A

Akcja Katolicka a ogół wierzących w 1937 roku (według diecezji): 1
Albertynki 1 I 1943-31 XII 1947: 2
Albertynki 1 IX 1939-31 XII 1942: 3
Albertynki 31 VIII 1939: 4
Altre confessioni in rapporto a tutta la popolazione cattolica a. 1931: 5
Année 1980: Les catholiques en Europe: 6
Année 1980: Le clergé séculier et le clergé régulier: 7
Année 1980: Diocèses et catholiques en Europe: 8
Année 1980: Moyenne de fidèles catholiques romains par paroisse: 9
Année 1980: Paroisses catholiques romaines et centres des autres Églises ou confessions, en Pologne, dans les années 1980: 10
Année 1980: Taux de participation des catholiques à la messe dominicale du 23 novembre 1980, en fonction du chiffre global de fideles par diocèse: 11
Années 1939-1980: Divisions administratives entre 1941-1944: 12
Années 1939-1980: La Pologne durant la Seconde Guerre mondiale: 13
Archidiecezja gnieźnieńska w 1984 roku: 14
Archidiecezja krakowska w 1984 roku: 15
Archidiecezja lubelska: 16
Archidiecezja lubelska 1994: 17
Archidiecezja poznańska w 1984 roku: 18
Archidiecezja w Białymstoku w 1984 roku: 19
Archidiecezja w Białymstoku 1944-1984: 20
Archidiecezja w Lubaczowie w 1984 roku: 21
Archidiecezja warszawska w 1984 roku: 22
Archidiecezja wileńska 1939: 23
Archidiecezja wrocławska w 1984 roku: 24
Augustianie Eremici 1772 (Prowincja polska i Śląsk): 25
Augustianie. Kraków 1631-1650: 26

 

B

Bazylianie 1772 (Prowincje: litewska, polska i Archimandria Supraślska): 27

Bebörtönzött és száműzött megyéspüspökök 1914-ig.: 28
Benedyktyni. Tyniec 1572-1650: 29
Benedyktyni 1772 (Kongregacja polska i Śląsk): 30
Benedyktynki 1 I 1943-31 XII 1947: 31
Benedyktynki 1 IX 1939-31 XII 1942: 32
Benedyktynki 31 VIII 1939: 33
Beneficja plebańskie w diecezji krakowskiej według wartości w grzywnach: 34
Bernardyni. Kraków 1578-1600: 35
Bernardyni. Kraków 1578-1614: 36, 37, 38
Bernardyni. Kraków 1601-1614: 39
Bernardyni. Lwów 1592-1600: 40
Bernardyni. Lwów 1592-1650: 41, 42, 43
Bernardyni. Lwów 1601-1625: 44
Bernardyni. Lwów 1626-1650: 45
Bernardyni. Wilno 1592-1600: 46
Bernardyni. Wilno 1592-1650: 47, 48, 49
Bernardyni. Wilno 1626-1650: 50
Bernardyni 1772 (Prowincje: litewska, małopolska, ruska, wielkopolska, śląska): 51
Biblioteki franciszkańskie na Śląsku (1236-1810): 52
Biskupstwa chrześcijańskie Kościołów wschodnich w 1500 roku: 53
Biskupstwa chrześcijańskie Kościołów wschodnich w 1772 roku: 54
Biskupstwa chrześcijańskie Kościołów wschodnich w 1825 roku: 55
Biskupstwa chrześcijańskie Kościołów wschodnich w 1914 roku: 56
Biskupstwa chrześcijańskie Kościołów wschodnich w 1926 roku: 57
Biskupstwa greckokatolickie na Ukrainie Zachodniej w 1939 roku: 58
Biskupstwa i administracje apostolskie Kościoła łacińskiego w latach 1945-1972: 59
Biskupstwa Kościoła łacińskiego od 1972 roku: 60
Biskupstwa metropolii kijowskiej w XI wieku wg A. Poppe: 61
Biskupstwa na ziemi angielskiej w X wieku: 62
Biskupstwa na ziemiach polskich w 1825 roku: 63
Biskupstwa rzymskokatolickie w 1000 roku: 64
Biskupstwa rzymskokatolickie w 1500 roku: 65
Biskupstwa rzymskokatolickie w 1772 roku: 66
Biskupstwa rzymskokatolickie w 1825 roku: 67
Biskupstwa rzymskokatolickie w 1914 roku: 68
Biskupstwa rzymskokatolickie w 1926 roku: 69
Biskupstwa rzymskokatolickie w 1984 roku: 70
Biskupstwa w Polsce i w Wielkim Księstwie Litewskim w 1500 roku (rastrem wyróżniono łacińskie metropolie gnieźnieńską, lwowską i ryską): 71
Biskupstwa w Rzeczypospolitej, na Śląsku i w Mołdawii w 1772 roku: 72
Biskupstwa w Rzeczypospolitej, na Śląsku i w Mołdawii w 1772 roku (rastrem wyróżniono metropolie gnieźnieńską i lwowską): 73
Biskupstwa w Rzeczypospolitej w 1650 roku (rastrem wyróżniono łacińskie metropolie gnieźnieńską i lwowską oraz egzymowane biskupstwo warmińskie): 74
Biskupstwa w 1375 roku: 75, 76, 77
Biskupstwa w 1500 roku: 78, 79, 80
Biskupstwa w 1648 roku: 81, 82
Biskupstwa w 1650 roku: 83
Biskupstwa w 1772 roku: 84, 85
Biskupstwa w 1825 roku: 86, 87

Biskupstwa w 1914 roku: 88, 89
Biskupstwa w 1926 roku: 90, 91
Biskupstwa 1500: 92
Biskupstwa 1648: 93, 94
Biskupstwa 1720: 95
Biskupstwa 1825: 96
Biskupstwa 1885-1914: 97
Biskupstwa 1925: 98
Bonifratrzy. Kraków 1620-1650: 99, 100, 101
Bonifratrzy 1772 (Prowincja polska i Śląsk): 102
Boromeuszki 1 I 1943-31 XII 1947: 103
Boromeuszki 1 IX 1939-31 XII 1942: 104
Boromeuszki 31 VIII 1939: 105
Bożogrobcy 1772 (Kongregacje miechowska i śląska): 106
Bp Prędota-kult pątniczy 1454-1465: 107
Bracia mniejsi w Europie Środkowo-Wschodniej w początkach XVI wieku: 108
Bracia mniejsi wśród klasztorów żebrzących w poczatkach XVI wieku: 109
Bractwa dewocyjne przy kościołach parafialnych w diecezji płockiej w drugiej połowie XVIII wieku: 110
Bractwa religijne w archidiakonacie lubelskim na przełomie XVI i XVII wieku: 111
Bractwa religijne w XVI, XVIII wieku: 112
Budowle romańskie i wczesnogotyckie: 113

 

C

Catholic (Latin and Greek-rite) and Orthodox Churches in the nineteenth century: 114
Changes in the territories of Belarus, Poland and Ukraine from the 10th to the 20th Century: C. 1000: 115
Changes in the territories of Belarus, Poland and Ukraine from the 10th to the 20th Century: C. 1250: 116
Changes in the territories of Belarus, Poland and Ukraine from the 10th to the 20th Century: C. 1500: 117
Changes in the territories of Belarus, Poland and Ukraine from the 10th to the 20th Century: C. 1650: 118
Changes in the territories of Belarus, Poland and Ukraine from the 10th to the 20th Century: The partitions 1772-1795: 119
Changes in the territories of Belarus, Poland and Ukraine from the 10th to the 20th Century: September 1939: 120
Changes in the territories of Belarus, Poland and Ukraine from the 10th to the 20th Century: 1815-1914: 121
Changes in the territories of Belarus, Poland and Ukraine from the 10th to the 20th Century: 1921-1939: 122
Changes in the territories of Belarus, Poland and Ukraine from the 10th to the 20th Century: 1940: 123
Changes in the territories of Belarus, Poland and Ukraine from the 10th to the 20th Century: 1945-1989: 124
Changes in the territories of Belarus, Poland and Ukraine from the 10th to the 20th Century: 1998: 125
Chronologia domów zgromadzeń bezhabitowych w latach 1874-1914: Zgromadzenie Braci Sług Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej: 126
Chronologia domów zgromadzeń bezhabitowych w latach 1874-1914: Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej: 127
Chronologia domów zgromadzeń bezhabitowych w latach 1874-1914: Zgromadzenie Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi: 128
Chronologia domów zgromadzeń bezhabitowych w latach 1874-1914: Zgromadzenie Sióstr Córek Maryi Niepokalanej: 129
Chronologia domów zgromadzeń bezhabitowych w latach 1874-1914: Zgromadzenie Sióstr Córek Najczystszego Serca Maryi: 130
Chronologia domów zgromadzeń bezhabitowych w latach 1874-1914: Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Od Cierpiących: 131
Chronologia domów zgromadzeń bezhabitowych w latach 1874-1914: Zgromadzenie Sióstr Imienia Jezus: 132
Chronologia domów zgromadzeń bezhabitowych w latach 1874-1914: Zgromadzenie Sióstr Pocieszycielek Najświętszego Serca Pana Jezusa: 133
Chronologia domów zgromadzeń bezhabitowych w latach 1874-1914: Zgromadzenie Sióstr Posłanniczek Najświętszego Serca Jezusowego: 134
Chronologia domów zgromadzeń bezhabitowych w latach 1874 - 1914: Zgromadzenie Sióstr Sługi Jezusa: 135
Chronologia domów zgromadzeń bezhabitowych w latach 1874-1914: Zgromadzenie Sióstr Służebnic Matki Dobrego Pasterza: 136
Chronologia domów zgromadzeń bezhabitowych w latach 1874-1914: Zgromadzenie Sióstr Służek NMP Niepokalanej (Służki): 137
Chronologia domów zgromadzeń bezhabitowych w latach 1874-1914: Zgromadzenie Sióstr Westiarek Jezusa: 138
Chronologia domów zgromadzeń bezhabitowych w latach 1874-1914: Zgromadzenie Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych: 139
Chronologia domów zgromadzeń bezhabitowych w latach 1874-1914: Zgromadzenie Sióstr Zwiastunek Wynagrodzenia czyli Misjonarek Przenajświętszego Oblicza: 140
Chronologia domów zgromadzeń bezhabitowych w latach 1874-1914: Zgromadzenie Synów Matki Bożej Bolesnej: 141
Chronologia parafii diecezji kieleckiej: 142
Chronologia parafii na Górnym Śląsku do 1980 roku: 143
Chrystianizacja Europy w XII wieku: 144
Chrystianizacja w Europie Środkowowschodniej w IX wieku: 145
Chrześcijaństwo łacińskie VI-VII wiek: 146
Chrześcijaństwo Moraw i Bułgarii w IX wieku: 147
Chrześcijaństwo w końcu III wieku: 148
Chrześcijaństwo w XIII wieku: 149
The Church of Poland in the eleventh and twelfth centuries: 150
Churches and denominations: C. 1000: 151
Churches and denominations: C. 1580: 152
Churches and denominations: C. 1700: 153
Churches and denominations: C. 1914: 154
Churches and denominations: The mid.-13th C.: 155
Churches and denominations: 1938: 156
Churches and denominations: 1970: 157
Churches and denominations: 1998: 158
Churches in the Polish-Lithuanian Commonwealth during the Partitions, 1772-1795: 159
Confessioni nel s. XVI: 160
Confessioni nel s. XVIII: 161
Confessions: Églises et communautés religieuses en Pologne vers 1980 (à l'exception de L'Église catholique romaine): 162
Confessions in the Polish-Lithuanian Commonwealth at the end of the sixteenth century: 163
Confessions: Juifs dans la République et en Silésie entre 1764 et 1766: 164
Confessions: Partage confessionnel de l'Europe au XVIe siècle: 165
Confessions: Rapports confessionnels dans l'ancienne République en 1900: 166
Confessions: Rapports confessionnels en Pologne au XVIe siècle: 167
Confessions: Rapports confessionnels en Pologne au XVIIIe siècle: 168
Confessions: Rapports confessionnels en Pologne en 1931: 169
Confréries de l'Archidiaconé de Lublin dans la seconde moitié du XVIIIe siècle: 170
Conventi femminili a. 1500: 171
Conventi femminili a. 1772: 172
Conventi maschili a. 1500: 173
Conventi maschili a. 1772: 174
Couvents Dominicains et Franciscains: 175
Córki Bożej Miłości 1 I 1943-31 XII 1947: 176
Córki Bożej Miłości 1 IX 1939-31 XII 1942: 177
Córki Bożej Miłości 31 VIII 1939: 178
Cystersi. Mogiła 1522-1650: 179, 180, 181
Cystersi 1772 (Prowincje polska i śląska): 182

 

Cz

A częstochowai Mária-kegykép másolata által meglátogatott r.k. egyházmegyék 1957-1980 között: 183

 

