): 724
Dominikanie (zob. także: Zakony żebracze): 175, 217, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 379, 380, 397, 400, 401, 443, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 603, 651, 667, 671, 733, 734, 735, 736, 737, 745, 748, 883, 922, 1015, 1022, 1023, 1024, 1025, 1044, 1065, 1066, 1067, 1068, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1121, 1123, 1124, 1125, 1318, 1428, 1429, 1442, 1453, 1475, 1476, 1483, 1510, 1514, 1525, 1547
Dominikanie Obserwanci (zob. także: Dominikanie): 287, 288, 401, 555, 1125, 1483, 1510
Dominikanki (zob. także: Zakony mnisze): 1541, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559
Domy zakonne (poszczególne zob. w ind. geograf.): 38, 43, 49, 101, 108, 146, 181, 280, 285, 292, 383, 386, 388, 398, 399, 400, 401, 420, 421, 422, 423, 424, 433, 462, 463, 482, 496, 497, 498, 503, 549, 550, 551, 553, 554, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 591, 593, 595, 608, 662, 665, 684, 686, 691, 692, 693, 728, 729, 817, 822, 823, 824, 880, 881, 902, 907, 921, 946, 951, 1020, 1034, 1035, 1036, 1044, 1086, 1113, 1114, 1115, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1148, 1293, 1418, 1434, 1437, 1502, 1517, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551
Domy zakonne męskie: 25, 27, 30, 51, 102, 106, 126, 141, 173, 174, 175, 182, 217, 247, 287, 288, 296, 300, 301, 302, 303, 305, 306, 308, 320, 321, 322, 323, 324, 379, 380, 387, 389, 397, 418, 419, 425, 427, 453, 469, 470, 471, 483, 487, 488, 495, 499, 500, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 515, 516, 517, 518, 520, 521, 522, 538, 547, 548, 555, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 576, 577, 578, 579, 583, 585, 594, 596, 597, 598, 599, 603, 604, 605, 606, 607, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 644, 649, 651, 685, 689, 699, 709, 724, 725, 733, 734, 746, 762, 786, 845, 846, 847, 864, 866, 867, 868, 869, 871, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 884, 913, 914, 915, 928, 997, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1030, 1065, 1066, 1068, 1082, 1105, 1120, 1149, 1152, 1155, 1156, 1157, 1168, 1172, 1173, 1186, 1187, 1188, 1189, 1246, 1247, 1248, 1290, 1297, 1298, 1317, 1318, 1351, 1391, 1395, 1468, 1469, 1475, 1476, 1477, 1482, 1483, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1518, 1521, 1525, 1526, 1528, 1529, 1530, 1532, 1533, 1534, 1536, 1538, 1540
Domy zakonne męskie a ruch patriotyczny: 603, 1188, 1468, 1469, 1540
Domy zakonne męskie opuszczone i niezamieszkałe: 513
Domy zakonne męskie skasowane: 126, 141, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 515, 516, 517, 518, 520, 521, 522, 523, 524, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 708, 871, 909, 910, 1189, 1190, 1491, 1518, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1538, 1546
Domy zakonne męskie zanikłe: 644, 1516
Domy zakonne męskie zniszczone: 1120
Domy zakonne opuszczone: 558, 559
Domy zakonne skasowane: 496, 514, 519, 549, 550, 563, 564, 1067
Domy zakonne zniszczone: 1122
Domy zakonne żeńskie: 2, 3, 4, 31, 32, 33, 103, 104, 105, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 171, 172, 176, 177, 178, 247, 297, 298, 299, 305, 309, 310, 311, 356, 357, 358, 366, 367, 368, 374, 375, 376, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 459, 460, 461, 476, 477, 478, 510, 511, 522, 525, 526, 527, 568, 569, 570, 571, 572, 575, 577, 578, 583, 596, 600, 601, 602, 604, 605, 607, 609, 610, 611, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 640, 641, 642, 643, 644, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 725, 726, 727, 730, 750, 751, 752, 818, 819, 820, 873, 865, 868, 869, 879, 889, 890, 891, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 901, 903, 904, 905, 912, 934, 935, 936, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 1016, 1019, 1030, 1031, 1032, 1033, 1065, 1066, 1068, 1083, 1084, 1085, 1152, 1172, 1173, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1298, 1338, 1339, 1340, 1414, 1415, 1416, 1425, 1426, 1427, 1450, 1451, 1452, 1488, 1492, 1493, 1500, 1501, 1503, 1506, 1518, 1519, 1524, 1525, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1534, 1535, 1537, 1539, 1541, 1542, 1543, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1575
Domy zakonne żeńskie generalne: 1484
Domy zakonne żeńskie kontemplacyjne: 1486
Domy zakonne żeńskie opuszczone i niezamieszkałe: 513
Domy zakonne żeńskie prowincjalne: 1484
Domy zakonne żeńskie skasowane: 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 510, 511, 513, 520, 522, 523, 524, 580, 581, 582,. 583, 584, 586, 588, 589, 909, 910, 1019, 1087, 1518, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1534, 1535, 1537, 1539, 1555
Domy zakonne żeńskie zanikłe: 2, 3, 31, 32, 103, 104, 176, 177, 297, 298, 309, 310, 356, 357, 366, 374, 375, 391, 392, 394, 395, 459, 460, 476, 477, 525, 526, 644, 750, 818, 819, 889, 890, 893, 894, 895, 896, 903, 904, 934, 935, 990, 991, 993, 1031, 1032, 1084, 1219, 1220, 1222, 1223, 1235, 1236, 1238, 1239, 1338, 1339, 1240, 1241, 1255, 1258, 1259, 1261, 1262, 1265, 1264, 1267, 1268, 1272, 1273, 1275, 1276, 1278, 1279, 1281, 1282, 1284, 1285, 1287, 1288, 1414, 1415, 1425, 1450, 1451
Drogi: 428, 1244, 1393, 1418, 1544
Drugi Zakon św. Augustyna, zob. Augustianki
Drugi Zakon św. Norberta, zob. Norbertanki
Duchacy (zob. także: Zakony kanonicze): 308
Duchaczki (zob. także: Zakony mnisze): 309, 310, 311
Duchowieństwo: 313, 317, 319, 344, 345, 346, 347, 378, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 861, 1026, 1038, 1398, 1399, 1453
Duchowieństwo a katolicy: 7, 528, 529, 670, 700, 1144
Duchowieństwo a parafie: 490, 491, 492, 493, 494, 1182, 1183, 1184, 1185
Duchowieństwo diecezjalne: 7, 314, 377, 528, 529, 645, 646, 670, 700, 701, 702, 703, 731, 860, 862, 863, 929, 1131, 1144, 1181, 1470, 1471, 1545
Duchowieństwo polskie: 318
Duchowieństwo zakonne: 7, 314, 377, 551, 552, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 645, 646, 670, 700, 701, 702, 703, 731, 732, 743, 744, 745, 860, 862, 863, 864, 929, 1018, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1144, 1181, 1470, 1471, 1504, 1505, 1527
Duchowieństwo zakonne męskie: 528, 529, 555, 837, 838, 892, 1017, 1169
Duchowieństwo zakonne polskie: 1522
Duchowieństwo zakonne żeńskie: 726, 727, 870, 1479, 1480, 1501, 1575
Duchowieństwo zakonne żeńskie a katolicy: 1479, 1480
Duszpasterstwo: 320, 538, 540, 539, 928, 1012, 1013, 1290
Działalność misyjna: 145, 147, 150, 307, 1034, 1035, 1036
Dziesięcina: 836
Dzwony: 1151
 
