A

Afryka: 144, 146, 148, 149, 318, 350, 457, 458, 880, 881, 1432, 1448, 1522

Aleksandria
- patriarchat: 462
Ameryka Południowa: 318, 666, 922, 1522
Ameryka Północna: 318, 529, 666, 1480, 1522, 1557, 1558, 1559
Ameryka Środkowa: 666
Anglia: 62
Antiochia
- patriarchat: 463, 683
Armeńskie państwa: 662
Athos, półwysep: 421, 593
Australia: 318, 1522
Austria: 156, 157, 158, 341, 342, 343, 998, 1000, 1003, 1005, 1127, 1494, 1495, 1496, 1563
Austriacki zabór: 63, 67, 86, 87, 89, 96, 97, 98, 114, 121, 154, 159, 166, 210, 300, 301, 302, 304, 305, 306, 340, 497, 506, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 523, 536, 549, 550, 554, 563, 564, 571, 572, 583, 584, 606, 612, 613, 614, 616, 617, 618, 628, 636, 637, 638, 698, 708, 754, 755, 756, 757, 775, 782, 783, 794, 797, 800, 801, 812, 813, 814, 816, 855, 871, 872, 875, 876, 877, 909, 910, 913, 914, 925, 927, 929, 943, 1051, 1059, 1072, 1087, 1099, 1155, 1156, 1157, 1162, 1163, 1189, 1190, 1198, 1208, 1227, 1228, 1232, 1246, 1247, 1248, 1270, 1297, 1300, 1303, 1313, 1314, 1316, 1371, 1372, 1417, 1485, 1491, 1531, 1532, 1546, 1555, 1556
Austro-Węgry: 154, 315, 340, 1563
Azja: 149, 1081, 1448
Azja Mniejsza: 144, 148, 149, 350, 880, 881, 1432
Azja Południowowschodnia: 349
Azja Wschodnia: 1522
 
B
Bałkany: 145, 147, 351, 815, 899, 900, 921
Bełżyce
- dekanat: 184
Bereza: 1392
Białoruś: 125, 158, 266, 343, 473, 840, 841, 842, 843, 859, 908, 1049, 1054
Białystok
- archidiecezja: 19, 20
Bielany Krakowskie: 480, 481, 482
Bliski Wschód: 144, 149, 295, 318, 662, 684, 937, 1081, 1448
Bośnia: 1321, 1434
Brandenburgia: 171, 173, 604, 607, 610, 621, 623, 624, 625, 626, 630, 640, 817, 869, 1492, 1493, 1517
Bukowina: 1328
Bułgaria: 145, 147, 351, 921, 1036
Bychawa
- dekanat: 185
Bydgoszcz: 14, 1252
Bytom: 243
- dekanat: 243
Bytów
- ziemia: 1439
 
C
Cesarstwo Bizantyjskie: 420, 456, 457, 458, 591, 662, 663, 1042, 1321
Cesarstwo Karolingów: 457, 458
Cesarstwo Rzymskie: 1325, 1328, 1574
Chełm
- dekanat wschodni: 186
- dekanat zachodni: 187
- diecezja rzymskokatolicka: 217
- diecezja unicka: 218, 837, 838, 892, 946, 1293
- ziemia: 217
Chiny: 667
Czarnków
- dekanat: 1352
Czarnogóra: 369, 1321, 1323, 1325, 1326, 1328, 1336, 1574
Czechosłowacja: 122, 124, 156, 157, 341, 342, 804, 856, 858, 1408, 1562
Czechy: 115, 116, 125, 150, 151, 152, 153, 155, 158, 163, 336, 337, 338, 339, 343, 432, 817, 823, 824, 851, 852, 859, 883, 998, 1003, 1030, 1065, 1066, 1120, 1126, 1127, 1158, 1517, 1525
Częstochowa: 219, 1252, 1394
- diecezja: 219
 