D

Dekanat bełżycki: 184
Dekanat bychawski: 185
Dekanat chełmski-wschodni: 186
Dekanat chełmski-zachodni: 187
Dekanat garbowski: 188
Dekanat konopnicki: 189
Dekanat krasnostawski-wschodni: 190
Dekanat krasnostawski-zachodni: 191
Dekanat kraśnicki: 192
Dekanat lubartowski: 193
Dekanat Lublin-podmiejski: 199
Dekanat łęczyński: 200
Dekanat michowski: 201
Dekanat opolski: 202
Dekanat piasecki: 203
Dekanat puławski: 204
Dekanat siedliski: 205
Dekanat świdnicki: 206
Dekanat turobiński: 207
Dekanat zakrzowiecki: 208
Densité du résean paroissial en 1914 sur le territoire de l'ancien Royaume de Pologne et du Grand Duchy de Lituanie (1700): 210
Le Développement du réseau paroissial dans la région de Wiślica jusq'à la fin du XVII s.: 211
Die Dichte der lateinischen Pfarr-und Filialkirchen in Polen und in Schlesien nach den Diözesen um 1772: 212
Die Dichte der lateinischen Pfarrkirchen in Polen und in Schlesien nach den Dekanaten um 1772: 213
Die Dichte der lateinischen Pfarrkirchen in Polen und in Schlesien nach den Diözesen um 1772: 214
Die Dichte der lateinischen und unierten Pfarr-und Filialkirchen in Polen und in Schlesien nach den lateinischen Diözesen um 1772: 215
Diecezja chełmińska w 1984 roku: 216
Diecezja chełmska obrządku łacińskiego w połowie XV wieku: 217
Diecezja chełmska [unicka około 1772 roku]: 218
Diecezja częstochowska w 1984 roku: 219
Diecezja gdańska w 1984 roku: 220
Diecezja gorzowska w 1984 roku: 221
Diecezja kamieniecka w 1855 roku: 222
Diecezja kamieniecka 1772: 223
Diecezja kamieńska od połowy XIV wieku do reformacji: 224
Diecezja katowicka w 1984 roku: 225
Diecezja kielecka w 1984 roku: 226
Diecezja koszalińsko-kołobrzeska w 1984 roku: 227
Diecezja krakowska około 1772 roku: 228
Diecezja krakowska [w II połowie XVIII wieku]: 229
Diecezja krakowska w latach 1786-1914: 230
Diecezja krakowska w połowie XVIII wieku: 231
Diecezja krakowska w XIV i XVIII wieku: 232
Diecezja krakowska w 1825 roku: 233
Diecezja krakowska w 1886 roku: 234
Diecezja krakowska w 1925 roku: 235
Diecezja krakowska w 1976 roku: 236
Diecezja krakowska 1825: 237
Diecezja lubelska. Stan z 31 III 1984 roku: 238
Diecezja lubelska w 1984 roku: 239
Diecezja łomżyńska w 1984 roku: 240
Diecezja łódzka w 1984 roku: 241
Diecezja łucko-żytomierska w 1855 roku: 242
Diecezja opolska w 1984 roku: 243
Diecezja płocka w 1984 roku: 244
Diecezja płocka 1772: 245
Diecezja płocka 1825/26: 246
Diecezja płocka 1975: 247
Diecezja przemyska w 1984 roku: 248
Diecezja przemyska 1984: 249
Diecezja sandomiersko-radomska w 1984 roku: 250
Diecezja siedlecka w 1984 roku: 251
Diecezja szczecińsko-kamieńska w 1984 roku: 252
Diecezja tarnowska w 1984 roku: 253
Diecezja w Drohiczynie w 1984 roku: 254
Diecezja warmińska w 1984 roku: 255
Diecezja wileńska Kościoła rzymskokatolickiego w latach 1770-1914: 256
Diecezja wileńska Kościoła rzymskokatolickiego w 1770 roku: 257
Diecezja wileńska Kościoła rzymskokatolickiego w 1847/8 roku: 258
Diecezja wileńska w latach 1772-1914: 259
Diecezja wileńska 1825: 260
Diecezja wileńska 1914: 261
Diecezja włocławska w 1984 roku: 262
Diecezje i katolicy w Europie w 1980 roku: 263
Diecezje katolickie łacińskie i unickie w Polsce około 1772 roku: 264
Diecezje Kościoła łacińskiego w Rzeczypospolitej w 1772 roku, które weszły w skład metropolii mohylewskiej: 265
Diecezje Kościoła rzymskokatolickiego na Litwie i Białorusi w 1798 roku: 266
Diecezje łacińskie 1772: 267
Diecezje metropolii mohylewskiej na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej w połowie XIX wieku: 268
Diecezje na ziemiach polskich około 1500 roku: 269
Diecezje około 1500 roku: 270
Diecezje unickie obrządku greckiego w początkach XVIII wieku: 271, 272
Diecezje unickie około 1772 roku: 273
Diecezje w Polsce w 1985 roku: 274
Diecezje w Polsce w 1995 roku: 275
Diecezje w prowincji kościelnej mohylewskiej na przełomie XVIII i XIX wieku: 276
Dominikanie. Kraków 1530-1600: 277, 278, 279, 280
Dominikanie. Kraków 1601-1650: 281
Dominikanie. Lwów 1608-1620: 282, 283, 284, 285
Dominikanie. Lwów 1641-1650: 286
Dominikanie Obserwanci. Stan w 1759 roku: 287
Dominikanie Obserwanci 1772 (Prowincja polska): 288
Dominikanie. Poznań 1576-1600: 289, 290, 291, 292
Dominikanie. Poznań 1601-1625: 293
Dominikanie. Poznań 1626-1650: 294
Dominikanie w episkopacie XIII wieku: 295
Dominikanie 1772 (Prowincje: litewska, polska, ruska, śląska): 296
Dominikanki 1 I 1943-31 XII 1947: 297
Dominikanki 1 IX 1939-31 XII 1942: 298
Dominikanki 31 VIII 1939: 299
Domy zakonne męskie obrządku łacińskiego na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej około 1825 roku: 300
Domy zakonne męskie obrządku łacińskiego na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej około 1864 roku: 301

Domy zakonne męskie obrządku łacińskiego na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej około 1914 roku: 302
Domy zakonne męskie obrządku łacińskiego w Rzeczypospolitej w 1772 roku: 303
Domy zgromadzeń bezhabitowych męskich i żeńskich w 1914 roku: 304, 305
Domy zgromadzeń nowego typu na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej około 1914 roku: 306
Drogi Jana Kapistrana na Węgrzech (1455-1456): 307
Duchacy 1772 (Prowincja polska): 308
Duchaczki 1 I 1943-31 XII 1947: 309
Duchaczki 1 IX 1939-31 XII 1942: 310
Duchaczki 31 VIII 1939: 311
Duchowieństwo: Biskupi ordynariusze uwięzieni i zesłani do 1914 roku: 312
Duchowieństwo: Duchowieństwo diecezji poznańskiej w latach 1588-1619: 313
Duchowieństwo: Księża diecezjalni i zakonni według diecezji urodzenia i zamieszkania w 1983 roku: 314
Duchowieństwo: Pochodzenie terytorialne biskupów ordynariuszy 1795-1914: 315
Duchowieństwo: Pochodzenie terytorialne biskupów 1918-1980: 316
Duchowieństwo: Pochodzenie terytorialne duchowieństwa diecezji tarnowskiej w latach 1866-1918 (według dekanatów): 317
Duchowieństwo: Polscy księża na świecie w 1980 roku: 318
Duchowieństwo: Rekrutacja kleru diecezji poznańskiej w latach 1588-1619: 319
Duszpasterstwo parafialne cystersów i benedyktynów w 1772 roku: 320
Dynamika fundacji franciszkańskich w zależności od kategorii fundatora: Bernardyni: 321
Dynamika fundacji franciszkańskich w zależności od kategorii fundatora: Franciszkanie konwentualni: 322
Dynamika fundacji franciszkańskich w zależności od kategorii fundatora: Kapucyni: 323
Dynamika fundacji franciszkańskich w zależności od kategorii fundatora: Reformaci: 324
Dyslokacja gwardii ruchomej: 325
Dyslokacja organizacji pułków liniowych: 326
Działalność misyjna w Afryce, Azji i Oceanii na przełomie XIX i XX wieku. (Filipiny i Australia w tym okresie są poza działalnością misyjną, ponieważ na Filipinach już w XVIII wieku prawie cała ludność była katolicka, a w Australii utworzono biskupstwa w XIX wieku dla katolików przybyłych na kontynent): 327
Działania korpusów polskich na Litwie w 1831 roku: 328
Działania wojenne na lewobrzeżu: 329
Działania wojenne na Żmudzi: 330
Działania wojenne w województwie lubelskim w 1831 roku: 331
Działanie głównych sił tatarskich i obrona polska w 1241 roku: 332

 

E

L'Église catholique romaine en Europe Centre-Orientale en 1998: 333
L'Église gréco-catholique en Europe Centre-Orientale en 1998: 334
L'Église orthodoxe en Europe Centre-Orientale en 1995: 335
Églises et confessions: vers 1000: 336
Églises et confessions: vers 1250: 337
Églises et confessions: vers 1580: 338
Églises et confessions: vers 1700: 339
Églises et confessions: vers 1914: 340
Églises et confessions: 1938: 341
Églises et confessions: 1970: 342
Églises et confessions: 1998: 343
Egyetemi központok, ahol az 1586-1796 között kinevezett r.k. megyéspüspökök tudományos fokozatot szereztek: 344
Egyetemi központok, ahol az 1918-1939 között kinevezett r.k. megyéspüspökök tudományos fokozatot szereztek: 345
Egyetemi központok, ahol az 1940-1980 között kinevezett r.k. megyéspüspökök tudományos fokozatot szereztek: 346
Egyetemi központok, amelyekben az 1796-1914 között kinevezett r.k. megyéspüspökök tudományos fokozatot szereztek: 347
Egyházmegyék és vajdaságok határai 1980-ban.: 348
Ekspansja buddyzmu: 349
Ekspansja chrześcijaństwa I-IV wiek: 350
Ekspansja chrześcijaństwa w Europie Środkowowschodniej w X wieku: 351
Ekspansja chrześcijaństwa w końcu XVIII wieku: 352
Ekspansja chrześcijaństwa w połowie XX wieku: 353
Ekspansja chrześcijaństwa w VIII i IX wieku. Imperium Karolingów: 354
Ekspansja islamu: 355
Elżbietanki 1 I 1939-31 XII 1942: 356
Elżbietanki 1 I 1943-31 XII 1947: 357
Elżbietanki 31 VIII 1939: 358
Emigracja polska w Stanach Zjednoczonych przed I wojną światową: 359
Enseignement: Écoles de la commission de l'Éducation nationale entre 1783 et 1791: 360
Enseignement: Écoles jésuites au XVIIIe siècle selon le nombre des professeurs: 361
Enseignement: Écoles paroissiales dans l'archidiocèse de Gniezno au début du XVIe siècle: 362
Environs de Cracovie vers 1772: 363
Erekcje parafii w obecnych granicach Polski do 1984 roku (według diecezji): 364
Ethnolinguistic groups c. 1900: 365
Eucharystki 1 I 1943-31 XII 1947: 366
Eucharystki 1 IX 1939-31 XII 1942: 367
Eucharystki 31 VIII 1939: 368
Europa Środkowo-Wschodnia po Kongresie Wiedeńskim, 1815 rok: 369
Europa Środkowo-Wschodnia w połowie XIII wieku: 370
Europa w czasie wielkiej schizmy zachodniej: 371
Europa w latach wielkiej schizmy zachodniej: 372

 

F

Felekezetek 1772-ben.: 373

Felicjanki 1 I 1943-31 XII 1947. Prowincja warszawska, krakowska i przemyska: 374

Felicjanki 1 IX 1939-31 XII 1942. Prowincja warszawska, krakowska i lwowska: 375
Felicjanki 31 VIII 1939. Prowincja warszawska, krakowska i lwowska: 376
Formy zaangażowania kleru metropolii mohylewskiej w powstaniu 1831 roku: 377
Formy zaangażowania kleru prowincji mohylewskiej w powstaniu 1831 roku: 378
Franciszkanie i dominikanie w XV wieku: 379, 380
Franciszkanie konwentualni (wizytacja A. Goskiego) około 1615 roku: 381, 382, 383
Franciszkanie konwentualni (wizytacja J. D. Caputo) około 1598 roku: 384, 385, 386

Franciszkanie konwentualni 1772 (Prowincje: litewska, polska, ruska, śląska): 387
Franciszkanie między Bałtykiem a Adriatykiem w połowie XIV wieku: 388, 389
Franciszkanie wśród klasztorów żebrzących na ziemiach polskich w XIII wieku: 390
Franciszkanki Od Cierpiących 1 I 1943-31 XII 1947: 391
Franciszkanki Od Cierpiących 1 IX 1939-31 XII 1942: 392
Franciszkanki Od Cierpiących 31 VIII 1939: 393
Franciszkanki Służebnice Krzyża 1 I 1943-31 XII 1947: 394
Franciszkanki Służebnice Krzyża 1 IX 1939-31 XII 1942: 395
Franciszkanki Służebnice Krzyża 31 VIII 1939: 396
Fundacje bernardyńskie i dominikańskie 1579-1648: 397
Fundacje klasztorów bernardyńskich do 1520 roku: 398
Fundacje klasztorów bernardyńskich w Polsce: 399
Fundacje klasztorów dominikańskich: 1601-10, 1611-20, 1621-30, 1631-40, 1641-50, 1651-60, 1661-70, 1671-80, 1681-90, 1691-1700: 400
Fundacje klasztorów w XVIII wieku: 401

 

G

Gazety lokalne wydawane w Królestwie Polskim 1830/1831: 402

Geograficzny zasięg kultów w świetle >> Miracula << małopolskich XIII-XIV w: 403
Geographical distribution of the Jewish population about 1900: 404
Gęstość łacińskich i unickich (obrządku greckiego i ormiańskiego) kościołów parafialnych i filialnych według diecezji łacińskich w 1772 roku: 405
Gęstość łacińskich i unickich (obrządku greckiego i ormiańskiego) kościołów parafialnych i filialnych w Rzeczypospolitej i na Śląsku według diecezji łacińskich w 1772 roku: 406
Gęstość łacińskich kościołów parafialnych i filialnych w Rzeczypospolitej i na Śląsku według dekanatów około 1772 roku: 407
Gęstość łacińskich kościołów parafialnych i filialnych w Rzeczypospolitej i na Śląsku według diecezji około 1772 roku: 408
Gęstość łacińskich kościołów parafialnych w Rzeczypospolitej i na Śląsku według dekanatów około 1772 roku: 409
Gęstość łacińskich kościołów parafialnych w Rzeczypospolitej i na Śląsku według diecezji około 1772 roku: 410
Gęstość parafii unickich w Rzeczypospolitej według diecezji około 1772 roku: 411
Gęstość zaludnienia i główne ośrodki miejskie około 1790 roku: 412
Gęstość zaludnienia i główne ośrodki miejskie w XIV-XV wieku: 413
Gęstość zaludnienia w części diecezji krakowskiej około 1340 roku: 414
Gęstość zaludnienia w diecezjach 1937: 415
Gęstość zaludnienia w XIV wieku i główne ośrodki miejskie w XIV-XV wieku: 416, 417
Główne klasztory benedyktyńskie X-XI wiek: 418
Główne klasztory cysterskie w Europie i wszystkie polskie w XII wieku: 419
Główne klasztory i ośrodki monastyczne w Cesarstwie Bizantyńskim w X-XI wieku: 420
Główne klasztory na Półwyspie Atos: 421
Główne klasztory w Północnej i Środkowej Italii (VII-VIII wiek): 422
Główne monastery w kręgu bizantyjsko - słowiańskim w XIV-XV wieku: 423, 424
Główne ośrodki kościelne około 1200 roku: 425, 426, 427
Główne ośrodki polityczno-gospodarcze i ważniejsze szlaki handlowe około 1000 roku: 428
Główne sobory karolińskie: 429
Główne wyznania około 1900 roku (bez religii mojżeszowej): 430
Gnieźnieńska prowincja kościelna około 1000 roku: 431, 432
Gnieźnieńska prowincja kościelna w 1000 roku: 433
Granducato di Varsavia 1807-1815: 434
Granice diecezji płockiej XI-XX: 435
Granice kulturowe na ziemiach między Wisłą i Bugiem-I. Terytoria kultur neolitycznych według Kozłowskiego: 436
Granice kulturowe na ziemiach między Wisłą i Bugiem-II. Granice rozmieszczenia niektórych przedmiotów kultury materialnej ludowej: 437
Granice Państwa Polskiego X-XX wiek: 438
Granice podziałów językowych w Rzeczypospolitej w końcu XVI wieku: 439
Granice prowincji kościelnych i siedziby biskupstw Kościołów łacińskiego i prawosławnego w XIV-XV wieku: 440
Granice prowincji zakonnych bazylianów w Rzeczypospolitej w 1772 roku: 441
Granice prowincji zakonnych bernardynów w Rzeczypospolitej w 1772 roku: 442
Granice prowincji zakonnych dominikanów w Rzeczypospolitej w 1772 roku: 443
Granice prowincji zakonnych franciszkanów konwentualnych w Rzeczypospolitej w 1772 roku: 444
Granice prowincji zakonnych jezuitów w Rzeczypospolitej w 1772 roku: 445
Granice prowincji zakonnych reformatów w Rzeczypospolitej w 1772 roku: 446
The Greek Catholic and Orthodox Churches and the main Evangelical Churches in Poland, 1918-1939: 447
Groupes ethniques vers le 1900: 448
Grupy etniczne około 1900 roku: 449