E
Egzarchaty apostolskie: 334
Elżbietanki: 356, 357, 358
Emigracja: 359
Etnolingwistyka: 365, 448
Eucharystki: 366, 367, 368
 
F
Felicjanki: 374, 375, 376
Filiały luterańskie: 1552
Filie: 232, 943, 944, 945, 948, 961, 973, 988, 989, 1151, 1174, 1250, 1300, 1301
Filie bez szkoły: 1348, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356
Filie luterańskie: 1089, 1090
Filie na wsi: 110, 111, 170, 222, 228, 233, 234, 235, 237, 242, 245, 246, 247, 363, 454, 906, 1154, 1245, 1348, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1369
Filie w mieście: 110, 111, 170, 222, 228, 233, 235, 237, 242, 245, 247, 363, 454, 906, 1154, 1245, 1348, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1369
Filie z bractwami: 111, 170
Filie zakonne: 973
Filie ze szkołą: 1154, 1348, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356
Filie ze szpitalem: 454, 1369
Franciszkanie (zob. także: Zakony żebracze): 52, 175, 217, 246, 379, 380, 383, 386, 388, 389, 390, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 667, 671, 823, 824, 922, 1030, 1120, 1126, 1127, 1172, 1173, 1477, 1488
Franciszkanie Konwentualni (zob. także: Franciszkanie): 108, 109, 322, 379, 380, 381, 382, 384, 385, 387, 444, 603, 940, 941, 1015, 1122, 1487, 1511, 1514
Franciszkanie Obserwanci (zob. także: Franciszkanie): 108, 109, 379, 380, 907, 1122, 1434
Franciszkanki (zob. także: Zakony mnisze): 1541
Franciszkanki od cierpiących: 131, 391, 392, 393, 714
Franciszkanki Służebnice Krzyża [zwane też siostrami z Lasek]: 394, 395, 396
Fundacje zakonne: 321, 322, 323, 324, 397, 398, 399, 400, 401, 422, 566, 567, 1442
 
G
Gazety: 402
Granice: 12, 13, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 369, 370, 428, 434, 438, 450, 456, 457, 458, 697, 747, 797, 799, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 937, 938, 939, 1037, 1039, 1042, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1162, 1163, 1164, 1215, 1216, 1217, 1218, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1408, 1409, 1410, 1444, 1445, 1446, 1562, 1563, 1564, 1572, 1573, 1574
Grekokatolicy: 114, 156, 166, 168, 169, 341, 373, 650, 754, 755, 756, 757, 1159, 1303, 1306, 1307, 1312, 1313, 1314, 1315, 1448, 1454, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1464, 1465, 1466
Gubernie: 268, 369, 472, 738, 759, 760, 999, 1004, 1027, 1179, 1214, 1337, 1435, 1564
 
H
Honoratki: 128, 711
Hugenoci (zob. także: Protestanci): 1047
 
I
Islam (zob. także: Muzułmanie): 146, 149, 353, 355, 451, 457, 458, 1047, 1433, 1467
 