D
Dania: 1127
Drahim
- starostwo: 168, 373, 631, 650, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 681, 1306, 1312, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1464, 1498
Drohiczyn
- diecezja: 254
 
E
Estonia: 120, 122, 125, 156, 158, 341, 343, 850, 856, 859
Europa: 6, 7, 8, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 165, 263, 295, 318, 344, 345, 346, 347, 350, 351, 354, 371, 372, 389, 419, 457, 458, 466, 495, 529, 537, 548, 579, 594, 595, 653, 668, 669, 670, 697, 811, 815, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 880, 881, 884, 885, 886, 900, 999, 1004, 1034, 1035, 1045, 1046, 1047, 1048, 1050, 1053, 1107, 1144, 1145, 1392, 1412, 1432, 1448, 1453, 1475, 1476, 1477, 1480
Europa Południowa: 388
Europa Środkowa: 1091
Europa Środkowowschodnia: 108, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 145, 147, 333, 334, 335, 351, 365, 369, 370, 379, 380, 388, 404, 413, 416, 417, 423, 424, 428, 430, 448, 449, 607, 709, 711, 712, 713, 714, 715, 717, 718, 720, 721, 722, 723, 724, 788, 805, 815, 817, 899, 900, 916, 1021, 1036, 1081, 1128, 1153, 1166, 1271, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1454, 1456, 1492, 1493, 1497, 1517, 1574, 1577, 1578, 1579
Europa Środkowozachodnia: 592
Europa Wschodnia: 175, 1110
Europa Zachodnia: 388, 418, 547
 
F
Frombork
- diecezja warmińska: 969
 
G
Galicja: 551, 552, 553, 998, 1001, 1003, 1006, 1022
- prowincja zakonna: 556, 1116, 1117
Galicja Wschodnia: 944, 988, 989, 1301
Garbów
- dekanat: 188
Gdańsk: 220, 1252
- diecezja: 220
- Wolne Miasto: 1330
Generalne Gubernatorstwo: 840, 841, 842, 843, 1553
Gliwice: 243
Gniezno: 673
- archidiecezja: 14, 362, 1250, 1349, 1350, 1351, 1362, 1565, 1566
- arcybiskupstwo: 1437, 1438
- diecezja: 956, 969
- metropolia: 64, 265, 427, 431, 432, 433, 685, 689, 770, 786, 787, 959, 1092, 1106, 1158, 1205
Gorzów Wielkopolski
- diecezja: 221
Gruzja: 686
 
H
Hiszpania: 451, 687
Hospodarstwo Mołdawskie: 71, 78, 79, 80, 92, 772, 1093, 1101, 1158
 