 

H

Háborús közigazgatási felosztás: 450

Hiszpania w IX wieku: 451
Hívek száma plébániánként 1914-ben.: 452
Houses of Latin Men's Orders c. 1772: 453
Hôpitaux dans le diocèse de Cracovie au milieu du XVIIIe s.: 454

 

I

Imperium Bizantyjskie około 600 roku: 456

Imperium Karolińskie, Bizancjum i islam na początku IX wieku: 457, 458

 

J

Jadwiżanki 1 I 1943-31 XII 1947: 459

Jadwiżanki 1 IX 1939-31 XII 1942: 460
Jadwiżanki 31 VIII 1939: 461
Jakobicki Kościół patriarchatu Aleksandrii od VII do XI wieku: 462
Jakobicki Kościół patriarchatu Antiochii od VII do XI wieku: 463
Jan z Kęt-kult pątniczy 1474-1518: 464
Das Jesuitische schulwesen in Polen um 1720: 465
Jezuici i reforma katolicka: 466
Jezuici. Kraków 1586-1598: 467
Jezuici. Kraków 1631-1648: 468
Jezuici w Cesarstwie Rosyjskim 1820: 469
Jezuici 1772 (Prowincje: litewska, małopolska, mazowiecka, wielkopolska, śląska): 470
Jezuickie misje ludowe w latach 1754-1770 (aktywność domów): 471
Język litewski w XIX wieku: 472
Język polski w szkołach na terenie Białorusi w roku szkolnym 1991/92: 473
Język polski w szkołach na terenie Ukrainy w roku szkolnym 1991/92: 474
Języki ludów Rzeczypospolitej w końcu XVI wieku: 475
Józefitki 1 I 1943-31 XII 1947: 476
Józefitki 1 IX 1939-31 XII 1942: 477
Józefitki 31 VIII 1939: 478
Juden in Polen nach den Woiwodschaften (1764-1766) und in Schlesien (1787): 479

 

K

Kameduli. Bielany Krakowskie 1606-1650: 480, 481, 482

Kameduli 1772 (Prowincja polska): 483
Kanonicy Regularni Laterańscy Od Bożego Ciała 1505-1550: 484
Kanonicy Regularni Laterańscy Od Bożego Ciała 1551-1600: 485
Kanonicy Regularni Laterańscy Od Bożego Ciała 1601-1650: 486
Kanonicy Regularni Laterańscy 1772 (Kongregacje: czerwińska, krakowska, trzemeszeńska i Śląsk): 487
Kanonicy Regularni Od Pokuty 1772 (Prowincje litewska i polska): 488
Kaplice i oratoria prywatne w XVI, XVIII wieku: 489
Kapłani diecezjalni obrządku łacińskiego w 1939 roku: 490
Kapłani diecezjalni w 1825 roku: 491
Kapłani diecezjalni w 1914 roku: 492
Kapłani diecezjalni w 1980 roku: 493
Kapłani w diecezjach w 1980 roku: 494
Kapucyni w Europie w XVIII wieku: 495
Kapucyni w okresie porozbiorowym 1802-1914: 496
Kapucyni w okresie rozbiorowym 1772-1797: 497
Kapucyni w Rzeczypospolitej przedrozbiorowej 1681-1772: 498
Kapucyni 1772 (Prowincje polska i śląska): 499
Karmelici bosi 1772 (Prowincje litewska i polska): 500
Karmelici trzewiczkowi. Kraków 1625-1650: 501

Karmelici trzewiczkowi. Kraków 1626-1650: 502, 503
Karmelici trzewiczkowi 1772 (Prowincje: litewska, litewsko-ruska, małopolska, ruska, wielkopolska, śląska): 504
Kartuzi w Polsce 1772: 505
Kartuzje na tle sieci innych klasztorów mniszych w Polsce 1700-1830: 506
Kartuzje na ziemiach polskich i liczebność kartuzów w latach 1772-1831: 507
Kasata klasztorów męskich w zaborze rosyjskim w 1832 roku: 508
Kasata zakonów męskich w Cesarstwie Rosyjskim w 1832 roku: 509
Kasata zakonów na Śląsku w 1810 roku: 510
Kasata zakonów na Śląsku w 1810 roku: Domy zakonne męskie i żeńskie skasowane na Śląsku Pruskim w 1810 roku oraz domy zakonne pozostawione na Śląsku po 1810 roku: 511
Kasata zakonów na Śląsku w 1810 roku: Skasowane klasztory według grup zakonnych: 512
Kasata zakonów w Królestwie Polskim w 1819 roku: 513
Kasaty jezuitów na ziemiach polskich 1773-1820: 514
Kasaty klasztorów zakonów męskich na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska w latach 1773-1900: 515, 516
Kasaty klasztorów zakonów męskich na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej w latach 1773-1900: 517
Kasaty klasztorów zakonów męskich na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej w latach 1773-1914: 518
Kasaty monasterów bazyliańskich na ziemiach polskich w XVIII i XIX wieku: 519
Kasaty monasterów bazyliańskich w zaborze austriackim w latach 1774-1818: 520
Kasaty zakonów męskich w latach 1772-1914: 521
Kasaty zakonów w Królestwie Polskim w latach 1864-1866: 522
Kasaty zakonów w zaborze austriackim w latach 1782-1795: 523
Kasaty zakonów w zaborze pruskim w latach 1795-1810: 524
Katarzynki 1 I 1943-31 XII 1947: 525
Katarzynki 1 IX 1939-31 XII 1942: 526
Katarzynki 31 VIII 1939: 527
Katoliccy księża diecezjalni i zakonni a ludność katolicka w ośmiu rejonach świata, około 1960 roku: 528
Katoliccy księża diecezjalni i zakonni a ludność katolicka w 10 państwach, około 1960 roku: 529
Katolicy na świecie w 1980 roku: 530
Katolicy w parafiach: Misje i rekolekcje w parafiach w 1972 roku (według diecezji): 531
Katolicy w parafiach: Średnia liczba wiernych przypadająca na jednego kapłana w 1939 roku (według diecezji): 532
Katolicy w parafiach: Średnia liczba wiernych w parafiach w 1930 roku (według diecezji): 533
Katolicy w parafiach: Średnia liczba wiernych w parafiach w 1946-1983 roku (według diecezji): 534
Katolicy w parafiach: udział katolików w niedzielnej mszy świętej 23 XI 1980 roku (w stosunku do ogólnej liczby wiernych w diecezjach): 535
A katolikus egyház szemináriumai 1795-1848 között a lengyel területeken: 536
Katolikusok Európában 1980-ban.: 537
Kazania wygłoszone w kościołach obcych przez kaznodziejów jezuickich w latach 1767-1770: 538
Kaznodzieje zakonni w Rzeczypospolitej około 1772 roku (według diecezji): 539
Kaznodzieje zakonni w Rzeczypospolitej około 1772 roku według diecezji: 540
Keleti keresztény püspökségek 1500-ban.: 541
Keleti keresztény püspökségek 1772-ben.: 542
Keleti keresztény püspökségek 1825-ben.: 543
Keleti keresztény püspökségek 1914-ben.: 544
Keleti keresztény püspökségek 1926-ban.: 545
Kirchenprovinzen und Diözesen in Polen, Schlesien und Moldau im Jahre 1772: 546
Klasztory cluniackie X-XI wiek: 547
Klasztory cysterskie w XII wieku: 548
Klasztory dominikańskie około 1825 roku: 549
Klasztory dominikańskie około 1885 roku: 550
Klasztory dominikańskie w Galicji w XIX wieku i początkach XX wieku: Kategorie zakonników: 551
Klasztory dominikańskie w Galicji w XIX wieku i początkach XX wieku: Liczba zakonników w latach 1816-1914: 552
Klasztory dominikańskie w Galicji w XIX wieku i początkach XX wieku: Parafie, kaplice i miejsca pielgrzymkowe dominikanów w Galicji w 1914 roku: 553
Klasztory dominikańskie w okresie rozbiorów: 554
Klasztory dominikańskie w Polsce około 1772 roku: 555
Klasztory dominikańskie w Polsce w XX wieku: 1918 rok (Prowincja galicyjska): 556
Klasztory dominikańskie w Polsce w XX wieku: 1920 rok: 557
Klasztory dominikańskie w Polsce w XX wieku: 1939 rok: 558
Klasztory dominikańskie w Polsce w XX wieku: 1946 rok: 559
Klasztory dominikańskie w Polsce: 1948 rok: 560
Klasztory dominikańskie w Polsce: 1959 rok: 561
Klasztory dominikańskie w Polsce: 1971 rok: 562
Klasztory dominikańskie w 1835 roku: 563
Klasztory dominikańskie w 1864 roku: 564
Klasztory dominikańskie 1598: 565
Klasztory dominikańskie 1648: 566
Klasztory dominikańskie 1696: 567
Klasztory franciszkańskie istniejące na Śląsku w 1811 roku: 568
Klasztory franciszkańskie istniejące w Królestwie Polskim w 1867 roku: 569
Klasztory franciszkańskie istniejące w Królestwie Polskim w 1902 roku: 570
Klasztory franciszkańskie istniejące w zaborze austriackim w 1796 roku: 571
Klasztory franciszkańskie istniejące w zaborze austriackim w 1849 roku: 572
Klasztory franciszkańskie istniejące w zaborze pruskim w 1808 roku: 573
Klasztory franciszkańskie istniejące w zaborze pruskim w 1842 roku: 574
Klasztory franciszkańskie istniejące w zaborze pruskim w 1878 roku: 575
Klasztory franciszkańskie istniejące w zaborze rosyjskim w 1833 roku: 576
Klasztory franciszkańskie istniejące w zaborze rosyjskim w 1864 roku: 577
Klasztory franciszkańskie istniejące w zaborze rosyjskim w 1902 roku: 578
Klasztory franciszkańskie między Bałtykiem a Adriatykiem w połowie XIV wieku: 579
Klasztory franciszkańskie skasowane na Śląsku w 1810 roku: 580
Klasztory franciszkańskie skasowane w Królestwie Polskim w latach 1864-1866: 581
Klasztory franciszkańskie skasowane w Królestwie Polskim w latach 1867-1901: 582
Klasztory franciszkańskie skasowane w zaborze austriackim w latach 1782-1796: 583
Klasztory franciszkańskie skasowane w zaborze austriackim w latach 1796-1848: 584
Klasztory franciszkańskie skasowane w zaborze pruskim w latach 1796-1807: 585
Klasztory franciszkańskie skasowane w zaborze pruskim w latach 1815-1841: 586
Klasztory franciszkańskie skasowane w zaborze pruskim w latach 1872-1877: 587
Klasztory franciszkańskie skasowane w zaborze rosyjskim w latach 1836-1863: 588
Klasztory franciszkańskie skasowane w zaborze rosyjskim w latach 1864-1901: 589
Klasztory franciszkańskie skasowane w zaborze rosyjskim w 1832 roku: 590
Klasztory greckie w Południowej Italii i na Sycylii: 591
Klasztory irlandzkie i pod wpływami irlandzkimi (590-730): 592
Klasztory istniejące współcześnie na Półwyspie Athos: 593
Klasztory jezuitów w Europie w XVI wieku i na początku XVII wieku: 594
Klasztory kluniackie w XI wieku: 595
Klasztory łacińskich zakonów męskich i żeńskich w 1650 roku: 596
Klasztory łacińskich zakonów męskich w Rzeczypospolitej i na Śląsku około 1772 roku: 597, 598
Klasztory łacińskich zakonów męskich w 1772 roku: 599
Klasztory łacińskich zakonów żeńskich około 1772 roku: 600
Klasztory łacińskich zakonów żeńskich w Rzeczypospolitej i na Śląsku około 1772 roku: 601, 602