J
Jadwiżanki: 459, 460, 461
Jesień Ludów 1989 r.: 1327
Jezuici (zob. także: Zakony kleryckie): 361, 445, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 514, 538, 594, 647, 667, 671, 672, 839, 845, 846, 922, 928, 1012, 1013, 1015, 1290, 1341, 1342, 1343, 1358, 1365, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1431, 1489, 1513, 1545
Języki: 365, 448; białoruski: 365, 439, 448, 475, 706, 707, 1295; czeski: 439, 475; estoński: 439, 475, 706, 707; litewski: 439, 472, 475, 706, 707; łotewski: 439, 475, 706, 707; niemiecki: 439, 475, 706, 707; 1295; polski: 439, 473, 474, 475, 706, 707, 1295; pruski: 439, 475; rosyjski: 1295; ruski: 1295; serbsko-łużycki: 475; słowacki: 439, 475; ukraiński: 439, 475, 706, 707, 1295; żydowski: 1295
Joannici: 644, 689, 1439
Józefitki: 476, 477, 478
 
K
Kalikstyni [Utrakwiści] (zob. także: Protestanci): 1021
Kalwini (zob. także: Protestanci): 163, 165, 1045, 1046, 1047, 1048, 1454, 1456
Kameduli (zob. także: Zakony mnisze): 480, 481, 482, 483, 506, 1509
Kanonicy Laterańscy (zob. także: Zakony kanonicze): 484, 485, 486, 487, 1015, 1507, 1512
Kanonicy Od Pokuty (zob. także: Zakony kanonicze): 488, 1507
Kanoniczki: 1541
Kapituły: 822, 823, 824, 1066
Kaplice: 23, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 197, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 228, 246, 363, 489, 553, 654, 673, 950, 954, 1020, 1245, 1301, 1544
Kaplice a kościoły parafialne: 960, 1194, 1292
Kaplice grodowe: 1249
Kaplice szpitalne: 1367
Kapucyni (zob. także: Franciszkanie Obserwanci i Zakony żebracze): 323, 495, 496, 497, 498, 499, 603, 922, 940, 941, 1015, 1490, 1511, 1514
Kara pozbawienia wolności: 28, 312
Karczmy: 1449, 1472
Karmelici Bosi (zob. także: Zakony żebracze): 500, 603, 1510
Karmelici Trzewiczkowi (zob. także: Zakony żebracze): 246, 501, 502, 503, 504, 603, 1015, 1510, 1514
Karmelitanki (zob. także: Zakony mnisze): 1541
Kartuzi (zob. także: Zakony mnisze): 505, 506, 507, 1392, 1509
Katarzynki: 525, 526, 527
Katedry: 14, 15, 18, 20, 22, 23, 24, 110, 216, 219, 220, 221, 225, 226, 227, 228, 236, 238, 239, 240, 241, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 255, 262, 363, 652, 673, 1038, 1080, 1245, 1252, 1253, 1436
Katedry z parafią: 673, 696, 761
Katolicy: 6, 8, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 160, 161, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 263, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 373, 430, 466, 530, 537, 650, 668, 669, 672, 754, 755, 756, 757, 1045, 1046, 1048, 1145, 1167, 1303, 1305, 1306, 1307, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1390, 1448, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466
Katolikaty: 662, 684, 686
Klaryski (zob. także: Zakony mnisze): 1488
Klasztory, zob. domy zakonne
Kolegia: 465, 466, 647, 667, 671, 672, 922, 1012, 1013, 1342, 1358, 1365, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1431
Kolegiaty: 110, 170, 228, 231, 269, 363, 648, 673
Kolegiaty z parafią: 673
Kolonie szkolne: 1421
Komuniści [Bartoszkowie] (zob. także: Zakony kleryckie): 649, 1365, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1431, 1545
Kontraty (poszczególne zob. w ind. geograf.): 735, 736, 737, 1067, 1068, 1113, 1121, 1123, 1125, 1547
Kościoły: 10, 232, 350, 653, 656, 658, 662, 673, 686, 695, 948, 951, 970, 1020, 1151, 1245, 1302, 1418, 1441, 1544
Kościoły drewniane: 657, 952
Kościoły filialne: 212, 215, 260, 261, 363, 405, 406, 407, 408, 654, 674, 675, 677, 679, 681, 696, 753, 761, 950, 954, 956, 969, 1080, 1374, 1375, 1376, 1419, 1436
Kościoły filialne na wsi: 673
Kościoły filialne w mieście: 673
Kościoły filialne z okręgiem: 1251
Kościoły klasztorne: 228, 673, 696, 753, 761, 1080, 1419, 1436, 1441
Kościoły klasztorne parafialne: 696, 761, 1080, 1419, 1436
Kościoły klasztorne z bractwami: 111, 170
Kościoły murowane: 657, 887, 952, 953
Kościoły nie parafialne: 111, 170, 363
Kościoły nie parafialne ze szpitalem: 1369
Kościoły parafialne: 111, 170, 196, 197, 198, 209, 212, 215, 228, 236, 320, 363, 405, 406, 407, 408, 409, 454, 652, 654, 656, 690, 692, 693, 696, 749, 753, 761, 902, 950, 956, 969, 996, 1080, 1254, 1369, 1374, 1375, 1376, 1377, 1419, 1436
Kościoły parafialne na wsi: 14, 15, 18, 19, 21, 22, 24, 216, 219, 220, 221, 225, 226, 227, 239, 240, 241, 243, 244, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 262, 1253
Kościoły parafialne w mieście: 14, 15, 18, 19, 21, 22, 24, 194, 195, 216, 219, 220, 221, 225, 226, 227, 239, 240, 241, 243, 244, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 262, 1253
Kościoły parafialne zakonne: 656, 749
Kościoły parafialne ze szpitalem: 454, 1369
Kościoły pomocnicze: 20, 23
Kościoły pomocnicze na wsi: 14, 18, 19, 21, 22, 24, 216, 219, 220, 221, 226, 227, 239, 240, 241, 243, 244, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 262, 1253
Kościoły pomocnicze parafialne na wsi: 14, 15, 18, 19, 22, 24, 216, 219, 220, 221, 225, 226, 227, 239, 240, 241, 243, 244, 250, 251, 253, 254, 255, 262
Kościoły pomocnicze parafialne w mieście: 14, 15, 18, 19, 22, 24, 216, 219, 220, 221, 225, 226, 227, 239, 240, 241, 243, 244, 250, 251, 253, 254, 255, 262
Kościoły pomocnicze w mieście: 14, 18, 19, 21, 22, 24, 216, 219, 220, 221, 226, 227, 239, 240, 241, 243, 244, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 262, 1253
Kościoły protestanckie: 352, 353, 1047, 1088, 1165
Kościoły rektoralne: 16, 192, 193, 196, 204, 654, 950
Kościoły rektoralne zakonne: 209
Kościoły szpitalne: 691, 692, 693, 902
Kościoły wschodnie: 149, 352, 353, 1448
Kościoły zakonne: 23, 209, 654, 656, 749, 883, 950, 1151, 1428, 1429
Kościoły zakonne pod wezwaniem NMP: 1430
Kościoły zniszczone: 652, 661, 955
Kościół Adwentystów Dnia Siódmego: 162, 655, 1296
Kościół armeński (ormiański): 662
Kościół bizantyjski (wschodni): 61, 145, 147, 351, 420, 421, 591, 663, 664, 665, 815, 899, 900, 921, 1020, 1034, 1036
Kościół bułgarski: 145, 147, 351, 815, 899, 900, 921