I
Indie: 149, 671
Inflanty: 82, 773
Irlandia
- domy zakonne: 592
 
J
Japonia: 672
Jugosławia: 806
 
K
Kalifat Arabski: 662
Kalwaria Zebrzydowska: 1544
Kamieniec Podolski
- diecezja: 222, 223, 609
Kamień
- diecezja: 224, 704, 951
Kanada: 999, 1004
Katowice: 225
- diecezja: 225
Kazimierz koło Krakowa: 694, 1002
Kielce: 1252
- diecezja: 142, 226, 644, 920, 931, 1037, 1079, 1143, 1213, 1473
- prepozytura: 1175
Kijów
- biskupstwo rzymskokatolickie: 788, 1128, 1158
- kontrata: 1121
- metropolia prawosławna: 788, 1021, 1128, 1158
Konopnica
- dekanat: 189
Konstantynopol: 1020
Koszalin
- diecezja koszalińsko- kołobrzeska: 227
Kowno
- diecezja żmudzka: 1560
Kraków: 15, 26, 35, 36, 37, 38, 39, 99, 100, 101, 107, 228, 236, 277, 278, 279, 280, 281, 363, 454, 455, 464, 467, 468, 484, 485, 486, 501, 502, 503, 656, 673, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 749, 839, 902, 930, 961, 1002, 1009, 1010, 1067, 1252, 1291, 1369, 1370, 1389, 1441, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551
- archidiecezja: 15
- diecezja: 34, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 363, 414, 454, 644, 658, 882, 887, 923, 924, 948, 953, 961, 976, 1016, 1037, 1075, 1078, 1347, 1363, 1368, 1369, 1396, 1449, 1472, 1567, 1568
- prowincja zakonna: 374, 375, 376
- ziemia: 1037
Krasnystaw
- dekanat wschodni: 190
- dekanat zachodni: 191
- diecezja chełmska rzymskokatolicka: 946, 1293
Kraśnik
- dekanat: 192
Krobia
- dekanat: 1352
Królestwo Franków: 354, 429, 688
Królestwo Kongresowe: 1051
Królestwo Nicei: 420
Królestwo Polskie: 63, 67, 86, 87, 89, 96, 97, 98, 114, 121, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 154, 166, 210, 300, 301, 302, 304, 305, 306, 315, 325, 326, 328, 329, 340, 402, 472, 496, 513, 515, 516, 517, 518, 519, 521, 522, 536, 549, 563, 564, 569, 570, 581, 582, 603, 606, 612, 613, 614, 616, 617, 618, 628, 636, 637, 638, 698, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 758, 759, 760, 775, 782, 783, 794, 812, 813, 821, 855, 871, 872, 875, 876, 909, 910, 913, 914, 925, 926, 927, 929, 998, 999, 1000, 1001, 1003, 1004, 1005, 1006, 1022, 1039, 1040, 1061, 1087, 1089, 1090, 1099, 1155, 1156, 1157, 1188, 1189, 1190, 1208, 1214, 1227, 1228, 1232, 1246, 1247, 1248, 1297, 1303, 1313, 1314, 1316, 1371, 1372, 1417, 1468, 1469, 1485, 1491, 1494, 1495, 1496, 1528, 1529, 1530, 1540, 1546, 1552, 1555, 1556, 1560
Księstwo Chełmsko-Bełskie: 771
Księstwo Połockie i Pińskie: 155, 337
Księstwo Siewierskie: 1216, 1218
Księstwo Warszawskie: 434, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1541
Księstwo Włodzimierskie: 771
 
L
Lębork
- ziemia: 1439
Litewsko-ruskie ziemie: 1561
Litwa: 38, 43, 49, 91, 101, 109, 116, 117, 120, 122, 125, 156, 157, 158, 173, 181, 266, 280, 285, 287, 292, 328, 341, 342, 343, 379, 383, 386, 397, 398, 400, 401, 423, 482, 503, 555, 597, 598, 607, 610, 621, 624, 625, 626, 630, 631, 681, 748, 771, 802, 817, 825, 839, 840, 841, 842, 843, 850, 852, 853, 856, 859, 865, 866, 869, 1021, 1044, 1049, 1054, 1063, 1064, 1067, 1068, 1113, 1123, 1124, 1125, 1148, 1158, 1216, 1218, 1321, 1322, 1323, 1324, 1336, 1406, 1442, 1493, 1497, 1498, 1500, 1517, 1524
- prowincja zakonna: 401, 734, 1124, 1125
Lubaczów
- archidiecezja: 21
Lubartów
- dekanat: 193
Lublin: 111, 170, 209, 238, 239, 673, 753, 1151, 1252
- archidiakonat: 111, 170
- archidiecezja: 16, 17
- dekanat podmiejski: 199
- dekanat południowy: 194
- dekanat północny: 195
- dekanat śródmiejski: 196
- dekanat wschodni: 197
- dekanat zachodni: 198
- diecezja: 238, 239, 1151
- okolice: 1076
- powiat: 1443
- województwo: 331, 1443, 1447
Lwów: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 282, 283, 284, 285, 286, 673, 761
- arcybiskupstwo ormiańsko-katolickie: 1158
- metropolia rzymskokatolicka: 265, 959, 1158
- prowincja zakonna: 376
 