Klasztory męskie Królestwa a ruch patriotyczny w latach 1861-1864: 603
Klasztory mnisze, kanonicze, żeńskie i żebracze na ziemiach polskich około 1300 roku: 604
Klasztory mnisze, kanonicze, żeńskie i żebracze na ziemiach polskich około 1500 roku: 605
Klasztory mnisze na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej w latach 1772-1914: 606
Klasztory około 1500 roku: 607
Klasztory prawosławne w Państwie Rosyjskim i Polsko-Litewskim do XVII wieku: 608
Klasztory w diecezji łucko-żytomierskiej i kamienieckiej: 609
Klasztory w Polsce i na Litwie w 1500 roku: 610
Klasztory w 1300 roku: 611
Klasztory zakonów kanonickich na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej około 1825 roku: 612
Klasztory zakonów kanonickich na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej około 1864 roku: 613
Klasztory zakonów kanonickich na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej około 1914 roku: 614
Klasztory zakonów kanonickich w Rzeczypospolitej około 1772 roku: 615
Klasztory zakonów kleryckich na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej około 1825 roku: 616
Klasztory zakonów kleryckich na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej około 1864 roku: 617
Klasztory zakonów kleryckich na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej około 1914 roku: 618
Klasztory zakonów kleryckich w Rzeczypospolitej około 1772 roku: 619
Klasztory zakonów męskich i żeńskich około 1300 roku: 620
Klasztory zakonów męskich i żeńskich w Polsce i w Wielkim Księstwie Litewskim w 1500 roku: 621
Klasztory zakonów męskich i żeńskich w Rzeczypospolitej w 1650 roku: 622
Klasztory zakonów męskich i żeńskich w 1300 roku: 623
Klasztory zakonów męskich i żeńskich w 1500 roku: 624
Klasztory zakonów męskich i żeńskich w 1500 roku: 625
Klasztory zakonów męskich i żeńskich w 1500 roku: 626
Klasztory zakonów męskich i żeńskich w 1650 roku: 627
Klasztory zakonów męskich na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej w 1914 roku: 628
Klasztory zakonów męskich w diecezjach w 1772 roku: 629
Klasztory zakonów męskich w roku 1300 i 1500: 630
Klasztory zakonów męskich w Rzeczypospolitej i na Śląsku w 1772 roku: 631
Klasztory zakonów męskich w 1772 roku: 632
Klasztory zakonów męskich w 1925 roku: 633
Klasztory zakonów męskich w 1925 roku: 634
Klasztory zakonów męskich 1772: 635
Klasztory zakonów żebrzących na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej około 1825 roku: 636
Klasztory zakonów żebrzących na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej około 1864 roku: 637
Klasztory zakonów żebrzących na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej około 1914 roku: 638
Klasztory zakonów żebrzących w Rzeczypospolitej około 1772 roku: 639
Klasztory zakonów żeńskich w roku 1300 i 1500: 640
Klasztory zakonów żeńskich w Rzeczypospolitej i na Śląsku w 1772 roku: 641
Klasztory zakonów żeńskich w 1772 roku: 642
Klasztory zakonów żeńskich 1772: 643
Klasztory 1300, 1500: 644
Kler prowincji mohylewskiej w powstaniu 1831 roku: 645
Kler świecki i zakonny metropolii mohylewskiej uczestniczący w powstaniu 1831 roku: 646
Kolegia jezuickie w Rzeczypospolitej w końcu XVII wieku: 647
Kolegiaty w 1772 roku: 648
Komuniści (bartoszkowie) w polsce 1772: 649
Die Konfessionen in Polen und in Schlesien um 1772 (ohne Juden): 650
Kongregacja błogosławionego Czesława 1756: 651
Kościoły diecezji płockiej zniszczone w czasie II wojny światowej: 652
Kościoły I-IV wieku: 653
Kościoły i kaplice w 1987 roku (według diecezji): 654
Kościoły innych wyznań chrześcijańskich w Polsce w 1980 roku: 655
Kościoły parafialne drewniane/murowane w XV i XVIII wieku: 657
Kościoły parafialne w diecezji krakowskiej w połowie XIV wieku: 658
Kościoły wschodnie w Rzeczypospolitej w 1770 roku: 659
Kościoły wschodnie w 1999 roku: 660
Kościoły zniszczone w czasie II wojny światowej (według diecezji): 661
Kościół armeński VII-XI wiek: 662
Kościół bizantyński w połowie XI wieku: 663
Kościół grecki na Sycylii od VII do XI wieku: 664
Kościół grecki w Południowej Italii od VII do XI wieku: 665
Kościół katolicki w Ameryce Północnej i Środkowej w XVI-XVIII wieku: 666
Kościół katolicki w Chinach w 1700 roku: 667
Kościół katolicki w Europie: Diecezje w Europie w 1980 roku: 668
Kościół katolicki w Europie: Katolicy w Europie w 1980 roku: 669
Kościół katolicki w Europie: Księża diecezjalni i zakonni w Europie w 1980 roku: 670
Kościół katolicki w Indiach w 1700 roku: 671
Kościół katolicki w Japonii w latach 1550-1650: 672
Kościół łaciński w Rzeczypospolitej w 1772 roku: 673
Kościół łaciński w Rzeczypospolitej w 1772 roku: Dekanaty: 674
Kościół łaciński w Rzeczypospolitej w 1772 roku: Diecezje: 675
Kościół łaciński w Rzeczypospolitej w 1772 roku: Diecezje i województwa: 676
Kościół łaciński w Rzeczypospolitej w 1772 roku: Kościoły filialne: 677
Kościół łaciński w Rzeczypospolitej w 1772 roku: Parafie: 678
Kościół łaciński w Rzeczypospolitej w 1772 roku: Parafie i kościoły filialne: 679
Kościół łaciński w Rzeczypospolitej w 1772 roku: Prowincje kościelne, diecezje, dekanaty: 680
Kościół łaciński w Rzeczypospolitej w 1772 roku: Województwa: 681
Kościół łaciński w Rzeczypospolitej 1772 (prowincje kościelne, diecezje, dekanaty): 682
Kościół melkicki patriarchatu Antiochii od VII do XI wieku: 683
Kościół nestoriański od VI do XI wieku: 684
Kościół około 1200: 685
Kościół w Gruzji (od VII do XI wieku): 686
Kościół w Hiszpanii około 600 roku: 687
Kościół w Królestwie Franków około 600 roku: 688
Kościół w Polsce około 1200: 689
Krakowskie kulty pątnicze w latach 1454-1520: 694
Królestwa barbarzyńskie w VI wieku: 697
Królestwo Polskie w okresie powstania listopadowego: 698
Krzyżowcy Z Czerwoną Gwiazdą 1772: 699
Księża diecezjalni i zakonni w świecie w 1980 roku: 700
Księża diecezjalni i zakonni w 1978 roku według diecezji: 701

Księża diecezjalni i zakonni według diecezji urodzenia i zamieszkania w 1979 roku: 702, 703
Kształtowanie się granicy średniowiecznej diecezji kamieńskiej: 704

 

L

The lands of the Polish-Lithuanian Commonwealth: 705

Languages of the peoples in the Polish-Lithuanian Commonwealth at the end of the 16th century (areas with predominance): 706
Langues des peuples de la Rzeczpospolita a fin du XVIe siècle (territoires domines par la langue donnée): 707
Lata głównych kasat zakonów męskich: 708
Liczba członków zgromadzeń bezhabitowych w 1908 roku według domów: Zgromadzenie Braci Sług Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej (Bracia Słudzy): 709
Liczba członków zgromadzeń bezhabitowych w 1908 roku według domów: Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej: 710
Liczba członków zgromadzeń bezhabitowych w 1908 roku według domów: Zgromadzenie Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi w 1908 roku: 711
Liczba członków zgromadzeń bezhabitowych w 1908 roku według domów: Zgromadzenie Sióstr Córek Maryi Niepokalanej: 712
Liczba członków zgromadzeń bezhabitowych w 1908 roku według domów: Zgromadzenie Sióstr Córek Najczystszego Serca Maryi: 713
Liczba członków zgromadzeń bezhabitowych w 1908 roku według domów: Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Od Cierpiących: 714
Liczba członków zgromadzeń bezhabitowych w 1908 roku według domów: Zgromadzenie Sióstr Imienia Jezus: 715
Liczba członków zgromadzeń bezhabitowych w 1908 roku według domów: Zgromadzenie Sióstr Pocieszycielek Najświętszego Serca Pana Jezusa: 716
Liczba członków zgromadzeń bezhabitowych w 1908 roku według domów: Zgromadzenie Sióstr Posłanniczek Najświętszego Serca Jezusowego: 717
Liczba członków zgromadzeń bezhabitowych w 1908 roku według domów: Zgromadzenie Sióstr Sługi Jezusa w 1908 roku: 718
Liczba członków zgromadzeń bezhabitowych w 1908 roku według domów: Zgromadzenie Sióstr Służebnic Matki Dobrego Pasterza: 719
Liczba członków zgromadzeń bezhabitowych w 1908 roku według domów: Zgromadzenie Sióstr Służek NMP Niepokalanej (Służki) w 1908 roku: 720
Liczba członków zgromadzeń bezhabitowych w 1908 roku według domów: Zgromadzenie Sióstr Westiarek Jezusa: 721
Liczba członków zgromadzeń bezhabitowych w 1908 roku według domów: Zgromadzenie Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych: 722
Liczba członków zgromadzeń bezhabitowych w 1908 roku według domów: Zgromadzenie Sióstr Zwiastunek Wynagrodzenia Czyli Misjonarek Przenajświętszego Oblicza: 723
Liczba członków zgromadzeń bezhabitowych w 1908 roku według domów: Zgromadzenie Synów Matki Bożej Bolesnej (Bracia Doloryści): 724
Liczba domów członków życia wspólnego zgromadzeń bezhabitowych w 1908 roku: 725
Liczba domów i sióstr żeńskich zgromadzeń zakonnych w 1978 roku: 726
Liczba domów i sióstr żeńskich zgromadzeń zakonnych w 1987 roku (według diecezji): 727
Liczba domów zakonnych obrządku łacińskiego w diecezjach 1772: 728
Liczba domów zakonnych obrządku łacińskiego w województwach 1772: 729
Liczba domów żeńskich zgromadzeń zakonnych w 1939 roku (według diecezji): 730
Liczba kapłanów diecezjalnych i zakonnych w diecezjach w 1982 roku: 731
Liczba kapłanów zakonnych obrządku łacińskiego w diecezjach 1772: 732
Liczba profesorów w klasztorach dominikańskich w 1772/3 roku: 733
Liczba profesorów w szkołach prowincji litewskiej w 1826 roku: 734
Liczba profesów z poszczególnych miejscowości 1509-1611: 735
Liczba profesów z poszczególnych miejscowości 1509-1650: 736
Liczba profesów z poszczególnych miejscowości 1612-1650: 737
Liczba uczniów poszczególnych szkół w 1822 roku: 738
Liczba wiernych w parafiach łacińskich w 1825 roku: 739
Liczba wiernych w parafiach łacińskich w 1939 roku: 740
Liczba wiernych w parafiach łacińskich w 1980 roku: 741
Liczba wiernych w parafiach w 1914 roku: 742
Liczba zakonników obrządku łacińskiego w diecezjach 1772: 743
Liczba zakonników obrządku łacińskiego w województwach 1772: 744
Liczba zakonników w klasztorach prowincji polskiej około 1605/6 roku: 745
Liczba zakonników w monasterach unickich w Polsce w 1772 roku: 746
Limites de Pologne: 747
Limity przyjęć kandydatów do klasztoru w 1619 roku: 748
Loretanki 1 I 1943-31 XII 1947: 750
Loretanki 1 IX 1939-31 XII 1942: 751
Loretanki 31 VIII 1939: 752

Ludność różnych wyznań na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej około 1900 roku: 754
Ludność ziem polskich według zaborów i wyznań około 1798 roku: 755, 756
Ludność ziem Rzeczypospolitej według wyznań w zaborach około 1798 roku: 757
Ludność żydowska w miastach Królestwa Polskiego w 1827 roku: 758, 759
Ludność żydowska w miastach Królestwa Polskiego w 1858 roku: 760

 

M

Marianie w Polsce 1772: 762

Metropolie, biskupstwa i administracje apostolskie Kościoła rzymskokatolickiego w latach 1945-1972: 763
Metropolie i biskupstwa: Archidiakonaty w XIV wieku: 764
Metropolie i biskupstwa: Archidiakonaty w 1500 roku: 765
Metropolie i biskupstwa: Archidiakonaty w 1772 roku: 766
Metropolie i biskupstwa: Biskupstwa i administracje apostolskie Kościoła łacińskiego w latach 1945-1972: 767
Metropolie i biskupstwa: Biskupstwa rzymskokatolickie w 1980 roku: 768
Metropolie i biskupstwa: Biskupstwa w 1138/1140 roku: 769
Metropolie i biskupstwa: Biskupstwa w 1320 roku: 770
Metropolie i biskupstwa: Biskupstwa w 1370 roku: 771
Metropolie i biskupstwa: Biskupstwa w 1500 roku: 772
Metropolie i biskupstwa: Biskupstwa w 1648 roku: 773
Metropolie i biskupstwa: Biskupstwa w 1772 roku: 774
Metropolie i biskupstwa: Biskupstwa w 1825 roku: 775
Metropolie i biskupstwa: Biskupstwa w 1914 roku: 776
Metropolie i biskupstwa: Biskupstwa w 1926 roku: 777
Metropolie i biskupstwa: Budowle romańskie i wczesnogotyckie: 778
Metropolie i biskupstwa: Dekanaty w XIV wieku: 779
Metropolie i biskupstwa: Dekanaty w 1500 roku: 780
Metropolie i biskupstwa: Dekanaty w 1772 roku: 781
Metropolie i biskupstwa: Dekanaty w 1825 roku: 782
Metropolie i biskupstwa: Dekanaty w 1914 roku: 783
Metropolie i biskupstwa: Dekanaty w 1926 roku: 784
Metropolie i biskupstwa: Dekanaty w 1984 roku: 785
Metropolie i biskupstwa: Główne ośrodki kościelne około 1200 roku: 786
Metropolie i biskupstwa: Gnieźnieńska prowincja kościelna w 1000 roku: 787
Metropolie i biskupstwa Kościoła łacińskiego i prawosławnego w XIV-XV wieku: 788
Metropolie i biskupstwa Kościoła rzymskokatolickiego po 25 marca 1992 roku: 789
Metropolie i biskupstwa Kościoła rzymskokatolickiego w latach 1972-1992: 790
Metropolie i biskupstwa: Metropolie i diecezje w 1926 roku na tle diecezji z 1914 roku: 791
Metropolie i biskupstwa: Metropolie i diecezje w 1939 roku na tle zaborów: 792
Metropolie i biskupstwa: Metropolie i diecezje w 1980 roku na tle diecezji z 1939 roku: 793
Metropolie i biskupstwa: Metropolie i diecezje w 1980 roku na tle zaborów: 794
Metropolie i biskupstwa: Nowe metropolie i diecezje łacińskie w okresie zaborów na tle diecezji z 1772 roku: 795
Metropolie i biskupstwa: Polska Mieszka I: 796
Metropolie i biskupstwa: Rozbiory Polski na tle diecezji łacińskich z 1772 roku: 797
Metropolie i biskupstwa w II połowie XIII wieku: 798
Metropolie i biskupstwa: Wojenne podziały administracyjne w latach 1939-1944: 799
Metropolie i diecezje Kościoła łacińskiego na ziemiach Rzeczypospolitej w 1772 roku podzielone przez rozbiory: 800
Metropolie i diecezje Kościoła łacińskiego na ziemiach Rzeczypospolitej w 1772 roku podzielone przez zabory: 801