Kościół chrześcijański pierwszych wieków: 146, 350, 653, 880, 881, 1432
Kościół Ewangelicko-Augsburski (w Polsce): 162, 447, 655, 1296, 1552
Kościół Ewangelicko-Augsburskiego i Helweckiego Wyznania (w Polsce): 447
Kościół Ewangelicko-Luterski (w Polsce): 447
Kościół Ewangelicko-Reformowany (w Polsce): 162, 447, 655, 1296, 1552
Kościół Ewangelicko-Unijny (w Polsce): 447
Kościół Ewangelicko-Unijny na Górnym Śląsku (w Polsce): 447
Kościół jakobicki: 462, 463
Kościół melkicki (zob. także: Melkici): 683
Kościół Metodystyczny: 162, 655, 1296
Kościół nestoriański (zob. także: Nestorianie): 684
Kościół ormiańskokatolicki: 53, 54, 55, 56, 57, 63, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 153, 154, 156, 157, 159, 264, 339, 340, 341, 342, 405, 406, 447, 541, 542, 543, 544, 545, 659, 660, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 927, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1158, 1159, 1374, 1417
Kościół Polskokatolicki: 162, 655, 1296
Kościół prawosławny (zob. także: Prawosławni): 53, 54, 55, 56, 57, 63, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 110, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 210, 269, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 440, 447, 541, 542, 543, 544, 545, 608, 659, 660, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 788, 879, 927, 1021, 1047, 1081, 1093, 1099, 1101, 1102, 1103, 1128, 1151, 1158, 1159, 1270, 1298, 1417
Kościół rzymski (zachodni): 62, 145, 147, 351, 422, 429, 592, 595, 687, 688, 811, 815, 899, 900, 1034, 1035, 1036, 1171
Kościół rzymskokatolicki: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 106, 107, 110, 111, 112, 114, 142, 143, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 170, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 274, 275, 276, 277, 278, 280, 281, 282, 283, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 292, 293, 294, 295, 296, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 308, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 327, 333, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 352, 353, 361, 363, 364, 371, 372, 377, 381, 383, 384, 386, 387, 389, 400, 401, 403, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 414, 415, 425, 426, 427, 431, 432, 433, 435, 440, 442, 443, 444, 445, 446, 450, 452, 453, 454, 455, 464, 465, 467, 468, 469, 470, 471, 480, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 498, 499, 500, 501, 503, 504, 505, 506, 507, 515, 516, 517, 518, 521, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 546, 549, 550, 551, 552, 553, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 579, 603, 609, 628, 629, 630, 635, 640, 643, 644, 646, 647, 648, 649, 651, 652, 654, 656, 657, 658, 661, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 685, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 696, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 708, 720, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 748, 749, 753, 755, 756, 757, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 812, 813, 814, 816, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 839, 844, 845, 846, 847, 848, 862, 863, 864, 870, 871, 872, 873, 882, 883, 887, 888, 901, 902, 906, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 917, 918, 919, 920, 922, 923, 924, 925, 926, 928, 929, 932, 940, 941, 942, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 988, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1028, 1029, 1037, 1038, 1041, 1043, 1047, 1066, 1067, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1082, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1128, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1148, 1149, 1151, 1152, 1154, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1169, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1245, 1246, 1247, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1270, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1301, 1302, 1309, 1317, 1318, 1341, 1342, 1343, 1347, 1348, 1349, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1363, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1378, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1388, 1389, 1390, 1391, 1395, 1396, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1406, 1407, 1413, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1428, 1429, 1430, 1431, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1444, 1445, 1446, 1449, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1485, 1487, 1489, 1490, 1491, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1520, 1521, 1522, 1523, 1526, 1527, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1549, 1551, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1565, 1566, 1568, 1570, 1575
Kościół Starokatolicki Mariawitów: 162, 655, 1296
Kościół unicki (greckokatolicki, bizantyjsko-słowiański): 54, 55, 56, 57, 58, 63, 72, 73, 74, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 114, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 210, 215, 218, 264, 271, 272, 273, 334, 339, 340, 341, 342, 343, 405, 406, 411, 441, 447, 542, 543, 544, 545, 659, 660, 746, 773, 774, 775, 776, 777, 837, 838, 874, 875, 878, 879, 892, 926, 927, 942, 943, 946, 973, 981, 987, 989, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1102, 1103, 1140, 1155, 1159, 1226, 1248, 1270, 1277, 1291, 1293, 1294, 1298, 1300, 1304, 1327, 1374, 1379, 1387, 1417
Kościół w Gruzji (autokefaliczny): 686
Krainy historyczne (zob. także poszczególne krainy historyczne w indeksie geograficznym): 705, 1070, 1150
Kraje socjalistyczne: 1335
Krajobraz: 1129
Krzyżacy: 1439
Krzyżowcy z Czerwoną Gwiazdą (zob. także: Zakony kanonicze): 699, 1512
Kult: 107, 403, 464, 553, 694, 749, 1002, 1009, 1010, 1291, 1370, 1389
Kult maryjny: 183, 749, 888, 929, 930, 931, 932, 1430, 1473
Kultura materialna: 436, 437
Kustodie: 497; św. Stanisława: 497; św. Wojciecha: 497
 