Ł
Łęczna
- dekanat: 200
Łęczyca
- ziemia: 1523
Łomża
- diecezja: 240
Łotwa: 120, 122, 125, 156, 158, 341, 343, 850, 856, 859
Łódź: 241, 1252
- diecezja: 241
Łuck
- diecezja łucko-żytomierska: 242, 609
Łuków
- powiat: 1251
- starostwo: 836
- ziemia: 836, 958, 980
Łużyce: 171, 173, 607, 610, 621, 623, 624, 625, 626, 630, 640, 817, 869, 1492, 1493, 1517
 
M
Małopolska: 403, 1129, 1403

prowincja zakonna: 1146
Mazowsze: 1404, 1440
Michów
- dekanat: 201
Mińsk
- diecezja: 952
- kontrata: 1121
Mogiła: 179, 180, 181
Mohylew
- metropolia: 265, 268, 377, 378, 645, 646, 783, 860, 861, 954, 1398, 1399, 1470, 1471
- prowincja kościelna: 276, 810, 1111, 1112
Mołdawia: 72, 73, 82, 84, 85, 158, 343, 546, 773, 774, 1102
Morawy: 998, 1003
Moskwa
- metropolia: 788, 1128
- państwo: 152, 163, 338, 1158, 1159, 1336

 

N

Neustria: 1171

Niemcy: 91, 120, 123, 150, 156, 315, 341, 432, 840, 841, 842, 843, 850, 857, 1030, 1126, 1127, 1331, 1332
Niemcy, Republika Demokratyczna: 157, 158, 342, 343
Nowa Marchia: 77, 623, 1492
 
O
Ochryda
- arcybiskupstwo autokefaliczne: 663, 788, 815, 899, 900, 921
Olsztyn
- diecezja warmińska: 255
Opole: 1252
- diecezja: 243
Opole Lubelskie
- dekanat: 202
 