Metropolie i diecezje Kościoła rzymskokatolickiego na Litwie w 1950 roku: 802
Metropolie i diecezje Kościoła rzymskokatolickiego na Węgrzech w 1950 roku: 803
Metropolie i diecezje Kościoła rzymskokatolickiego w Czechosłowacji w 1950 roku: 804
Metropolie i diecezje Kościoła rzymskokatolickiego w Europie Środkowowschodniej w 1950 roku: 805
Metropolie i diecezje Kościoła rzymskokatolickiego w Jugosławii w 1950 roku: 806
Metropolie i diecezje Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce w 1950 roku: 807
Metropolie i diecezje Kościoła rzymskokatolickiego w Rzeczypospolitej w 1772 roku: 808
Metropolie i diecezje Kościoła rzymskokatolickiego w 1783 roku: 809
Metropolie i diecezje Kościoła rzymskokatolickiego w 1800 roku: 810
Metropolie i diecezje Kościoła zachodniego w Europie na początku XI wieku: 811
Metropolie i diecezje na ziemiach polskich pod zaborami: 812
Metropolie i diecezje na ziemiach Rzeczypospolitej w 1772 i 1825 roku: 813
Metropolie i diecezje w dobie rozbiorów: 814
Metropolie i diecezje w Europie Środkowowschodniej około 1000 roku: 815
Metropolie i diecezje w 1772 roku podzielone przez zabory: 816
Miasta i klasztory zakonów żebrzących w XIV wieku: 817
Michalitki 1 I 1943-31 XII 1947: 818
Michalitki 1 IX 1939-31 XII 1942: 819
Michalitki 31 VIII 1939: 820
Miejsca formowania nowych pułków piechoty na prawobrzeżu Wisły w styczniu 1831 roku: 821
Miejsca obrad kapituł polskiej prowincji bernardynów w latach 1467-1531: 822
Miejsca obrad kapituł prowincji czesko - polskiej franciszkanów w latach 1238-1271: 823
Miejsca obrad kapituł prowincji czesko - polskiej franciszkanów w latach 1272-1361: 824
Miejsca organizacji powstań litewskich: 825
Miejsca uzyskania stopni naukowych przez biskupów mianowanych w latach 1918-1939: 826
Miejsca uzyskania stopni naukowych przez biskupów mianowanych w latach 1940-1981: 827
Miejsca uzyskania stopni naukowych przez biskupów ordynariuszy mianowanych w latach 1586-1795: 828
Miejsca uzyskania stopni naukowych przez biskupów ordynariuszy mianowanych w latach 1586-1796: 829
Miejsca uzyskania stopni naukowych przez biskupów ordynariuszy mianowanych w latach 1796-1914: 830
Miejsca uzyskania stopni naukowych przez biskupów ordynariuszy mianowanych w latach 1796-1917: 831
Miejsca uzyskania stopni naukowych przez biskupów ordynariuszy mianowanych w latach 1918-1939: 832, 833
Miejsca uzyskania stopni naukowych przez biskupów ordynariuszy mianowanych w latach 1940-1980: 834, 835
Miejscowości leżące w starostwie łukowskim, z których dziesięciny zostały nadane w latach 1604 i 1605 kapitule katedralnej krakowskiej: 836
Miejscowości pochodzenia alumnów przebywających w unickim seminarium diecezjalnym w Chełmie w latach 1820-1833: Część południowa diecezji: 837
Miejscowości pochodzenia alumnów przebywających w unickim seminarium diecezjalnym w Chełmie w latach 1820-1833: Część północna diecezji: 838
Miejscowości, w których kształcili się nowicjusze z krakowskiego nowicjatu jezuitów w latach 1586-1648: 839
Migracje w latach 1939-1949: 840
Migrations forcées de et vers la Pologne: 1939-49: 841
Migrations from and to Poland, 1939-1949: 842
Migrations from and to Poland, 1939-49: 843
Misje i rekolekcje w diecezjach w 1972 roku: 844
Misje jezuickie w XVIII wieku-aktywność domów: 845
Misje przeprowadzone przez kapłanów jezuickich w latach 1767-1770: 846
Misjonarze 1772 (Prowincja polska): 847
Missziók és lelkigyakorlatok a r.k. egyházmegyékben, 1972-ben.: 848
Les modifications territoriales en Bielorus, Lituanie, Pologne et Ukraine Xe au XXe siècle: Les partages 1772-1795: 849
Les modifications territoriales en Bielorus, Lituanie, Pologne et Ukraine Xe au XXe siècle: Septembre 1939: 850
Les modifications territoriales en Bielorus, Lituanie, Pologne et Ukraine Xe au XXe siècle: Vers 1000: 851
Les modifications territoriales en Bielorus, Lituanie, Pologne et Ukraine Xe au XXe siècle: Vers 1250: 852
Les modifications territoriales en Bielorus, Lituanie, Pologne et Ukraine Xe au XXe siècle: Vers 1500: 853
Les modifications territoriales en Bielorus, Lituanie, Pologne et Ukraine Xe au XXe siècle: Vers 1650: 854
Les modifications territoriales en Bielorus, Lituanie, Pologne et Ukraine Xe au XXe siècle: 1815-1914: 855
Les modifications territoriales en Bielorus, Lituanie, Pologne et Ukraine Xe au XXe siècle: 1921-1939: 856
Les modifications territoriales en Bielorus, Lituanie, Pologne et Ukraine Xe au XXe siècle: 1940: 857
Les modifications territoriales en Bielorus, Lituanie, Pologne et Ukraine Xe au XXe siècle: 1945-1989: 858
Les modifications territoriales en Bielorus, Lituanie, Pologne et Ukraine Xe au XXe siècle: 1998: 859
A mohilevi római katolikus egyháztartomány papsága az 1831. évi felkelésben: 860
A mohilevi római katolikus egyháztartomány papságának részvételi módja az 1831. évi felkelésben: 861
Monastères et couvents: Clergé séculier et régulier en 1983 par diocèse: 862
Monastères et couvents: Clergé séculier et régulier par diocèese, soit de naissance, soit par domiciliation, en 1979: 863
Monastères et couvents: Communautés masculines dans les années 1960: 864
Monastères et couvents: Couvents des ordres féminins en 1772: 865
Monastères et couvents: Couvents des ordres masculins en 1772: 866
Monastères et couvents: Couvents des ordres masculins en 1925: 867
Monastères et couvents: Couvents en 1300: 868
Monastères et couvents: Couvents en 1500: 869
Monastères et couvents: Effectifs des congrégations religieuses féminines en 1978, par diocèse: 870
Monastères et couvents: Liquidations civiles des couvents masculins dans l`ancienne République et en Silésie de 1773 à 1900: 871
Monastères et couvents: Maisons des congrégations, en civil, féminines et masculines en 1914: 872
Monastères et couvents: Nombre de maisons des congrégations religieuses féminines en 1978, par diocèse: 873
Monasteri dei basiliani di rito greco a. 1772: 874
Monastery bazyliańskie na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej około 1825 roku: 875
Monastery bazyliańskie na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej około 1864 roku: 876
Monastery bazyliańskie na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej około 1914 roku: 877
Monastery bazyliańskie w Rzeczypospolitej około 1772 roku: 878
Monastery unickie i prawosławne w Polsce w 1772 roku: 879
Monastycyzm chrześcijański pierwszych wieków: 880
Monastycyzm pierwszych wieków chrześcijaństwa: 881
Murowane kościoły parafialne diecezji krakowskiej około połowy XVIII wieku: 882

 

N

Najliczniejsze wezwania kościołów dominikańskich prowincji polskiej około 1300 roku: 883

Najważniejsze klasztory cysterskie w Europie w XII wieku i wszystkie polskie: 884
Najważniejsze miasta uniwersyteckie w średniowieczu: 885, 886
Najważniejsze zabytki średniowiecznej architektury sakralnej: 887
Nawiedzenie diecezji przez kopię wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej w latach 1957-1980: 888
Nazaretanki 1 I 1943-31 XII 1947: 889
Nazaretanki 1 IX 1939-31 XII 1942: 890
Nazaretanki 31 VIII 1939: 891
Neoprezbiterzy unickiej diecezji chełmskiej 1730-1790: 892
Niepokalanki 1 I 1943-31 XII 1947: 893, 894
Niepokalanki 1 IX 1939-31 XII 1942: 895, 896
Niepokalanki 31 VIII 1939: 897, 898
Nowe chrześcijaństwo około 1000 roku: 899
Nowe chrześcijaństwo około 1000 roku-podstawy Europy Środkowowschodniej: 900
Női szerzetesrendek 1939-ben és 1980-ban.: 901

 

O

Obliczanki 1 I 1943-31 XII 1947: 903

Obliczanki 1 IX 1939-31 XII 1942: 904
Obliczanki 31 VIII 1939: 905
Obsada męskich placówek zakonnych w diecezji płockiej w 1772 roku: 906
Obserwanci na Węgrzech w 1456 roku: 907
Oddziały Związku Polaków na Białorusi W 1991: 908
Odsetek skasowanych domów zakonnych w obrębie zaborów w latach 1773-1900: 909
Odsetek skasowanych domów zakonnych w stosunku do całości ziem polskich w latach 1773-1900: 910
Oficjalaty diecezji płockiej po roku 1772: 911
Opactwa cysterek na ziemiach polskich i na Śląsku 1772-1885: 912
Opactwa cystersów na ziemiach polskich 1772-1914: 913
Opactwa cystersów na ziemiach polskich 1818: 914
Oratorianie (filipini) w polsce 1772: 915
L'organisation ecclésiastique byzantino-slave aux XIVe et XVe siecles: 916
Organizacja diecezjalna w Polsce w 1772 roku: 917
Organizacja diecezjalna w Polsce w 1925 roku: 918
Organizacja diecezjalna w Polsce w 1976 roku: 919
Organizacja kościelna na terenie dzisiejszej diecezji kieleckiej w XVIII wieku: 920
Organizacja Kościoła bułgarskiego w X i na początku XI wieku: 921
Organizacja Kościoła katolickiego w Ameryce Południowej w 1750 roku: 922
Organizacja pospolitego ruszenia w diecezji krakowskiej 1831 r.: 923, 924
Organizacja terytorialna Kościoła łacińskiego na ziemiach polskich w 1825 roku: 925
Organizacja terytorialna Kościoła rzymsko - katolickiego w Królestwie Polskim 1818-1831: 926
Organizacja terytorialna Kościołów wschodnich w 1830 roku: 927
Osoby przygotowane do śmierci przez kapłanów jezuickich w latach 1767-1770: 928
Ośrodki kultu maryjnego na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska w początkach XIX wieku: 929
Ośrodki kultu maryjnego na ziemiach Rzeczypospolitej w XVII wieku: 930
Ośrodki kultu maryjnego w diecezji kieleckiej w 1983 roku: 931
Ośrodki kultu maryjnego w województwach Rzeczypospolitej w XVII wieku: 932
Ośrodki protestanckie w XVI-XVIII wieku: 933

 