L
Lenno: 1063, 1069

Liber beneficiorum: 1250
Loretanki: 750, 751, 752
Ludność: 412, 413, 414, 415, 416, 417, 1270
Ludobójstwo: 1553, 1579
Luteranie (zob. także: Protestanci): 163, 165, 1045, 1046, 1047, 1048, 1454, 1456

 

M

Mafrianaty: 463

Małe Siostry Niepokalanego Serca Maryi, zob. Honoratki
Marianie (zob. także: Zakony kleryckie): 762, 1508
Maronici: 1448
Marylki: 132, 715, 1258, 1259, 1260
Matka Boska, obraz: 183, 888
Meczety: 650, 1306, 1312, 1464
Melkici (zob. także: Kościół melkicki): 1448
Metropolie (poszczególne zob. w ind. geograf.): 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 114, 145, 147, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 173, 217, 264, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 295, 334, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 351, 425, 426, 432, 440, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 659, 660, 663, 664, 665, 683, 684, 687, 688, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 771, 772, 774, 775, 776, 777, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 798, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 813, 814, 815, 816, 899, 900, 917, 918, 919, 921, 925, 926, 927, 940, 941, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 971, 981, 1021, 1034, 1035, 1036, 1091, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1107, 1108, 1109, 1112, 1128, 1158, 1159, 1198, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1226, 1294, 1385, 1417, 1432; 1481
Metropolie autokefaliczne: 335
Miasta i miejscowości (poszczególne zob. w ind. geograf.): 217, 359, 404, 412, 413, 416, 417, 695, 817, 939, 1036, 1070, 1153, 1244, 1251, 1393, 1516, 1517, 1577, 1578
Miasta niepowiatowe: 1442
Miasta obwodowe: 1040
Miasta powiatowe: 1040, 1442
Miasta wojewódzkie: 326, 1040, 1442
Michalitki: 818, 819, 820
Miejsca straceń: 1038
Migracje: 840, 841, 842, 843
Misje: 145, 147, 327, 351, 471, 531, 844, 845, 846, 848, 922, 1522
Misjonarze (zob. także: Zakony kleryckie): 246, 603, 847, 1015, 1421, 1508, 1545
Misjonarze (zakonnicy): 352
Monarchie: 1330
Monastycyzm: 146
Monofizyci-jakobici: 1448
Monofizytyzm: 1432
Muzułmanie (zob. także: Islam): 144, 160, 161, 163, 165, 167, 168, 355, 373, 430, 466, 650, 754, 755, 756, 757, 1045, 1046, 1048, 1167, 1305, 1306, 1310, 1311, 1312, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1467
 
N
Najazd tatarski 1241 r.: 332
Nazaretanki: 889, 890, 891
Nestorianie (zob. także: Kościół nestoriański): 1448
Nestorianizm: 1432
Niepokalanki: 129, 712, 893, 894, 895, 896, 897, 898
Norbertanki: 1541
Nowicjaty: 1478
 
O
Obliczanki: 903, 904, 905
Obozy koncentracyjne: 1553, 1579
Obozy pracy: 1553
Obozy zagłady: 1553, 1579
Obwody: 325, 758, 759, 760, 1039, 1040, 1409
Oficjalaty: 231, 673, 911
Okręgi: 162, 655, 1296, 1562
Okręgi parafialne: 455, 1251
Opactwa: 320, 912, 913, 914, 1015, 1437, 1481, 1519
Oratoria: 489, 954
Oratorianie [Filipini] (zob. także: Zakony kleryckie): 915, 1508
Ośrodki duszpasterskie: 238
Ośrodki kościelne: 145, 147, 351, 815, 900, 1036
 