P
Państwo Gaznawidów: 937
Państwo Kościelne: 938
Państwo Wielkomorawskie: 145, 147, 939, 1036
Państwo Zakonu Krzyżackiego: 71, 77, 78, 79, 80, 92, 155, 337, 623, 771, 772, 817, 1063, 1093, 1101, 1158, 1439, 1492, 1517, 1525
Peć
- patriarchat: 788, 1128
Pelplin
- diecezja chełmińska: 216, 969
Piaski
- dekanat: 203
Pińsk
- kontrata: 1121
Płock: 247, 673
diecezja: 110, 244, 245, 246, 247, 435, 652, 906, 911, 1015, 1038, 1132, 1138, 1177, 1245, 1249, 1309, 1560
Podole: 771
kontrata: 1121
Polska: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 38, 43, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 109, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 124, 125, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 167, 168, 169, 171, 172, 173, 174, 176, 177, 178, 181, 182, 183, 210, 212, 213, 214, 215, 223, 228, 230, 264, 265, 267, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 280, 285, 287, 288, 292, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 306, 308, 309, 310, 311, 312, 314, 315, 316, 320, 321, 322, 323, 324, 332, 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 351, 356, 357, 358, 360, 361, 364, 366,367, 368, 373, 374, 375, 376, 377, 379, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 404, 405, 406,407 ,408, 409, 410, 411, 412, 415, 419, 423, 425, 426, 427, 431, 432,433, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 450, 452, 453, 459, 460, 461, 465, 470, 471, 475, 476, 477, 478, 479, 482, 483, 487, 488, 490, 491, 492, 493, 494, 496, 497, 498, 499, 500, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 514, 515, 516, 517, 519, 521, 525, 526, 527, 531, 532, 533, 534, 535, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 554, 555, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 565, 566, 567, 579, 583, 585, 594, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 604, 605, 606, 607, 608, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 646, 647, 648, 649, 650, 652, 654, 655, 659, 660, 661, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 685, 689, 699, 701, 702, 703, 705, 706, 707, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 735, 736, 737, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 746, 747, 748, 750, 751, 752, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 784, 785, 786, 787, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 807, 808, 809, 810, 812, 813, 814, 816, 817, 818, 819, 820, 822, 823, 824, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 856, 858, 859, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 883, 884, 888, 889, 890, 891, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 901, 903, 904, 905, 912, 913, 914, 915, 917, 918, 919, 925, 927, 928, 930, 932, 933, 934, 935, 936, 940, 941, 942, 945, 947, 949, 950, 955, 959, 960, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 970, 971, 973, 974, 975, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 997, 1001, 1006, 1011, 1012, 1013, 1014, 1017, 1018, 1019, 1021, 1023, 1024, 1025, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1037, 1038, 1041, 1044, 1049, 1050, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1108, 1109, 1112, 1113, 1120, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1131, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1139, 1140, 1141, 1142, 1147, 1148, 1149, 1150, 1152, 1153, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1166, 1167, 1168, 1169, 1172, 1173, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1189, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1209, 1210, 1211, 1212, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1246, 1247, 1248, 1250, 1252, 1253, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1292, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1302, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1310, 1311, 1312, 1315, 1317, 1318, 1321, 1322, 1323, 1324, 1328, 1336, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1358, 1359, 1360, 1361, 1364, 1365, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1391, 1393, 1395, 1400, 1401, 1402, 1408, 1413, 1414, 1415, 1416, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1437, 1438, 1444, 1445, 1446, 1450, 1451, 1452, 1453, 1455, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1474, 1475, 1478, 1481, 1482, 1483, 1484, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1516, 1517, 1519, 1520, 1521, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1542, 1543, 1545, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1553, 1554, 1557, 1558, 1559, 1562, 1572, 1573, 1575, 1578, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584
- prowincja zakonna: 287, 401, 745, 883, 1044, 1066, 1067, 1068, 1113, 1114, 1115, 1118, 1119, 1123, 1124, 1125, 1453
Pomorze Wschodnie: 109, 390, 1172
Pomorze Zachodnie: 71, 77, 78, 79, 80, 92, 109, 171, 173, 390, 604, 607, 610, 621, 623, 624, 625, 626, 630, 640, 771, 772, 773, 817, 869, 883, 1065, 1066, 1067, 1068, 1093, 1101, 1152, 1172, 1173, 1488, 1492, 1493, 1517, 1519, 1525
Poznań: 18, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 673, 1080, 1252, 1348, 1353, 1354, 1355, 1356
- archidiakonat: 1348
- archidiecezja: 18
- diecezja: 313, 319, 956, 969, 1043, 1154, 1348, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356
Pruski zabór: 63, 67, 86, 87, 89, 96, 97, 98, 114, 121, 154, 159, 166, 210, 300, 301, 302, 304, 305, 328, 330, 340, 497, 506, 507, 514, 515, 516, 517, 518, 521, 524, 536, 549, 550, 554, 563, 564, 573, 574, 575, 585, 586, 587, 606, 612, 616, 617, 628, 636, 637, 638, 698, 708, 754, 755, 756, 757, 775, 782, 783, 794, 797, 800, 801, 812, 813, 814, 816, 855, 871, 872, 909, 910, 912, 913, 914, 925, 929, 956, 969, 1000, 1005, 1051, 1059, 1072, 1087, 1099, 1162, 1163, 1189, 1190, 1198, 1208, 1227, 1228, 1232, 1270, 1291, 1303, 1313, 1314, 1316, 1371, 1372, 1417, 1485, 1491, 1533, 1534, 1535, 1546, 1555
Prusy: 1494, 1495, 1496
- prowincja zakonna: 1115, 1119
Prusy Książęce: 152, 338
Prusy Wschodnie: 156, 341, 472, 1000, 1005, 1497
Prusy Zachodnie: 1130, 1405
Prusy Zakonne: 171, 173, 607, 610, 621, 624, 625, 626, 630, 869, 1493
Przemyśl: 248, 249
- diecezja: 248, 249
- prowincja zakonna: 374
Puławy
- dekanat: 204
Puszcza Kurpiowska: 1177
 
