Inicjatywa utworzenia Koła powstała już w 2009 roku. Pomysłodawcą i pierwszym kuratorem była Pani prof. Joanna Kostecka. Wspólnie wypracowaliśmy cele i zasady funkcjonowania. Początkowo prezesem został Krystian Dubiel. Długotrwałe procedury zatwierdzenia Koła ograniczały naszą działalność. Mimo tego mamy na swoim koncie kilka sukcesów.

 

Pierwszą okazją do zaprezentowania możliwości studentów Inżynierii Środowiska były EkoJuwenalia. W tym czasie podjęliśmy się paru pro środowiskowych inicjatyw, np. sadzenie drzewek w pobliżu Uczelni, organizacja otwartego wykładu na temat Zrównoważonego Rozwoju oraz prowadzenie badań ankietowych z zakresu gospodarki odpadami na terenie Stalowej Woli przy współpracy z MZK.

 

 

Niedługo po Juwenaliach napisaliśmy publikację, która była przedstawiona na Ogólnopolskiej Konferencji HOMONATURALIS we Wrocławiu. Badania dotyczyły wybranych aspektów znajomości fauny ptaków i stosunku do nich wśród mieszkańców Stalowej Woli. Publikacja ta została wydana w Oficynie Wydawniczej Politechniki Wrocławskiej.

 

 

Kolejny rok akademicki rozpoczęliśmy od przygotowania następnych badań. Polegały one na diagnozowaniu jakościowych i ilościowych cech odpadów produkowanych w naszych akademikach, co łączyło się również z edukacją studentów w zakresie zrównoważonej gospodarki odpadami. Efekty tych badań również posłużyły od napisania publikacji, która zastała opublikowana w Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

W obecnym roku akademickim ponownie staraliśmy się o zatwierdzenie Koła. Przyłączyło się do nas wielu ambitnych studentów, a kuratorem została Pani dr Klaudia Giordano.  Został również zmieniony skład zarządu (prezes: Aleksandra Ptaszek, zastępca prezesa: Joanna Markiewicz, sekretarz: Katarzyna Brzózan, skarbnik: Paulina Nykiel). W tym poszerzonym składzie podjęliśmy się kolejnych inicjatyw. Najważniejszą jest organizacja konkursu filmowego pt.: „Zrównoważony rozwój – codzienne wyzwania”. Ale w naszych głowach tkwi jeszcze wiele ciekawych pomysłów, które mamy nadzieję uda nam się zrealizować… :D

 

 

Zobaczcie filmik prezentujący dotychczasową działalności Koła wykonany przez Kasię Brzózan

http://www.youtube.com/watch?v=H6Z000drEEo&feature=youtu.be

Autor: Dawid Romaniak
Ostatnia aktualizacja: 09.03.2018, godz. 11:42 - Wioletta Idec