P
Pallotynki: 934, 935, 936
Panny Ofiarowania NMP, zob. Prezentki
Państwa (poszczególne zob. w ind. geograf.): 369, 370, 379, 423, 428, 430, 449, 697, 805, 815, 899, 916, 1021, 1050, 1158, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1454, 1456, 1574, 1578
Parafie: 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 142, 143, 168, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 205, 207, 208, 210, 213, 214, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 225, 226, 227, 229, 232, 238, 239, 240, 241, 243, 244, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 260, 261, 262, 364, 373, 410, 411, 435, 455, 533, 553, 650, 673, 674, 675, 678, 679, 681, 690, 691, 692, 693, 902, 923, 924, 943, 944, 945, 946, 948, 949, 957, 958, 959, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 971, 972, 973, 977, 978, 979, 980, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1142, 1151, 1174, 1175, 1177, 1178, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1249, 1251, 1252, 1254, 1270, 1293, 1300, 1301, 1304, 1306, 1312, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1464, 1523, 1551, 1552
Parafie bez szkoły: 362, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1362
Parafie bez szpitala: 1367
Parafie erygowane: 1176
Parafie kalwińskie: 1089, 1090
Parafie luterańskie: 1089, 1090
Parafie na wsi: 16, 17, 110, 111, 112, 170, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 200, 202, 203, 204, 206, 211, 222, 223, 228, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 242, 245, 246, 247, 363, 454, 489, 673, 906, 911, 1038, 1154, 1176, 1245, 1252, 1348, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1367, 1369
Parafie na wsi bez szkoły: 1250
Parafie na wsi ze szkołą: 1250
Parafie przeniesione: 211, 1176
Parafie w mieście: 16, 17, 110, 111, 112, 170, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 200, 202, 203, 204, 206, 211, 222, 223, 228, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 242, 245, 246, 247, 363, 454, 489, 673, 906, 911, 1038, 1154, 1176, 1245, 1252, 1348, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1367, 1369
Parafie w mieście bez kościoła parafialnego: 1250
Parafie w mieście bez szkoły: 1250
Parafie w mieście ze szkołą: 1250
Parafie w mieście ze szpitalem: 1250
Parafie z bractwami: 111, 170
Parafie zajęte przez innowierców: 111
Parafie zakonne: 690, 940, 941, 942, 959, 973, 974, 975, 1520
Parafie zakonne a parafie świeckie: 1520
Parafie zanikłe: 1174, 1176, 1178
Parafie ze szkołą: 362, 1154, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1362, 1363
Parafie ze szpitalem: 454, 976, 1367, 1369
Parafie zlikwidowane: 142
Pasjonistki: 990, 991, 992
Pasterzanki: 136, 719, 993, 994, 995
Patriarchaty (poszczególne zob. w ind. geograf.): 145, 147, 295, 335, 351, 811, 815, 899, 916, 1432
Patronat: 996
Paulini (zob. także: Zakony kanonicze): 997, 1507, 1512
Peregrynacje: 183, 888
Pielgrzymi: 998, 999, 1000, 1001, 1214
Pielgrzymki: 107, 403, 464, 553, 694, 1002, 1009, 1010, 1213, 1291, 1370, 1389
Pielgrzymki na Jasną Górę: 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1214, 1394
Pijarzy (zob. także: Zakony kleryckie): 360, 603, 1011, 1015, 1225, 1344, 1345, 1346, 1361, 1365, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1431, 1508, 1513
Placówki misyjne: 666
Płace: 968, 1388
Pochodzenie terytorialne: 315, 316, 317, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029
Pochówki: 1030
Pocieszycielki: 133, 716, 1031, 1032, 1033
Pokój w Oliwie 1660 r., polsko-szwedzki: 1218
Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny: 162, 655, 1296
Polski Kościół Chrześcijan Baptystów: 162, 655, 1296
Posłanniczki: 134, 717
Pospolite ruszenie: 923, 924
Powiaty (poszczególne zob. w ind. geograf.): 1022, 1023, 1024, 1025, 1040
Powstanie listopadowe 1830 r.: 325, 326, 328, 329, 330, 331, 377, 378, 402, 645, 646, 698, 821, 825, 860, 861, 923, 924, 1040, 1151, 1316, 1398, 1399, 1470, 1471
Powstanie styczniowe 1863 r.: 603, 1188, 1405, 1468, 1469, 1540
Praca przymusowa: 840, 841, 842, 843
Prałatury: 802, 805
Prawosławni (zob. także: Kościół prawosławny): 5, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 160, 161, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 373, 430, 466, 650, 754, 755, 756, 757, 1021, 1045, 1046, 1048, 1081, 1159, 1167, 1303, 1305, 1306, 1307, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1448, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466
Prefektury apostolskie: 352
Premonstratensi [Norbertanie] (zob. także: Zakony kanonicze): 1082, 1507, 1512
Prepozytury (poszczególne zob. w ind. geograf.): 1037
Prezentki: 1083, 1084, 1085, 1541
Prokatedry: 19, 21, 1253
Protestanci: 5, 152, 153, 154, 156, 160, 161, 165, 166, 167, 168, 169, 338, 339, 340, 341, 373, 430, 466, 650, 754, 755, 756, 757, 933, 1045, 1046, 1048, 1088, 1089, 1090, 1165, 1167, 1299, 1303, 1305, 1306, 1307, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1455, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1552
Protestanci czescy: 163, 1456
Prowincje kościelne (poszczególne zob. w ind. geograf.): 150, 267, 333, 377, 447, 646, 674, 675, 676, 680, 682, 687, 688, 808, 809, 810, 812, 916, 922, 1110, 1112, 1159, 1160, 1161
Prowincje zakonne (poszczególne zob. w ind. geograf.): 27, 51, 102, 106, 182, 288, 296, 308, 387, 389, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 470, 483, 487, 488, 495, 499, 500, 504, 538, 549, 550, 555, 563, 564, 579, 720, 735, 736, 737, 846, 847, 875, 878, 883, 928, 997, 1011, 1012, 1013, 1120, 1149, 1290, 1318, 1428, 1475, 1476, 1477, 1482, 1483, 1487, 1489, 1490, 1526, 1547
Przestępstwo wojenne: 1553
 