P

Pallotynki 1 I 1943-31 XII 1947: 934

Pallotynki 1 IX 1939-31 XII 1942: 935
Pallotynki 31 VIII 1939: 936
Państwo Gaznawidów w I połowie XI wieku: 937
Państwo Kościelne: 938
Państwo Wielkomorawskie: 939
Parafialne ośrodki zakonów franciszkańskich w Rzeczypospolitej około 1772 roku: 940, 941
Parafialne ośrodki zakonów mniszych w Rzeczypospolitej około 1772 roku: 942
Parafie i filie Kościoła greckokatolickiego w 1914 roku: 943
Parafie i filie Kościoła rzymskokatolickiego w Galicji Wschodniej w 1914 roku: 944
Parafie i filie 1772: Średnia odległość od kościoła: 945
Parafie i klasztory w diecezji chełmskiej łacińskiej i unickiej w 1772 roku: 946
Parafie i kościoły: Akcja Katolicka a ogół wierzących w 1937 roku (według diecezji): 947
Parafie i kościoły: Diecezja krakowska w XIV i XVIII wieku: 948
Parafie i kościoły: Erekcje parafii w obecnych granicach Polski: 949
Parafie i kościoły: Kościoły i kaplice w 1983 roku (według diecezji): 950
Parafie i kościoły: Kościoły i klasztory diecezji kamieńskiej w średniowieczu: 951
Parafie i kościoły: Kościoły murowane i drewniane w diecezji mińskiej 1828-1829 rok: 952
Parafie i kościoły: Kościoły murowane w diecezji krakowskiej w połowie XVIII wieku: 953
Parafie i kościoły: Kościoły obrządku łacińskiego w rosyjskiej części metropolii mohylewskiej w latach 1772-1914: 954
Parafie i kościoły: Kościoły zniszczone w czasie II wojny światowej (w diecezjach): 955
Parafie i kościoły: Parafie nieobsadzone w zaborze pruskim w okresie Kulturkampfu: 956
Parafie i kościoły: Parafie prepozytury wiślickiej XII-XX wiek: 957
Parafie i kościoły: Parafie w Łukowskiem XII-XX wiek: 958
Parafie i kościoły: Parafie w 1772 roku: 959
Parafie i kościoły: Stosunek procentowy kaplic do kościołów parafialnych w 1914 roku (według diecezji): 960
Parafie i kościoły: Szpitale w diecezji krakowskiej w połowie XVIII wieku: 961
Parafie i kościoły: Średnia wielkość parafii w końcu średniowiecza: 962
Parafie i kościoły: Średnia wielkość parafii w 1772 roku: 963
Parafie i kościoły: Średnia wielkość parafii w 1825 roku: 964
Parafie i kościoły: Średnia wielkość parafii w 1914 roku: 965
Parafie i kościoły: Średnia wielkość parafii w 1939 roku: 966
Parafie i kościoły: Średnia wielkość parafii w 1980 roku: 967
Parafie i kościoły: Średnie uposażenie proboszczów w 1930 roku (według diecezji): 968
Parafie nieobsadzone w zaborze pruskim w okresie Kulturkampfu: 969
Parafie rzymskokatolickie i placówki innych Kościołów i związków wyznaniowych w latach 80. XX wieku (według województw): 970
Parafie w diecezjach polskich w 1972 roku: 971
Parafie w diecezjach wileńskiej i żmudzkiej powstałe do 1430 roku: 972
Parafie zakonne na tle sieci parafialnej w Rzeczypospolitej około 1772 roku: 973
Parafie zakonne w stosunku do ogółu parafii w Rzeczypospolitej około 1772 roku (według diecezji): 974
Parafie zakonne w stosunku do ogółu parafii w Rzeczypospolitej około 1772 roku (według województw): 975
Parafie ze szpitalami w diecezji krakowskiej około połowy XVIII wieku: 976
Parafie 1772: Średnia odległość od kościoła: 977, 978
Parafie 1937: Średnia odległość od kościoła: 979
Parishes Established in the Łuków Region in the 16th Century: 980
Paroisses: Diocèses uniates en Pologne au XVIIIe siècle: 981
Paroisses. Étendue moyenne des paroisses catholiques romaines: A la fin de l'époque médiévale: 982
Paroisses. Étendue moyenne des paroisses catholiques romaines: En 1772: 983
Paroisses. Étendue moyenne des paroisses catholiques romaines: En 1825: 984
Paroisses. Étendue moyenne des paroisses catholiques romaines: En 1939: 985
Paroisses. Étendue moyenne des paroisses catholiques romaines: En 1980: 986
Paroisses. Étendue moyenne des paroisses uniates au XVIIIe siecle: 987
Paroisses. Paroisses et filiales catholiques romaines en Galicie orientale en 1914: 988
Paroisses. Paroisses et filiales uniates en Galicie orientale en 1914: 989
Pasjonistki 1 I 1943-31 XII 1947: 990
Pasjonistki 1 IX 1939-31 XII 1942: 991
Pasjonistki 31 VIII 1939: 992
Pasterzanki 1 I 1943-31 XII 1947: 993
Pasterzanki 1 IX 1939-31 XII 1942: 994
Pasterzanki 31 VIII 1939: 995
Patronat kościołów parafialnych: XV i XVIII wiek: 996
Paulini 1772 (Prowincja polska): 997
Pielgrzymi na Jasnej Górze z Galicji, Śląska Austriackiego, Czech i Moraw w latach 1864-1914: 998
Pielgrzymi na Jasnej Górze z Królestwa Polskiego w latach 1864-1914: 999
Pielgrzymi na Jasnej Górze z zaboru pruskiego i Śląska w latach 1864-1914: 1000
Pielgrzymi na Jasnej Górze z ziem Rzeczypospolitej włączonych do Cesarstwa Rosyjskiego i z Rosji w latach 1864-1914: 1001
Pielgrzymki krakowskie w latach 1430-1520: 1002
Pielgrzymki na Jasnej Górze z Galicji, Śląska Austriackiego, Czech i Moraw w latach 1864-1914: 1003
Pielgrzymki na Jasnej Górze z Królestwa Polskiego w latach 1864-1914: 1004
Pielgrzymki na Jasnej Górze z zaboru pruskiego i Śląska w latach 1864-1914: 1005
Pielgrzymki na Jasnej Górze z ziem Rzeczypospolitej włączonych do Cesarstwa Rosyjskiego i z Rosji w latach 1864-1914: 1006
Pielgrzymki: Pielgrzymki jasnogórskie do 1642 roku (według województw): 1007
Pielgrzymki: Ruch pątniczy na Jasną Górę z ziem dawnej Rzeczypospolitej i Śląska w latach 1864-1914: 1008
Pielgrzymki stradomskie w latach 1482-1520: 1009
Pielgrzymki związane z kultem Szymona z Lipnicy do Krakowa-Stradomia w latach 1482-1520: 1010
Pijarzy 1772 (Prowincje: litewska, polska i Śląsk): 1011
Placówki jezuickie w Rzeczypospolitej według skali osiągnięć w latach 1767-1770: 1012
Placówki jezuickie w Rzeczypospolitej według zakresu działalności duszpasterskiej w latach 1767-1770: 1013
Placówki zakonne męskie w latach 60-tych XX wieku: 1014
Placówki zakonne w diecezji płockiej 1550-1795: 1015
Placówki zakonów i zgromadzeń męskich i żeńskich w 1772 roku: 1016
Placówki zakonów męskich w latach sześćdziesiątych XX wieku: 1017
Placówki zakonów męskich w latach 60. tych XX wieku: 1018
Placówki zgromadzenia urszulanek SJK w latach 1920-1938: 1019
Pluralizm religijny w Europie jagiellońskiej około 1500 roku: 1021
Pochodzenie terytorialne dominikanów: 1874 rok: 1022
Pochodzenie terytorialne dominikanów: 1918 rok: 1023
Pochodzenie terytorialne dominikanów: 1939 rok: 1024
Pochodzenie terytorialne dominikanów: 1971 rok: 1025
Pochodzenie terytorialne duchowieństwa diecezji tarnowskiej w latach 1866-1918 (według dekanatów): 1026
Pochodzenie terytorialne uczniów szkół w 1822 roku według guberni: 1027
Pochodzenie terytorialne urszulanek SJK w latach 1920-1938: 1028
Pochodzenie terytorialne urszulanek SJK w 1938 roku: 1029
Pochówki piastowskie w kościołach franciszkańskich: 1030
Pocieszycielki 1 I 1943-31 XII 1947: 1031
Pocieszycielki 1 IX 1939-31 XII 1942: 1032
Pocieszycielki 31 VIII 1939: 1033
Podróże i szlaki misyjne świętego Brunona z Kwerfurtu: 1034
Podróże i szlaki misyjne świętego Wojciecha: 1035
Podróże misyjne Konstantego (Cyryla) i Metodego: 1036
Podział administracji kościelnej i państwowej w XIV wieku: 1037
Podział administracyjny diecezji płockiej podczas II wojny światowej: 1038
Podział administracyjny Królestwa Polskiego w 1830 roku: 1039
Podział administracyjny lewobrzeża w roku 1830: 1040
Podział administracyjny na diecezje i województwa w 1980 roku: 1041
Podział Azji Mniejszej na temy, IX-X wiek: 1042
Podział dekanalny wielkopolskiej części diecezji poznańskiej w XVII-XVIII w: 1043
Podział prowincji polskiej w 1596/7 roku: 1044
Podział religijny Europy w XVI wieku: 1045, 1046, 1047, 1048
Poland and the Grand Duchy of Lithuania about 1500. Belarus, Lithuania, Poland and Ukraine in Europe in 1998: 1049
Poland in the fifteenth, eighteenth and twentieth centuries: 1050
The Polish-Lithuanian Commonwealth during the Partitions, 1815-1914: 1051
La Pologne au cours des siècles: Frotières de l'État polonais du Xe au XXe siècle: 1052
La Pologne au cours des siècles: La Pologne en Europe en 1984: 1053
La Pologne et le Grand Duché de Lituanie aux environs de l'an 1500. La Bélorus, la Lituanie, la Pologne et l'Ukraine en Europe en 1998: 1054
Polonia a. 1000: 1055
Polonia a. 1370: 1056
Polonia a. 1500: 1057
Polonia a. 1634: 1058
Polonia a. 1795: 1059
Polonia a. 1945: 1060
Polonia del Congresso: 1061
Polonia 1918-1939: 1062
Polska i Litwa w wieku XV: 1063
Polska i Litwa w 1500 roku: 1064
Polska prowincja dominikanów około 1300 roku: 1065
Polska prowincja dominikańska około 1250 i 1300 roku: 1066
Polska prowincja dominikańska około 1558 roku: 1067
Polska prowincja dominikańska w początkach XVI wieku: 1068
Polska w czasach Kazimierza Wielkiego: 1069
Polska w granicach państwa Kazimierza Sprawiedliwego w 1194 roku: 1070
Polska w okresie rozbiorów: 1071
Polska w okresie rozbiorów: 1072
Polska w początkach rozbicia dzielnicowego: 1073
Polska za pierwszych Piastów: 1074
Polska 1939-1945: 1075
Posiadłości klasztoru sieciechowskiego na Lubelszczyźnie w XV-XVI wieku: 1076
Posiadłości klasztoru sieciechowskiego w Radomskim w XV-XVI wieku: 1077
Posiadłości ziemskie biskupów krakowskich w rejonie świętokrzyskim w połowie XV wieku: 1078
Powstanie diecezji kieleckiej w 1805 roku: 1079
Prawosławni w latach 60-tych XX wieku (największe skupiska): 1081
Premonstratensi (norbertanie) 1772 (Cyrkaria polska i Śląsk): 1082
Prezentki 1 I 1943-31 XII 1947: 1083
Prezentki 1 IX 1939-31 XII 1942: 1084
Prezentki 31 VIII 1939: 1085
Principali centri monastici nella Polonia del XII secolo: 1086
Principali soppressioni di ordini religiosi: 1087
Protestanci na świecie w latach 60-tych XX wieku: 1088
Protestanci w Królestwie Polskim w 1830 roku: 1089, 1090
Province dell'Europa centrale a. 1000: 1091
Province e diocesi a. 1200: 1092
Province e diocesi a. 1500: 1093
Province e diocesi di rito latino a. 1914: 1094
Province e diocesi di rito latino a. 1972: 1095
Province e diocesi di rito latino e greco a. 1772: 1096
Province e diocesi di rito latino e greco a. 1939: 1097
Provinces ecclésiastiques et évêchés: Constructions romanes et du haut Moyen Age en Pologne: 1098
Provinces ecclésiastiques et évêchés: Évêchés dans l'ancienne République en 1825: 1099
Provinces ecclésiastiques et évêchés: Évêchés dans l'ancienne République en 1914: 1100
Provinces ecclésiastiques et évêchés: Évêchés dans la seconde moitié du XVe siècle: 1101
Provinces ecclésiastiques et évêchés: Évêchés en 1772: 1102
Provinces ecclésiastiques et évêchés: Évêchés en 1926: 1103
Provinces ecclésiastiques et évêchés: Évêchés et administrations apostoliques de l'Église catholique romaine en Pologne de 1945 à 1972: 1104
Provinces ecclésiastiques et évêchés: Principaux centres ecclésiastiques vers l'an 1200: 1105
Provinces ecclésiastiques et évêchés: Province ecclésiastique de Gniezno vers l'an 1000: 1106
Provinces ecclésiastiques et évêchés: Provinces ecclésiastiques en Europe en 1500: 1107
Provinces ecclésiastiques et évêchés: Provinces ecclésiastiques et diocèses de l'Église catholique romaine en Pologne après 1972: 1108
Provinces ecclésiastiques et évêchés: Sièges des provinces ecclésiastiques et évêchés dans la seconde moitié du XIIIe siècle: 1109
Provinces et diocèses de l'Église latine en Europe orientale au XVe siècle: 1110
Prowincja kościelna mohylewska w początkach XIX wieku: 1111
Prowincja kościelna mohylewska w 1848 roku: 1112
Prowincja polska i ruska w 1612 roku: 1113
Prowincja polska w początkach XIX wieku: Liczba zakonników w klasztorach prowincji polskiej w 1814 roku: 1114
Prowincja polska w początkach XIX wieku: Liczba zakonników w klasztorach prowincji pruskiej w 1804 roku: 1115
Prowincja polska w początkach XIX wieku: Liczba zakonników w prowincji galicyjskiej w 1816 roku: 1116
Prowincja polska w początkach XIX wieku: Przeciętna wieku zakonników w prowincji galicyjskiej w 1816 roku: 1117
Prowincja polska w początkach XIX wieku: Przeciętna wieku zakonników w prowincji polskiej w 1814 roku: 1118
Prowincja polska w początkach XIX wieku: Przeciętna wieku zakonników w prowincji pruskiej w 1804 roku: 1119
Prowincja polsko-czeska franciszkanów w połowie XV wieku: 1120
Prowincja ruska w 1815 roku: 1121
Prowincja węgierska franciszkanów konwentualnych i wikaria węgierska franciszkanów obserwantów-1500 rok: 1122
Prowincje dominikańskie w Polsce w 1618 roku: 1123
Prowincje dominikańskie w Polsce w 1647/8 roku: 1124
Prowincje dominikańskie w Polsce w 1700 roku: 1125
Prowincje franciszkańskie: Czesko-polska i saska u schyłku XIII wieku: 1126
Prowincje franciszkańskie na wschodnich obszarach chrześcijaństwa zachodniego u schyłku XIII wieku: 1127
Prowincje kościelne i biskupstwa w XIV-XV wieku: 1128
Próba rekonstrukcji krajobrazu Polski wczesnośredniowiecznej: 1129
Prusy Zachodnie na przełomie XIX i XX wieku: 1130
Przeciętna liczba księży na parafie w diecezjach w 1972 roku: 1131
Przeciętna liczba miejscowości w parafiach dekanatów diecezji płockiej w 1742 roku: 1132
Przeciętna wielkość parafii łacińskich w diecezjach pod koniec średniowiecza: 1133
Przeciętna wielkość parafii łacińskich w diecezjach w 1772 roku: 1134
Przeciętna wielkość parafii łacińskich w 1825 roku: 1135
Przeciętna wielkość parafii łacińskich w 1914 roku: 1136
Przeciętna wielkość parafii łacińskich w 1939 roku: 1137
Przeciętna wielkość parafii w dekanatach diecezji płockiej w 1742 roku: 1138
Przeciętna wielkość parafii w diecezjach łacińskich w Polsce drugiej połowy XVIII wieku: 1139
Przeciętna wielkość parafii w diecezjach unickich w Polsce około 1772 roku: 1140
Przeciętna wielkość parafii w diecezjach w 1972 roku: 1141
Przeciętna wielkość parafii w 1980 roku: 1142
Przywrócenie diecezji kieleckiej w 1882 roku: 1143

 

R

R.k. egyházmegyék Európában, 1980-ban.: 1144

R.k. egyházmegyés és szerzetes papság Európában, 1980-ban.: 1145
Reformaci. Prowincja małopolska 1622-1650: 1146
Reformaci 1622-1650: 1147
Reformaci 1622-1650: 1148
Reformaci 1772 (Prowincje: małopolska, pruska, wielkopolska, ruska): 1149
Regioni storiche della Res Publica: 1150
Rekwizycja dzwonów w diecezji lubelskiej w 1830/31 r.: 1151
Religious houses in 1300: 1152
La répartition géographique de la population Juive aux environs de l'an 1900: 1153
Le réseau d'écoles paroissiales dans le diocèse de Poznań (première moitié du XVII siècle): 1154
Réseaux des maisons de basiliens en Pologne de 1700 à 1914: 1155
Réseaux des maisons de chanoines réguliers en Pologne de 1700 à 1914: 1156
Réseaux des maisons de moines en Pologne de 1700 à 1914: 1157
The Roman Catholic and Orthodox Churches in the fifteenth century in the Kingdom of Poland and the Grand Duchy of Lithuania: 1158
Roman Catholic and Uniate (Greek Catholic) Churches in the Polish-Lithuanian Commonwealth, 1770: 1159
The Roman Catholic Church in Poland, 1918-1939: 1160
The Roman Catholic Church in Poland, 1999: 1161
Rozbiory Polski: 1162, 1163
Rozbiory Rzeczypospolitej: 1164
Rozmieszczenie protestantów w Świecie: 1165
Rozmieszczenie Słowian na przełomie pierwszego i drugiego tysiąclecia: 1166
Rozmieszczenie wyznań w końcu XVI wieku (bez religii mojżeszowej): 1167
Rozmieszczenie zakonników w klasztorach męskich obrządku łacińskiego w Polsce w 1772 roku: 1168
Rozmieszczenie zakonników w klasztorach polskich i na Śląsku w 1772 roku: 1169
Rozmieszczenie Żydów w Świecie: 1170
Rozpad biskupstw Neustrii między 700 a 750 rokiem: 1171
Rozwój klasztorów franciszkańskich na ziemiach polskich w XIII wieku: 1172
Rozwój klasztorów franciszkańskich w XIII wieku: 1173
Rozwój organizacji parafialnej w diecezji wileńskiej do 1772 roku: 1174
Rozwój sieci parafialnej w prepozyturze kieleckiej do XV wieku: 1175
Rozwój sieci parafialnej [w prepozyturze wiślickiej]: 1176
Rozwój sieci parafialnej w Puszczy Kurpiowskiej: 1177
Rozwój sieci parafialnej w Wiślickiem do połowy XVIII wieku: 1178
Rozwój sieci szkolnej okręgu wileńskiego w latach 1803-1822: 1179
Rozwój terytorialny diecezji kieleckiej: 1180
Római katolikus egyházmegyés és szerzetes papság egyházmegyénként, lakhely és születési hely szerint, 1979-ben.: 1181
Római katolikus egyházmegyés papság 1825-ben.: 1182
Római katolikus egyházmegyés papság 1914-ben.: 1183
Római katolikus egyházmegyés papság 1939-ben.: 1184
Római katolikus egyházmegyés papság 1980-ban.: 1185
Római katolikus férfi szerzetesrendek kolostorai 1772-ben, egyházmegyék szerint: 1186
Római katolikus férfikolostorok a XX. század hatvanas éveiben: 1187
Római katolikus férfikolostorok szerepvállalása a nemzeti tüntetések és a januári felkelés idején: 1188
Római katolikus férfirendek feloszlatása 1772-1914 között: 1189
Római katolikus férfirendek feloszlatásának főbb évei: 1190
Római katolikus hívek száma plébániánként, 1825-ben.: 1191
Római katolikus hívek száma plébániánként 1939-ben.: 1192
Római katolikus hívek száma plébániánként 1980-ban.: 1193
Római katolikus kápolnák és plébániatemplomok százalékos aránya 1914-ben.: 1194
Római katolikus megyéspüspökök illetménye a lengyel területeken 1825-ben.: 1195
Római katolikus megyéspüspökök illetménye a lengyel területeken 1914-ben.: 1196
Római katolikus megyéspüspökök illetménye Lengyelországban 1770-ben.: 1197
Római katolikus metropóliák és egyházmegyék az ország felosztásakor: 1198
Római katolikus plébániák átlagos nagysága egyházmegyénként, 1980-ban.: 1199
Római katolikus plébániák átlagos nagysága 1825-ben, egyházmegyénként: 1200
Római katolikus plébániák átlagos nagysága 1914-ben, egyházmegyénként: 1201
Római katolikus plébániák egyházmegyénkénti átlagos nagysága a középkor végén: 1202
Római katolikus plébániák egyházmegyénkénti átlagos nagysága 1772-ben.: 1203
Római katolikus plébániák egyházmegyénkénti átlagos nagysága 1939-ben.: 1204
Római katolikus püspökségek 1000-ben.: 1205
Római katolikus püspökségek 1500-ban.: 1206
Római katolikus püspökségek 1772-ben.: 1207
Római katolikus püspökségek 1825-ben.: 1208
Római katolikus püspökségek 1914-ben.: 1209
Római katolikus püspökségek 1926-ban.: 1210
Római katolikus püspökségek 1984-ben.: 1211
Római katolikus püspökségek 1992-ben.: 1212
Ruch pątniczy z diecezji kieleckiej w latach 1864-1914: 1213
Ruch pątniczy z terenów guberni Króolestwa Polskiego w latach 1864-1914: 1214
Rzeczpospolita po Unii Lubelskiej w 1569 roku: 1215
Rzeczpospolita w dobie Unii Lubelskiej: 1216
Rzeczpospolita w końcu XVI i 1. poł. XVII wieku: 1217
Rzeczpospolita w XVII wieku: 1218

