B

Bolesław I Chrobry, król polski: 432, 1074

Bolesław III Krzywousty, książę polski: 1073
Bruno z Kwerfurtu, św., arcybiskup misyjny: 1034

 

C

Caputo Giovanni Donato, prowincjał i organizator zakonny: 384, 385, 386

Chłapowski Dezydery, gen. brygady: 328
Chrzanowski Wojciech, gen. dywizji: 331

 

Cz

Czesław, bł.: 651

 

D

Dawidow Maksym, gen.: 331

Dembiński Henryk, gen. dywizji: 328
Dwernicki Józef, gen. dywizji: 331

 

G

Gaznawidzi, dynastia: 937

Giełgud Antoni, gen. dywizji: 328
Goski Adam, wizytator: 381, 382, 383

 

H

Habsburgowie, dynastia: 1326

Henryk, książę sandomierski: 1073

 

J

Jacek, św.: 403

Jagiellonowie, dynastia: 1325
Jan Kanty, św.: 464, 694, 1002
Jan Kapistran, św.: 307

 

K

Kazimierczyk Stanisław, zakonnik: 694, 1002, 1291

Kazimierz Sprawiedliwy, książę krakowski, kujawski i sandomierski: 1070, 1073
Kazimierz Wielki, król polski: 1069
Kinga, św.: 403
Kolumban, św., apostoł Alemanów: 592
Konstanty, św. (Cyryl), apostoł Słowian: 145, 147, 1036

 

Ł

Łaski Jan, reformator Kościoła: 1250

 

M

Metody, św., apostoł Słowian: 145, 147, 1036

Mieszko I, książę polski: 1074

 

P

Piastowie, dynastia: 1030

Prędota z Białaczewa, bp. krakowski: 107, 694, 1002

 

R

Ramorino Antonio Girolamo, gen. dywizji: 331

Różycki Karol, płk.: 331

 

S

Salomea, księżna polska: 1073

Salomea, św.: 403
Sapieha Adam Stefan, metropolita krakowski kardynał: 236
Schedlin Czarlińscy, ród: 1130, 1405
Sierakowski Julian, gen. brygady: 331
Stanisław ze Szczepanowa, św., bp: 403, 694, 1002, 1389

 

Sz

Szymon z Lipnicy, bł.: 694, 1002, 1009, 1010, 1370

 

Ś

Świętopełk, książę morawski: 939

 

W

Władysław Łokietek, król polski: 1393

Wojciech, św., bp: 150, 1035

 

Aktualizacja: R.K. 11 XI 2006

Autor: Robert Kozyrski
Ostatnia aktualizacja: 12.05.2014, godz. 13:14 - Robert Kozyrski