R
Reformaci (zob. także: Franciszkanie Obserwanci i Zakony żebracze): 324, 446, 603, 940, 941, 1015, 1146, 1147, 1148, 1149, 1511, 1514, 1526
Reformacja: 933, 1299
Rekolekcje: 531, 844, 848
Rekrutacja: 26, 29, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 99, 100, 101, 179, 180, 181, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 467, 468, 480, 481, 482, 484, 485, 486, 501, 502, 503, 735, 736, 737, 748, 837, 838, 839, 892, 1146, 1147, 1148, 1392, 1403, 1404, 1406, 1407, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551
Repatriacja: 840, 841, 842, 843
Rewolucja październikowa 1917 r. i wojna domowa: 1410
Rozbiory (poszczególne zabory zob. w ind. geograf.): 119, 159, 497, 508, 514, 519, 554, 797, 849, 1071, 1072, 1162, 1163, 1164, 1328, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539
Rozejm 1582 r., polsko-rosyjski: 1216
 
S
Salezjanki: 1222, 1223, 1224
Samarytanki, zob. Benedyktynki samarytanki
Samodzielne ośrodki duszpasterskie: 17, 185, 199
Schizma 1377-1417 r.: 371, 372
Seminaria: 536, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1359, 1360, 1421
Seminaria przywrócone: 1232
Seminaria skasowane: 1232
Seminaria, zarząd: 1545
Serafitki: 1235, 1236, 1237
Sercanki: 130, 713, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243
Siostry Benedyktynki Misjonarki, zob. Benedyktynki misjonarki
Siostry Benedyktynki Samarytanki Krzyża Chrystusowego, zob. Benedyktynki samarytanki
Siostry Córki Maryi Niepokalanej, zob. Niepokalanki
Siostry Córki Najczystszego Serca NMP, zob. Sercanki
Siostry Duszy Chrystusowej: 1255, 1256, 1257
Siostry Franciszkanki Od Cierpiących, zob. Franciszkanki od cierpiących
Siostry Kanoniczki Ducha Świętego de Saxia, zob. Duchaczki
Siostry Maryi Niepokalanej: 1261, 1262, 1263
Siostry Matki Bożej Loretańskiej, zob. Loretanki
Siostry Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa, zob. Pasjonistki
Siostry Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Mikołowie, zob. Boromeuszki
Siostry Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Trzebnicy, zob. Boromeuszki
Siostry Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, zob. Szarytki
Siostry Misjonarki Apostolstwa Katolickiego, zob. Pallotynki
Siostry Najświętszego Imienia Jezus, zob. Marylki
Siostry Najświętszej Duszy Chrystusa Pana, zob. Siostry Duszy Chrystusowej
Siostry Najświętszej Rodziny z Nazaretu, zob. Nazaretanki
Siostry Od Aniołów: 1264, 1265, 1266
Siostry Opatrzności Bożej: 1267, 1268, 1269
Siostry Pocieszycielki Najświętszego Serca Jezusowego, zob. Pocieszycielki
Siostry Posłanniczki Najświętszego Serca Jezusowego, zob. Posłanniczki
Siostry Posługujące Ubogim III Zakonu św. Franciszka, zob. Albertynki
Siostry Sługi Jezusa, zob. Sługi Jezusa
Siostry Służebnice Jezusa w Eucharystii, zob. Eucharystki
Siostry Służebnice Matki Dobrego Pasterza, zob. Pasterzanki
Siostry Służebniczki Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej, zob. Służebniczki dębickie
Siostry Służebniczki Niepokalanego Poczęcia NMP (Pleszew), zob. Siostry wielkopolskie
Siostry Służebniczki NMP Niepokalanie Poczętej (Stara Wieś), zob. Służebniczki starowiejskie
Siostry Służebniczki NMP Niepokalanie Poczętej (śląski), zob. Służebniczki śląskie
Siostry Służki NMP Niepokalanej, zob. Służki
Siostry św. Dominika, zob. Dominikanki
Siostry św. Elżbiety, zob. Elżbietanki
Siostry św. Feliksa z Kantalicjo, zob. Felicjanki
Siostry św. Jadwigi Od Niepokalanej Bogarodzicy Dziewicy Maryi, zob. Jadwiżanki
Siostry św. Józefa Oblubieńca NMP, zob. Józefitki
Siostry św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy, zob. Katarzynki
Siostry św. Michała Archanioła, zob. Michalitki
Siostry Urszulanki Serca Jezusa Konającego, zob. Urszulanki szare
Siostry Westiarki Jezusa, zob. Westiarki
Siostry wielkopolskie: 1278, 1279, 1280
Siostry Wspomożycielki Dusz Czyśćcowych, zob. Wspomożycielki
Siostry Wynagrodzicielki Najświętszego Oblicza, zob. Obliczanki
Słudzy Maryi: 126, 709
Sługi Jezusa: 135, 718, 1272, 1273, 1274
Służebniczki dębickie: 1275, 1276, 1277
Służebniczki starowiejskie: 1281, 1282, 1283
Służebniczki śląskie: 1284, 1285, 1286
Służki: 137, 720, 725, 1287, 1288, 1289, 1560
Sobory: 429
Starostwa (poszczególne zob. w ind. geograficznym)
Starowiercy: 754, 755, 756, 757
Sufraganie terenowe: 264, 673
Synowie Matki Bożej Bolesnej, zob. Doloryści
 