R
Racibórz: 1252
Radom
- okolice: 1077
Rosja: 125, 126, 128, 130, 131, 132, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 153, 154, 158, 256, 258, 268, 276, 315, 339, 340, 343, 369, 469, 472, 509, 549, 550, 563, 564, 608, 709, 711, 712, 713, 714, 715, 717, 718, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 738, 810, 859, 1001, 1006, 1027, 1112, 1179, 1337, 1397, 1435, 1494, 1495, 1496, 1560, 1561, 1563, 1564
Rosyjski zabór: 63, 67, 86, 87, 89, 96, 97, 98, 114, 121, 154, 159, 166, 210, 300, 301, 302, 304, 305, 306, 328, 330, 340, 377, 497, 506, 507, 508, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 521, 536, 549, 550, 554, 563, 564, 576, 577, 578, 588, 589, 590, 606, 612, 613, 616, 617, 618, 628, 636, 637, 638, 646, 698, 708, 754, 755, 756, 757, 775, 782, 783, 794, 797, 800, 801, 809, 812, 813, 814, 816, 855, 871, 872, 875, 876, 909, 910, 912, 913, 914, 925, 927, 929, 1001, 1006, 1051, 1059, 1072, 1087, 1099, 1111, 1155, 1156, 1157, 1162, 1163, 1189, 1190, 1198, 1208, 1227, 1228, 1232, 1246, 1247, 1248, 1270, 1297, 1303, 1313, 1314, 1316, 1371, 1372, 1417, 1485, 1491, 1536, 1537, 1538, 1539, 1546, 1555
Rumunia: 120, 122, 123, 124, 125, 850, 856, 857, 858, 859, 1408, 1562
Ruska prowincja zakonna: 287, 401, 1044, 1113, 1121, 1123, 1124, 1125
Ruskie województwo: 217
Ruś Halicka: 771
Ruś Kijowska: 61, 115, 116, 151, 336, 851, 852
Ryga
- metropolia: 1158
 
Rz
Rzeczpospolita Krakowska: 300, 369, 606, 926, 1051, 1494
Rzeszów: 248, 249
Rzym: 591
- państwo: 350, 653
 
S
Sandomierz: 673
- diecezja: 1560
- diecezja sandomiersko-radomska: 250
- ziemia: 1037
Saratów
- diecezja tyraspolska: 954
Sejny
- diecezja: 1177
Serbia: 1319
Siedlce
- diecezja: 251
Siedliszcze
- dekanat: 205
Słowacja: 120, 123, 125, 158, 343, 850, 857, 859
Słowenia: 1127
Spiskie starostwo: 168, 373, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 631, 632, 642, 650, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 681, 865, 866, 1306, 1312, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1464, 1498
Spisz: 1216, 1218
Stany Zjednoczone: 359
Supraśl
- archimandria: 746
Sycylia: 664
 
