1. Historia Katedry

 

Katedra Katolickiej Nauki Społecznej i Etyki Społeczno-Gospodarczej powstała w 2005 r. w wyniku połączenia istniejących od 1989 r. dwóch katedr: Katolickiej Nauki Społecznej i Historii Katolickiej Nauki Społecznej. Trzeba przy tym zaznaczyć, że przed 1989 r. istniała jedna katedra Katolickiej Nauki Społecznej, której założycielem był ks. prof. Antoni Szymański (1881-1942) związany z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim od jego powstania w roku 1918, a w latach 1933-1942 jego rektor.

 

Szymańskiego wykłady tzw. zagadnień społecznych uważane są powszechnie za początek katolickiej nauki społecznej jako przedmiotu akademickiego na KUL, a więc wiedza z zakresu chrześcijańskiej myśli społecznej przekazywana była studentom naszej Uczelni, zanim papież Pius XI po raz pierwszy użył nazwy disciplina socialis catholica. Z czasem katolicka nauka społeczna zyskała uprzywilejowane miejsce w programie studiów, otrzymując status przedmiotu misyjnego, tzn. obowiązującego wszystkich studentów ze względu na misję, jaką Uniwersytet pełni w społeczeństwie i Kościele.

 

Po rektorze Szymańskim, katedrą kierowali: prof. Czesław Strzeszewski, ks. prof. Joachim Kondziela, ks. prof. Franciszek J. Mazurek. Obecnie jej kierownikiem jest ks. prof. Stanisław Fel, dziekan Wydziału Nauk Społecznych.

 

Wykłady z katolickiej nauki społecznej prowadził również bp Stefan Wyszyński, najpierw w ramach Instytutu Wyższej Kultury Religijnej przy KUL, a następnie jako ordynariusz lubelski w roku akademickim 1947/48. Z tych wykładów zachował się skrypt powielony nakładem koła naukowego ekonomistów-studentów KUL.

 

Wymienieni uczeni, wraz z innymi profesorami, jak ks. Władysław Piwowarski, ks. Jan Krucina, ks. Józef Majka, abp Józef Kupny rozwinęli katolicką naukę społeczną w sposób na tyle oryginalny, usystematyzowany i integralny, że stworzyli odrębną szkołę nazwaną z czasem Lubelską Szkolę Katolickiej Nauki Społecznej. Zawdzięcza ona swoją nazwę papieżowi Janowi Pawłowi II, który dziękując Cz. Strzeszewskiemu za trzecie, uzupełnione wydanie podręcznika Katolicka nauka społeczna (RW KUL, Lublin 1994), skierował do niego specjalny list, w którym nazwał szkołą system, który jest efektem badań prowadzonych we współpracy z innymi uczonymi KUL.

 

W historii katolickiej nauki społecznej szkoła ta występuje obok szkoły prawa naturalnego (J. Messner), solidaryzmu społecznego (H. Pesch, O. von Nell-Breuning) i nazywana jest lubelską szkołą personalizmu społecznego.

 

Opracował: Marek Wódka OFMConv

 

 

2. Najważniejsze publikacje

 

Aksjologiczne podstawy ładu społeczno-gospodarczego

Stanisław Fel, Magdalena Zdun, Marek Wódka

Wydawca: Wydawnictwo KUL

Rok wydania: 2019

Książka złożona do druku

 

Jan Turowski (1917-2006). Myśl socjologiczna

Red. Marek Wódka, Stanisław Fel

Wydawca: Wydawnictwo KUL

Rok wydania: 2018

Miejsce wydania: Lublin

ISBN: 978-83-8061-593-9

 

Kardynał Stefan Wyszyński. Myśl społeczna

Red. Stanisław Fel, Marek Wódka

Wydawca: Wydawnictwo KUL

Rok wydania: 2017

ISBN: 978-83-8061-447-5

 

Oblicza współczesnej biedy

Red. Stanisław Fel, Tomasz Adamczyk

Wydawca: Wydawnictwo KUL

Rok wydania: 2015

Miejsce wydania: Lublin
ISBN: 978-83-8061-166-5

 

Między moralnością kamieni a prawami człowieka

Marek Wódka

Wydawca: Wydawnictwo KUL

Rok wydania: 2015

Miejsce wydania: Lublin
ISBN: 978-83-8061-184-9

 

Intricacies of Patriotism. Towards a Complexity of Patriotic Allegiance

Maciej Hułas, Stanisław Fel (eds.)

Wydawca: Peter Lang

Rok wydania: 2015

Miejsce wydania: Frankfurt am Main

ISBN: 978-3-631-66620-3

 

Społeczna odpowiedzialność gospodarki. Perspektywa interdyscyplinarna

Red. Stanisław Fel

Wydawca: Wydawnictwo KUL

Rok wydania: 2014

Miejsce wydania: Lublin
ISBN: 978-83-7702-812-4

 

Godność osoby ludzkiej w społeczeństwie i gospodarce.

Księga pamiątkowa ku czci śp. Księdza Profesora Franciszka J. Mazurka

Red. Stanisław Fel, Marek Wódka

Wydawca: Wydawnictwo KUL

Rok wydania: 2014

Miejsce wydania: Lublin

ISBN:  978-83-7702-924-4

 

Gospodarka społecznie zakorzeniona. Wybrane problemy z socjologii gospodarki

Red. Fel Stanisław

Wydawca: Wydawnictwo KUL
Rok wydania: 2013
Miejsce wydania: Lublin
ISBN: 9788377028056

 

Ksiądz Antoni Szymański (1881 – 1942). Rektor – uczony – działacz społeczny

Red. Stanisław Fel, Marek Wódka

Wydawca: Wydawnictwo KUL 

Rok wydania: 2013

Miejsce wydania: Lublin

ISBN: 978-83-7702-772-1

 

Ujarzmiony kapitał. Praca – kapitał według Oswalda von Nell-Breuninga

Maciej Hułas

Wydawca: Wydawnictwo KUL

Rok wydania: 2011

Miejsce wydania: Lublin

ISBN: 978-83-7702-176-7

 

Oswalda von Nell-Breuninga koncepcja ładu społeczno-gospodarczego

Stanisław Fel

Wydawca: Wydawnictwo KUL

Rok wydania: 2007

Miejsce wydania: Lublin

ISBN: 978-83-7363-444-2

 

Katolicka Nauka Społeczna. Podstawowe zagadnienia z życia społecznego i politycznego

Red. Stanisław Fel, Józef Kupny

Wydawca: Księgarnia św. Jacka

Rok wydania: 2007

Miejsce wydania: Katowice

ISBN: 978-83-7030-599-4

 

Katolicka Nauka Społeczna. Podstawowe zagadnienia z życia gospodarczego

Red. Józef Kupny, Stanisław Fel

Wydawca: Księgarnia Św. Jacka 

Rok wydania: 2003

Miejsce wydania: Katowice

ISBN: 83-7030-231-9

 

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 21.02.2020, godz. 12:13 - Maria Mazurek-Olszowa