 

S

Salezjanki 1 I 1943-31 XII 1947: 1219

Salezjanki 1 IX 1939-31 XII 1942: 1220
Salezjanki 31 VIII 1939: 1221
Samarytanki 1 I 1943-31 XII 1947: 1222
Samarytanki 1 IX 1939-31 XII 1942: 1223
Samarytanki 31 VIII 1939: 1224
Schulen der Kommission der Nationalen Edukation im jahre 1783: 1225
Sedi di decanato di rito latino e greco a. 1772: 1226
Seminaria duchowne Kościoła łacińskiego na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej w latach 1795-1848: 1227
Seminaria duchowne Kościoła łacińskiego na ziemiach polskich w latach 1795-1848: 1228
Seminaria duchowne Kościoła łacińskiego na ziemiach Rzeczypospolitej i Śląska do 1795 roku: 1229, 1230
Seminaria duchowne Kościoła łacińskiego w latach 1565-1795: 1231
Seminaria duchowne na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej w latach 1795-1914: 1232
Seminaria duchowne w latach 1918-1980: 1233
Seminaria duchowne w Polsce w XVI-XVIII wieku: 1234
Serafitki 1 I 1943-31 XII 1947: 1235
Serafitki 1 IX 1939-31 XII 1942: 1236
Serafitki 31 VIII 1939: 1237
Sercanki 1 I 1943-31 XII 1947: 1238, 1239
Sercanki 1 IX 1939-31 XII 1942: 1240, 1241
Sercanki 31 VIII 1939: 1242, 1243
Sieć i kierunki dróg w końcu średniowiecza na ziemiach między Wisłą i Bugiem: 1244
Sieć kaplic i kościołów zabytkowych w diecezji płockiej 1832-1863: 1245
Sieć klasztorów kanonickich w Polsce w latach 1700-1914: 1246
Sieć klasztorów mniszych w Polsce w latach 1700-1914: 1247
Sieć monasterów bazyliańskich w Polsce w latach 1700-1914: 1248
Sieć parafialna diecezji płockiej XI-XVI: 1249
Sieć parafialna w archidiecezji gnieźnieńskiej w początkach XVI wieku według Liber Beneficiorum Jana Łaskiego: 1250
Sieć parafialna w Łukowskiem w początkach XVII wieku: 1251
Sieć parafialna w Polsce w 1972 roku: 1252
Sieć parafialna w Polsce w 1984 roku: 1253
Siostry Duszy Chrystusowej 1 I 1943-31 XII 1947: 1255
Siostry Duszy Chrystusowej 1 IX 1939-31 XII 1942: 1256
Siostry Duszy Chrystusowej 31 VIII 1939: 1257
Siostry Imienia Jezus 1 I 1943-31 XII 1947: 1258
Siostry Imienia Jezus 1 IX 1939-31 XII 1942: 1259
Siostry Imienia Jezus 31 VIII 1939: 1260
Siostry Maryi Niepokalanej 1 I 1943-31 XII 1947: 1261
Siostry Maryi Niepokalanej 1 IX 1939-31 XII 1942: 1262
Siostry Maryi Niepokalanej 31 VIII 1939: 1263
Siostry Od Aniołów 1 I 1943-31 XII 1947: 1264
Siostry Od Aniołów 1 IX 1939-31 XII 1942: 1265
Siostry Od Aniołów 31 VIII 1939: 1266
Siostry Opatrzności Bożej 1 I 1943-31 XII 1947: 1267
Siostry Opatrzności Bożej 1 IX 1939-31 XII 1942: 1268
Siostry Opatrzności Bożej 31 VIII 1939: 1269
Situazione delle Chiese nei territori occupati da Prussia, Austria e Russia verso l'a. 1798: 1270
Słowiańszczyzna w VIII-X wieku: 1271
Sługi Jezusa 1 I 1943-31 XII 1947: 1272
Sługi Jezusa 1 IX 1939-31 XII 1942: 1273
Sługi Jezusa 31 VIII 1939: 1274
Służebniczki Dębickie 1 I 1943-31 XII 1947: 1275
Służebniczki Dębickie 1 IX 1939-31 XII 1942: 1276
Służebniczki Dębickie 31 VIII 1939: 1277
Służebniczki Pleszewskie 1 I 1943-31 XII 1947: 1278
Służebniczki Pleszewskie 1 IX 1939-31 XII 1942: 1279
Służebniczki Pleszewskie 31 VIII 1939: 1280
Służebniczki Starowiejskie 1 I 1943-31 XII 1947: 1281
Służebniczki Starowiejskie 1 IX 1939-31 XII 1942: 1282
Służebniczki Starowiejskie 31 VIII 1939: 1283
Służebniczki Śląskie 1 I 1943-31 XII 1947: 1284
Służebniczki Śląskie 1 IX 1939-31 XII 1942: 1285
Służebniczki Śląskie 31 VIII 1939: 1286
Służki 1 I 1943-31 XII 1947: 1287
Służki 1 IX 1939-31 XII 1942: 1288
Służki 31 VIII 1939: 1289
Spowiedzi wysłuchane przez jezuitów w latach 1767-1770: 1290
Stanisław Kaźimierczyk-kult pątniczy 1489-1490: 1291
Stosunek procentowy kaplic do kościołów parafialnych w 1914 roku (według diecezji): 1292
Stosunki religijne i wyznaniowe: Diecezje chełmskie obrządku łacińskiego i unickiego w 1772 roku: 1293
Stosunki religijne i wyznaniowe: Diecezje katolickie łacińskie i unickie około 1772 roku: 1294
Stosunki religijne i wyznaniowe: Język ojczysty w 1931 roku (według województw): 1295
Stosunki religijne i wyznaniowe: Kościoły innych wyznań chrześcijańskich w Polsce w 1980 roku: 1296
Stosunki religijne i wyznaniowe: Monastery bazyliańskie na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej w latach 1772-1914: 1297
Stosunki religijne i wyznaniowe: Monastery unickie i prawosławne w 1772 roku: 1298
Stosunki religijne i wyznaniowe: Ośrodki protestanckie w XVI-XVIII wieku: 1299
Stosunki religijne i wyznaniowe: Parafie i filie Kościoła greckokatolickiego w 1914 roku: 1300
Stosunki religijne i wyznaniowe: Parafie i filie Kościoła rzymskokatolickiego w Galicji Wschodniej w 1914 roku: 1301
Stosunki religijne i wyznaniowe: Parafie rzymskokatolickie i placówki innych Kościołów i związków wyznaniowych w latach 80-tych XX wieku (według województw): 1302
Stosunki religijne i wyznaniowe: Stosunki wyznaniowe na ziemiach Rzeczypospolitej około 1900 roku: 1303
Stosunki religijne i wyznaniowe: Wielkość parafii w diecezjach unickich około 1772 roku: 1304
Stosunki religijne i wyznaniowe: Wyznania w XVI wieku: 1305
Stosunki religijne i wyznaniowe: Wyznania w 1772 roku: 1306
Stosunki religijne i wyznaniowe: Wyznania w 1931 roku (według województw): 1307
Stosunki religijne i wyznaniowe: Żydzi w latach 1764-1766 (według województw): 1308
Stosunki wyznaniowe na tle gęstości zaludnienia diecezji płockiej w II połowie XVIII wieku: 1309
Stosunki wyznaniowe w Polsce około 1580 roku i w XVIII wieku: 1310
Stosunki wyznaniowe w XVI wieku: 1311
Stosunki wyznaniowe w XVIII wieku: 1312
Stosunki wyznaniowe w 1900 roku: 1313, 1314
Stosunki wyznaniowe w 1931 roku: 1315
Strefy działań partyzanckich według koncepcji I. Prądzyńskiego: 1316
Studia filozoficzno-teologiczne w zakonach mniszych około 1772 roku: 1317
Studia formalne i generalne dominikanów w XVII-XVIII wieku: 1318
Sytuacja polityczna około 1300 roku: 1319, 1320
Sytuacja polityczna około 1400 roku: 1321, 1322
Sytuacja polityczna około 1500 roku: 1323, 1324, 1325
Sytuacja polityczna około 1720 roku: 1326
Sytuacja polityczna po 1989 roku: 1327
Sytuacja polityczna w końcu XVIII wieku: 1328
Sytuacja polityczna w latach 1918-1923: 1329
Sytuacja polityczna w latach 1923-1938: 1330
Sytuacja polityczna w latach 1938-1940: 1331
Sytuacja polityczna w latach 1941-1943: 1332
Sytuacja polityczna w latach 1943-1945: 1333
Sytuacja polityczna w latach 1945-1955: 1334
Sytuacja polityczna w latach 1955-1989: 1335
Sytuacja polityczna w XVI wieku: 1336
Sytuacja polityczna w 1914 roku: 1337

 

Sz

Szarytki 1 I 1943-31 XII 1947: 1338

Szarytki 1 IX 1939-31 XII 1942: 1339
Szarytki 31 VIII 1939: 1340
Szkoły jezuickie około 1772 roku według liczby profesorów: 1341
Szkoły jezuickie w Rzeczypospolitej w końcu XVI wieku (Wilno-Uniwersytet od 1578 roku): 1342
Szkoły jezuickie w XVIII wieku według liczby profesorów: 1343
Szkoły Komisji Edukacji Narodowej w latach 1783-1791: 1344, 1345, 1346
Szkoły parafialne diecezji krakowskiej około połowy XVIII wieku: 1347
Szkoły parafialne w archidiakonacie śremskim w latach 1672-1685 i poznańskim w latach 1695/96: 1348
Szkoły parafialne w archidiecezji gnieźnieńskiej na początku XVI wieku: 1349
Szkoły parafialne w archidiecezji gnieźnieńskiej w początkach XVI wieku: 1350, 1351
Szkoły parafialne w dekanacie czarnkowskim w 1663 roku oraz dekanatach śremskim i krobskim w 1667 roku: 1352
Szkoły parafialne w wielkopolskiej części diecezji poznańskiej w I połowie XVII wieku: 1353
Szkoły parafialne w wielkopolskiej części diecezji poznańskiej w II połowie XVIII wieku: 1354
Szkoły parafialne w wielkopolskiej części diecezji poznańskiej w latach 1718-1719: 1355
Szkoły parafialne w wielkopolskiej części diecezji poznańskiej w latach 1724-1728: 1356
Szkoły parafialne: XVI-XVIII wiek: 1357
Szkoły prowincji polskiej jezuitów w 1700 roku: 1358
Szkoły: Seminaria duchowne do 1914 roku: 1359
Szkoły: Seminaria duchowne w XX wieku: 1360
Szkoły: Szkoły Komisji Edukacji Narodowej w latach 1783-1791: 1361
Szkoły: Szkoły parafialne w archidiecezji gnieźnieńskiej w początkach XVI wieku: 1362
Szkoły: Szkoły parafialne w diecezji krakowskiej w połowie XVIII wieku: 1363
Szkoły: Uniwersytety w Polsce w okresie międzywojennym: 1364
Szkoły: Ważniejsze ośrodki szkolne w 1772 roku: 1365
Szkoły: Wpłaty wiernych na Katolicki Uniwersytet Lubelski w 1981 roku (według diecezji): 1366
Szpitale i kaplice szpitalne w XVI, XVIII wieku: 1367
Szpitale parafialne diecezji krakowskiej około połowy XVIII wieku: 1368
Szpitale w diecezji krakowskiej w połowie XVIII wieku: 1369
Szymon z Lipnicy-kult pątniczy w latach 1482-1520: 1370

 

Ś

Średnia liczba wiernych przypadających na jednego kapłana w diecezjach łacińskich w 1914 roku: 1371

Średnia liczba wiernych w parafiach łacińskich w 1914 roku: 1372
Średnia liczba wiernych w parafiach łacińskich w 1946 i 1983 roku: 1373
Średnia powierzchnia przypadająca na łaciński i unicki (obrządku greckiego i ormiańskiego) kościół parafialny lub filialny w Rzeczypospolitej i na Śląsku według diecezji łacińskich w 1772 roku: 1374
Średnia powierzchnia przypadająca na łaciński kościół parafialny lub filialny w Rzeczypospolitej i na Śląsku według dekanatów około 1772 roku: 1375
Średnia powierzchnia przypadająca na łaciński kościół parafialny lub filialny w Rzeczypospolitej i na Śląsku według diecezji około 1772 roku: 1376
Średnia powierzchnia przypadająca na łaciński kościół parafialny w Rzeczypospolitej i na Śląsku według dekanatów około 1772 roku: 1377
Średnia powierzchnia przypadająca na łaciński kościół parafialny w Rzeczypospolitej i na Śląsku według diecezji około 1772 roku: 1378
Średnia powierzchnia przypadająca na unicką cerkiew parafialną w Rzeczypospolitej według diecezji unickich około 1772 roku: 1379
Średnia wielkość parafii łacińskich około 1772 roku (według diecezji): 1380
Średnia wielkość parafii łacińskich w diecezjach i województwach w 1980 roku: 1381
Średnia wielkość parafii łacińskich w końcu średniowiecza: 1382
Średnia wielkość parafii łacińskich w 1825 roku (według diecezji): 1383
Średnia wielkość parafii w diecezjach łacińskich około 1500 roku: 1384
Średnia wielkość parafii w diecezjach łacińskich w 1914 roku: 1385
Średnia wielkość parafii w diecezjach łacińskich w 1939 roku: 1386
Średnia wielkość parafii w diecezjach unickich około 1772 roku: 1387
Średnie uposażenie proboszczów w 1930 roku (według diecezji): 1388
Św. Stanisław-kult pątniczy w latach 1430-1518: 1389
Światowa ekspansja katolicyzmu: 1390

 

T

Teatyni w Polsce 1772: 1391

Terytorialny zasięg rekrutacji kartuzów klasztoru w Berezie 1669-1750: 1392
Trasa domniemanego objazdu królewskiego na tle sieci dróg handlowych (według informacji z lat 1320-1326): 1393
Trasa pielgrzymki warszawskiej w XIX wieku: 1394
Trynitarze 1772 (Prowincja polska): 1395