Sz
Szczecin: 252, 1252
- diecezja: 252
Szkłów
- kontrata: 1121
 
Ś
Śląsk: 25, 27, 30, 51, 52, 71, 72, 73, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 85, 87, 89, 92, 102, 106, 109, 150, 152, 153, 164, 168, 171, 173, 182, 212, 213, 214, 215, 267, 288, 296, 300, 301, 302, 308, 338, 339, 373, 387, 390, 401, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 453, 470, 479, 483, 487, 488, 499, 500, 504, 505, 510, 514, 546, 555, 568, 580, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 606, 607, 610, 621, 622, 624, 625, 626, 627, 630, 631, 632, 635, 640, 641, 642, 643, 649, 650, 651, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 699, 728, 729, 732, 735, 736, 737, 743, 744, 762, 771, 772, 773, 774, 817, 847, 865, 866, 869, 912, 913, 915, 945, 977, 978, 979, 997, 1000, 1005, 1044, 1067, 1068, 1082, 1093, 1101, 1102, 1113, 1123, 1124, 1125, 1149, 1158, 1169, 1172, 1173, 1232, 1252, 1306, 1312, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1395, 1011, 1428, 1429, 1430, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1464, 1493, 1497, 1498, 1517, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1554, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584
Śląsk Austriacki: 998, 1003
Śląsk Czeski: 1168, 1516, 1542
Śląsk Górny: 143
Śląsk Pruski: 511, 512, 1168, 1516, 1518, 1542, 1546
Śrem
- archidiakonat: 1348
- dekanat: 1352
Świat: 318, 327, 352, 353, 355, 528, 530, 700, 1088, 1165, 1170, 1390, 1411, 1433, 1448, 1467, 1479, 1576
Świdnik
- dekanat: 206
Święty Krzyż, góra: 1418
 
T
Tarnów: 673, 1252
- diecezja: 253, 317, 1026
Toruń: 216, 1252
Turcja: 420, 1336
Turobin
- dekanat: 207
Tyniec: 29
Tyrnowo
- patriarchat: 788, 1128
 
U
Ukraina: 125, 158, 335, 343, 474, 840, 841, 842, 843, 859, 1049, 1054, 1408, 1409, 1410, 1562, 1563, 1564
Ukraina Zachodnia: 58
Urzędów
- powiat: 1443
 
W
Wałbrzych: 1252
Warszawa: 22, 136, 603, 673, 714, 717, 1394, 1419, 1252, 1254
- archidiecezja: 22
- prowincja zakonna: 374, 375, 376
Wąchock
- okolice: 1523
Wenecja: 1321, 1323, 1325, 1326, 1328, 1336, 1574
Węgry: 115, 116, 120, 122, 123, 124, 125, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 163, 307, 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343, 803, 817, 850, 851, 852, 856, 857, 858, 859, 907, 1021, 1030, 1122, 1127, 1158, 1408, 1517, 1562
Wielkie Księstwo Poznańskie: 1000, 1005
Wielkopolska: 1407
Wilno: 23, 46, 47, 48, 49, 50, 673, 1436
- archidiecezja: 23
- diecezja: 256, 257, 258, 259, 260, 261, 972, 1174, 1569, 1570
- gubernia: 1397
- okręg szkolny: 1179, 1435
Wiślica
- prepozytura: 112, 211, 489, 657, 957, 996, 1174, 1178, 1357, 1367
Włochy: 1331, 1332
Włochy Południowe: 591, 665
Włochy Północne: 422
Włochy Środkowe: 422
Włocławek
- diecezja: 262, 1571
Wolin
- diecezja kamieńska: 704
Wołyń
- kontrata: 1121
Wornie
- diecezja żmudzka: 972
Wrocław: 24, 673, 1252
- archidiecezja: 24
- diecezja: 959, 969, 1512, 1513, 1514, 1515
 
Z
Zabór austriacki, zob. Austriacki zabór
Zabór pruski, zob. Pruski zabór
Zabór rosyjski, zob. Rosyjski zabór
Zabrze: 243
Zakrzówek
- dekanat: 208
Złota Orda: 155, 337, 370
ZSRR: 91, 120, 123, 124, 156, 157, 158, 341, 342, 343, 850, 857, 858, 1331, 1408, 1409, 1562
Związek Niemiecki: 369
 
Ż
Żmudź: 330
Żytomierz
- diecezja łucko-żytomierska: 242, 609
 
Aktualizacja: R.K. 11 XI 2006
Autor: Robert Kozyrski
Ostatnia aktualizacja: 12.05.2014, godz. 13:16 - Robert Kozyrski