DZIAŁALNOŚĆ

 

 

 

 

 

 

W latach 2003-2012 Katedra zorganizowała dziewięć międzynarodowych konferencji naukowych: „Człowiek a rynek" , „Religia a gospodarka", „Nowa ekonomia a społeczeństwo" , " Nowoczesność- Ponowoczesność- Społeczeństwo Obywatelskie w Europie Środkowej i Wschodniej" , "Kultura a Rynek",  „E-gospodarka- E-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej", " Partnerstwo i współpraca a kryzys gospodarczo-społeczny w Europie Środkowej i Wschodniej", " Społeczeństwo sieci-gospodarka sieciowa w Europie Środkowej i Wschodniej" oraz " Kryzys finansowy- przebieg i skutki w Europie Środkowej i Wschodniej" . Brało w nich udział ponad 1500 gości reprezentujących  między innymi Rosję, Ukrainę, Litwę, Łotwę, Estonię, Białoruś, Mołdawię, Gruzję, Czechy, Słowację oraz wiele polskich ośrodków akademickich.

 

 

 W ramach cyklu na rok 2013 przygotowywana jest kolejna XIV międzynarodowa konferencja naukowa.

Celem projektu jest analiza obserwowanego obecnie zjawiska kryzysu finansowego i debata nad strategiami działań w warunkach niekorzystnej koniunktury gospodarczej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Organizowane cyklicznie międzynarodowe konferencje służą przede wszystkim upowszechnianiu wiedzy o nowej ekonomii i społeczeństwie sieciowym oraz nawiązywaniu współpracy badawczej z najbardziej znaczącymi ośrodkami naukowymi w Europie Środkowej i Wschodniej. W konferencji udział weźmie ponad 190 naukowców reprezentujących główne ośrodki naukowe z dwunastu krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Swój przyjazd zapowiedzieli goście z Armenii, Białorusi, Czech, Słowacji, Gruzji, Kazachstanu, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej, Rosji, Ukrainy i Polski. Przyjazd tak wielu znamienitych przedstawicieli nauki stworzy szansę wymiany doświadczeń i wyników badań. W ramach konferencji organizatorzy przewidzieli szereg działań zmierzających do promocji Polski, ukazania jej kultury, historii, gospodarki i aktualnych kierunków rozwoju.

 

colage_455  Katedra Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych jest również organizatorem specjalnych spotkań-warsztatów dla studentów socjologii. W 2006 roku studenci mieli okazję poznać pierwszego prezydenta Republiki Słowacji Michała Kovaca, który przyjął zaproszenie Katedry i spotkał się z jej studentami.

W 2007 roku gościem warsztatów organizowanych dla studentów był przedstawiciel władz grupy bankowej Unicredito, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao SA Paolo Iannone.

Od 2003 roku opublikowano cztery książki i sześćdziesiąt artykułów, także w zagranicznych wydawnictwach. W trakcie przygotowań są dwie prace habilitacyjne oraz obrony prac doktorskich. W seminarium doktoranckim, prowadzonym przez prof. dr hab. inż. Sławomira Partyckiego, uczestniczy obecnie dwadzieścia osób, w tym z sąsiednich krajów - Ukrainy i Litwy. Powstające prace magisterskie są o tematyce współczesnych teorii socjologicznych, socjologii gospodarki oraz mikrostruktur społecznych.

 

 


 

 

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 03.02.2017, godz. 11:30 - Maria Mazurek-Olszowa