UWAGA: projekt zakończony. Staże aktualnie realizowane są w ramach projektów Zintegrowanych 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3 link.

 

 

Instrukcje i dokumenty dla studentów:

 1. Instrukcja dla studenta - przed podpisaniem umowy stażowej
 2. Ulotka dla studenta samodzielnie poszukującego miejsca stażu
 3. Scenariusz rozmowy kwalifikacyjnej i dane Opiekuna
 4. Wzór umowy dwustronnej
 5. Oświadczenie o braku pokrewieństwa - należy podpisać przed rozpoczęciem stażu
 6. Wzór aneksu nr 1 do umowy stażowej dla kierunku prawo
 7. Wzór aneksu nr 1 do umowy stażowej dla kierunku prawo w biznesie
 8. Oświadczenie do zgłoszenia do ubezpieczenia
 9. Formularz ZUS ZUA - do wypełnienia w biurze projektu
 10. Formularz ZUS ZWUA - do wypełnienia w biurze projektu
 11. Ankieta początkowa

DOKUMENTY W ZAKRESIE REALIZACJI STAŻU

1.WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

2. WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW ZAKWATEROWANIA

 

ROZLICZENIE KOŃCOWE STAŻY:

Po zakończeniu stażu oprócz listy obecności i dziennika stażu należy dostarczyć następujące dokumenty:

1. Raport końcowy

2. Zaświadczenie o ukończeniu stażu

3. Opinia/referencje od Jednostki Przyjmującej (nie ma wzoru do pobrania – forma zależna od Jednostki Przyjmującej)

4. Ankieta końcowa

 

logo_power_kolor1

Autor: Kamil Maliński
Ostatnia aktualizacja: 29.01.2020, godz. 15:34 - Piotr Siemaszko