 

U

Ubodzy w diecezji krakowskiej około połowy XVIII wieku: 1396

Uczniowie szkół parafialnych w powiatach guberni wileńskiej w 1811 roku: 1397
Udział duchowieństwa katolickiego w powstaniu listopadowym z zachodniej części metropolii mohylewskiej: 1398
Udział duchowieństwa w powstaniu listopadowym z zachodniej części metropolii mohylewskiej: 1399
Udział katolików w niedzielnej mszy świętej 23 XI 1980 roku w stosunku do ogólnej liczby wiernych w diecezjach: 1400, 1401
Udział katolików w niedzielnej mszy świętej 23 XI 1980 roku (w stosunku do ogólnej liczby wiernych w diecezjach): 1402
Udział Małopolski w rekrutacji do zakonów w końcu XVI wieku i 1. połowie XVII wieku: 1403
Udział Mazowsza w rekrutacji do zakonów w końcu XVI wieku i 1. połowie XVII wieku: 1404
Udział Schedlin-Czarlińskich w powstaniu styczniowym 1863-1864: 1405
Udział Wielkiego Księstwa Litewskiego w rekrutacji do zakonów w końcu XVI wieku i 1. połowie XVII wieku: 1406
Udział Wielkopolski w rekrutacji do zakonów w końcu XVI wieku i 1. połowie XVII wieku: 1407
Ukraina podczas drugiej wojny światowej: 1408
Ukraina w latach 1945-1991: 1409
Ukraina w okresie pierwszej wojny światowej i rewolucji: 1410
Uniwersytety i wyższe uczelnie katolickie w 1973 roku należące do FIUC: 1411
Uniwersytety w średniowieczu: 1412
Uposażenie biskupstw w połowie XVIII wieku: 1413
Urszulanki Unii Rzymskiej 1 I 1943-31 XII 1947: 1414
Urszulanki Unii Rzymskiej 1 IX 1939-31 XII 1942: 1415
Urszulanki Unii Rzymskiej 31 VIII 1939: 1416

 

V

Vescovadi negli anni 1885-1914: 1417

 

W

Ważniejsze ośrodki szkolne około 1772 roku: 1420

Ważniejsze ośrodki szkolne w Polsce w 1772 roku: 1421
Ważniejsze ośrodki szkolne w Rzeczypospolitej około 1772 roku: 1422, 1423
Ważniejsze ośrodki szkolne w 1772 roku: 1424
Westiarki 1 I 1943-31 XII 1947: 1425
Westiarki 1 IX 1939-31 XII 1942: 1426
Westiarki 31 VIII 1939: 1427
Wezwania kościołów dominikańskich w Polsce w 1772 roku: 1428
Wezwania kościołów dominikańskich 1772: 1429
Wezwania maryjne kościołów klasztornych 1772: 1430
Wichtigere zentren des öffentlichen schulwesens in Polen um 1772: 1431
Wielkie patriarchaty w V wieku: 1432
Wielkie religie świata, około 1500 roku: 1433
Wikaria Bośni Franciszkanów obserwantów-1380 rok: 1434
Wileński okręg szkolny w 1822 roku: 1435
Własność kościelna: Posiadłości arcybiskupów gnieźnieńskich w XII wieku: 1437
Własność kościelna: Posiadłości arcybiskupów gnieźnieńskich w XVI-XVIII wieku: 1438
Własność kościelna: Posiadłości Zakonu Krzyżackiego do 1500 roku: 1439
Własność kościelna: Stosunki własnościowe na Mazowszu w XVI wieku: 1440
Własność miejscowości fundacyjnych klasztorów dominikańskich w Wielkim Księstwie Litewskim 1648-1696: 1442
Własność ziemska w województwie lubelskim w drugiej połowie XVIII wieku: 1443
Wojenne podziały administracyjne: 1444
Wojenne podziały administracyjne w latach 1939-1944: 1445
Wojenne podziały administracyjne w latach 1939-1945: 1446
Województwo lubelskie: 1447
Wschodnie kościoły chrześcijańskie: 1448
Wsie z karczmami w Małopolsce w XV wieku (w świetle Liber Beneficiorum Jana Długosza): 1449
Wspomożycielki 1 I 1943-31 XII 1947: 1450
Wspomożycielki 1 IX 1939-31 XII 1942: 1451
Wspomożycielki 31 VIII 1939: 1452
Wykaz studiów i liczby przebywających w nich Dominikanów prowincji polskiej w latach 1420-1520: 1453
Wyznania około 1700 roku: 1454
Wyznania w końcu XVI wieku: 1455, 1456, 1457
Wyznania w Rzeczypospolitej i na Śląsku około 1772 roku: 1458, 1459, 1460, 1461
Wyznania w Rzeczypospolitej i na Śląsku około 1772 roku (bez religii mojżeszowej): 1462
Wyznania w Rzeczypospolitej w końcu XVI wieku (bez religii mojżeszowej): 1463
Wyznania w Rzeczypospolitej w 1772 roku: 1464
Wyznania w 1931 roku: 1465
Wyznania w 1931 roku w Polsce: 1466
Wyznawcy islamu na świecie w latach 60-tych XX wieku: 1467

 

Z

Zaangażowanie klasztorów męskich w manifestacjach patriotycznych i powstaniu styczniowym: 1468

Zaangażowanie klasztorów męskich w okresie manifestacji patriotycznych i powstaniu styczniowym: 1469
Zaangażowanie kleru diecezjalnego i zakonnego w powstaniu listopadowym z zachodniej części metropolii mohylewskiej: 1470
Zaangażowanie kleru zakonnego i diecezjalnego w powstaniu listopadowym z zachodniej części metropolii mohylewskiej: 1471
Zagęszczenie karczem w dekanatach diecezji krakowskiej: 1472
Zagęszczenie ośrodków kultu maryjnego w diecezji kieleckiej (według dekanatów): 1473
Zagęszczenie placówek duszpasterskich w diecezjach w 1972 roku: 1474
Zakon Braci Kaznodziejów około 1300 roku: 1475, 1476
Zakon Braci Mniejszych około 1330 roku: 1477
Zakonne domy formacyjne w Rzeczypospolitej około 1772 roku: 1478
Zakonnice katolickie i ludność katolicka w ośmiu rejonach świata, około 1960 roku: 1479
Zakonnice katolickie i ludność katolicka w 10 państwach, około 1960 roku: 1480
Zakony: Benedyktyni w XI-XII wieku: 1481
Zakony: Bernardyni w XV-XVIII wieku: 1482
Zakony: Dominikanie XIII-XVIII wiek: 1483
Zakony: Domy prowincjalne i generalne zakonów żeńskich w Polsce w 1980 roku: 1484
Zakony: Domy zgromadzeń bezhabitowych (żeńskich i męskich) w 1914 roku: 1485
Zakony: Domy żeńskich zakonów kontemplacyjnych w Polsce w 1980 roku: 1486
Zakony: Franciszkanie konwentualni XIII-XVIII wiek: 1487
Zakony: Franciszkanie w XIII wieku: 1488
Zakony: Jezuici XVI-XVIII wiek: 1489
Zakony: Kapucyni XVII-XVIII wiek: 1490
Zakony: Kasaty klasztorów zakonów męskich na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska w latach 1773-1900: 1491
Zakony: Klasztory zakonów męskich i żeńskich w 1300 roku: 1492
Zakony: Klasztory zakonów męskich i żeńskich w 1500 roku: 1493
Zakony: Klasztory zakonów męskich w latach 1772-1825: 1494
Zakony: Klasztory zakonów męskich w latach 1825-1864: 1495
Zakony: Klasztory zakonów męskich w latach 1864-1914: 1496
Zakony: Klasztory zakonów męskich w 1772 roku: 1497, 1498
Zakony: Klasztory zakonów męskich w 1925 roku: 1499
Zakony: Klasztory zakonów żeńskich w 1772 roku: 1500
Zakony: Liczba domów i sióstr żeńskich zgromadzeń zakonnych w 1983 roku (według diecezji): 1501
Zakony: Liczba domów zakonnych w diecezjach w 1772 roku: 1502
Zakony: Liczba domów żeńskich zakonnych w 1939 roku (według diecezji): 1503
Zakony: Liczba kapłanów zakonnych w diecezjach w 1772 roku: 1504
Zakony: Liczba zakonników w diecezjach w 1772 roku: 1505
Zakony męskie i żeńskie Księstwa Warszawskiego: 1506
Zakony męskie Księstwa Warszawskiego w latach 1808-1809: Zakony Kanoników regularnych: 1507
Zakony męskie Księstwa Warszawskiego w latach 1808-1809: Zakony kleru regularnego: 1508
Zakony męskie Księstwa Warszawskiego w latach 1808-1809: Zakony mnisze: 1509
Zakony męskie Księstwa Warszawskiego w latach 1808-1809: Zakony żebrzące (pozostałe zakony): 1510
Zakony męskie Księstwa Warszawskiego w latach 1808-1809: Zakony żebrzące (zakony franciszkańskie): 1511
Zakony męskie na Śląsku w 1750 roku: Kanonicy regularni: 1512
Zakony męskie na Śląsku w 1750 roku: Klerycy regularni: 1513
Zakony męskie na Śląsku w 1750 roku: Mendykanci: 1514
Zakony męskie na Śląsku w 1750 roku: Mnisi: 1515
Zakony męskie w Polsce XVII-XVIII wieku: 1516
Zakony: Miasta i klasztory zakonów żebrzących w XIV wieku: 1517
Zakony na Śląsku Pruskim w latach 1810-1811: 1518
Zakony: Opactwa cysterskie w końcu XIII wieku: 1519
Zakony: Parafie zakonne w stosunku do ogółu parafii około 1772 roku (według diecezji): 1520
Zakony: Placówki zakonów męskich w latach 60-tych XX wieku: 1521
Zakony: Polscy zakonnicy i zakonnice na misjach w 1982 roku: 1522
Zakony: Posiadłości cystersów z Wąchocka XIII-XV wieku: 1523
Zakony: Prowincja polska bernardynów XV-początek XVI wieku: 1524
Zakony: Prowincja polska dominikanów w XIII-XIV wieku: 1525
Zakony: Reformaci w XVII-XVIII wieku: 1526
Zakony: Udział województw w rekrutacji do zakonów męskich w końcu XVI wieku i w pierwszej połowie XVII: 1527
Zakony w Królestwie Polskim na początku XIX wieku: 1528
Zakony w Królestwie Polskim w latach 1864-1867: 1529
Zakony w Królestwie Polskim w latach 1867-1901: 1530
Zakony w zaborze austriackim w latach 1782-1796 (bez bazylianów): 1531
Zakony w zaborze austriackim w latach 1796-1849: 1532
Zakony w zaborze pruskim w latach 1796-1808: 1533
Zakony w zaborze pruskim w latach 1815-1842: 1534
Zakony w zaborze pruskim w latach 1872-1878: 1535
Zakony w zaborze rosyjskim 1836-1864: 1536, 1537
Zakony w zaborze rosyjskim 1864-1901: 1538, 1539
Zakony: Zaangażowanie klasztorów męskich w manifestacjach patriotycznych i powstaniu styczniowym w Królestwie Polskim: 1540
Zakony żeńskie Księstwa Warszawskiego w latach 1808-1809: 1541
Zakony żeńskie w Polsce XVII-XVIII wieku: 1542
Zakony żeńskie w 1939 i w 1980 roku: 1543
Zarząd seminariów duchownych w Polsce w 1772 roku: 1545
Zasadnicze etapy kasat męskich domów zakonnych na ziemiach polskich: 1546
Zasięg terytorialny rekrutacji profesów klasztoru krakowskiego dominikanów w latach 1509-1650: 1547
Zasięg terytorialny rekrutacji profesów krakowskiego klasztoru bernardynów 1587-1614: 1548
Zasięg terytorialny rekrutacji profesów krakowskiego klasztoru bernardynów 1587-1614: Liczba profesów z poszczególnych miejscowości: 1549
Zasięg terytorialny rekrutacji profesów krakowskiego klasztoru bernardynów 1587-1614: Rekrutacja z miasta i ze wsi: 1550
Zasięg terytorialny rekrutacji profesów krakowskiego klasztoru bernardynów 1587-1614: Rekrutacja z ośrodków klasztornych i parafialnych: 1551
Zbory protestanckie w Królestwie Polskim w 1830 roku: 1552
Zbrodnie hitlerowskie na ziemiach polskich w latach 1939-45: 1553
Zgromadzenia dominikanek w Polsce: 1772 rok: 1554
Zgromadzenia dominikanek w Polsce: 1864 rok: 1555
Zgromadzenia dominikanek w Polsce: 1914 rok: 1556
Zgromadzenia dominikanek w Polsce: 1939 rok: 1557
Zgromadzenia dominikanek w Polsce: 1947/48 rok: 1558
Zgromadzenia dominikanek w Polsce: 1970 rok: 1559
Zgromadzenie Sióstr Służek w 1907 roku: 1560
Ziemie litewsko-ruskie przed 1772 rokiem i po 1807 roku: 1561
Ziemie ukraińskie w okresie międzywojennym: 1562
Ziemie ukraińskie wchodzące w skład imperium austriackiego: 1563
Ziemie ukraińskie wchodzące w skład imperium rosyjskiego 1772-1914: 1564
Zmiany granic archidiecezji gnieźnieńskiej w latach 1772-1914: 1565, 1566
Zmiany granic diecezji krakowskiej w latach 1772-1914: 1567, 1568
Zmiany granic diecezji wileńskiej w latach 1772-1914: 1569, 1570
Zmiany granic diecezji włocławskiej w latach 1772-1914: 1571
Zmiany polityczne na obszarze dawnej Rzeczypospolitej w latach 1772-1914: 1572
Zmiany terytorialne państwa polskiego: 1573
Zmiany terytorialne państw w XVI wieku: 1574

 

Ż

Żeńskie zgromadzenia zakonne w 1978 roku według diecezji: 1575

Żydzi na świecie w latach 60-tych XX wieku: 1576
Żydzi około 1910 roku: 1577
Żydzi w Europie Środkowo-Wschodniej około 1900 roku: 1578
Żydzi w państwach Europy Środkowo-Wschodniej w 1939 roku i ich zagłada podczas II wojny światowej: 1579
Żydzi w Rzeczypospolitej i na Śląsku w latach 1764-1766 według województw: 1580
Żydzi w Rzeczypospolitej w latach 1764-1765 i na Śląsku w 1787 roku według województw: 1581
Żydzi w Rzeczypospolitej w latach 1764-1765 i na Śląsku w 1787 roku (według województw): 1582, 1583
Żydzi w Rzeczypospolitej w latach 1764-1766 i na Śląsku w 1787 roku (według województw):
1584

 

Aktualizacja: R.K. 24 X 2006

Autor: Robert Kozyrski
Ostatnia aktualizacja: 12.05.2014, godz. 13:10 - Robert Kozyrski