Sz
Szarytki: 1338, 1339, 1340
Szkolnictwo: 360, 361, 362, 465, 473, 474, 647, 733, 734, 738, 839, 1027, 1154, 1179, 1225, 1299, 1317, 1318, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1358, 1361, 1362, 1363, 1365, 1397, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1431, 1435
Szkolnictwo wyższe: 344, 345, 346, 347, 465, 536, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 885, 886, 1158, 1225, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1342, 1344, 1345, 1346, 1359, 1360, 1361, 1364, 1365, 1411, 1412, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1431, 1453; Akademia Krakowska: 1421; Akademia Zamojska: 1421; Katolicki Uniwersytet Lubelski: 1366
Szkoły: 360, 465, 473, 474, 1225, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1361, 1421
Szpitale: 961, 1368
Szpitale miejskie: 454, 1369
Szpitale zakonne: 454, 961, 1369
 
T
Teatyni (zob. także: Zakony kanonicze): 1365, 1391, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1431
Temy: 1042
Traktat w Andruszowie 1667 r., polsko-rosyjski: 1218
Trynitarze (zob. także: Zakony kanonicze): 603, 1395, 1507
 
U
Ubodzy: 1396
Uchodźcy: 840, 841, 842, 843
Uczniowie: 738, 1027, 1397
Ugoda hadziacka 1658 r., polsko-kozacka: 1218
Unia polsko-litewska 1569 r.: 1216
Unia Rzymska Zakonu św. Urszuli, zob. Urszulanki Unii Rzymskiej
Uniwersytety, zob. Szkolnictwo wyższe
Uposażenie: 1195, 1196, 1197, 1413
Urszulanki szare: 1019, 1028, 1029
Urszulanki Unii Rzymskiej: 1414, 1415, 1416
 
W
Westiarki: 138, 721, 1425, 1426, 1427
Wezwania kościołów: 656, 883, 1428, 1429, 1430
Wierni a duchowieństwo: 494, 532, 1371
Wierni a msza święta: 11, 535, 1400, 1401, 1402
Wierni a parafie: 9, 452, 534, 739, 740, 741, 742, 1191, 1192, 1193, 1372, 1373
Wikariaty apostolskie: 352, 666, 667, 671
Wizytacje: 381, 382, 383, 384, 385, 386
Wizytki: 1541
Własność biskupia: 1078
Własność kościelna: 1076, 1077, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1523
Własność królewska: 1440, 1441, 1442, 1443, 1523
Własność magnacko-szlachecka: 1442
Własność miejska: 1439
Własność mieszczańska: 1441
Własność rolna: 1130
Własność rycerska: 1523
Własność szlachecka: 1440, 1441, 1443
Województwa (poszczególne zob. w ind. geograf.): 325, 348, 498, 673, 676, 681, 729, 744, 758, 821, 932, 975, 1028, 1029, 1039, 1040, 1041, 1217, 1316, 1381, 1548, 1552, 1562
Wojna partyzancka: 328, 330, 698, 1316
Wojna światowa 1914-1918 r.: 1410
Wojna światowa 1939-1945 r.: 12, 13, 123, 450, 652, 661, 799, 840, 841, 842, 843, 857, 955, 1038, 1075, 1097, 1331, 1332, 1333, 1408, 1444, 1445, 1446, 1553, 1579
Wojsko: 821; polskie: 331, 325, 326, 328, 329, 698; rosyjskie: 331, 328, 329, 330, 698
Wsie: 217, 1251, 1516
Wspomożycielki: 139, 722, 1450, 1451, 1452
Współkatedry: 227, 250, 255, 1253
 
Z
Zabytki: 887, 1245
Zakon Rycerzy Szpitalnych św. Jana z Jerozolimy, zob. Joannici
Zakon Szpitalny Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, zob. Krzyżacy
Zakony: 1086, 1403, 1404, 1406, 1407
Zakony kanonicze: 425, 427, 512, 604, 605, 612, 613, 614, 615, 630, 644, 685, 689, 786, 906, 1016, 1105, 1156, 1168, 1246, 1421, 1478, 1492, 1493, 1497, 1516, 1542
Zakony kleryckie: 616, 617, 618, 619, 906, 1016, 1168, 1478, 1497, 1516
Zakony mnisze: 512, 604, 605, 606, 630, 644, 689, 906, 1016, 1157, 1168, 1247, 1421, 1478, 1492, 1493, 1497, 1516, 1542
Zakony żebracze: 109, 390, 512, 604, 605, 630, 636, 637, 638, 639, 644, 817, 906, 1016, 1168, 1421, 1478, 1492, 1493, 1497, 1516, 1517, 1542
Zakony żeńskie: 1542
Zbory: 168, 373, 650, 1306, 1312, 1458, 1459, 1460, 1461, 1464, 1552
Zgromadzenia bezhabitowe: 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 302, 304, 305, 306, 628, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 730, 872, 1485, 1503
Zgromadzenia habitowe: 302, 306, 628, 730, 1503
Ziemie (poszczególne zob. w ind. geograf.): 217, 269, 321, 322, 323, 324, 332, 676, 681, 939, 1037, 1069, 1443
Zjednoczony Kościół Ewangeliczny: 162, 655, 1296
Związek Polaków: 908
Związki wyznaniowe: 10, 970, 1302
 
Aktualizacja: R.K. 8 XI 2006
Autor: Robert Kozyrski
Ostatnia aktualizacja: 12.05.2014, godz. 13:13 - Robert Kozyrski