Miło nam poinformować, iż dwoje Pracowników naszego Instytutu,

 

Dr hab. Agnieszka Dziuba, prof. KUL

oraz

Dr hab. Krzysztof Narecki, prof. KUL

 

zostało wybranych na członków Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN na kadencję 2015-2018.

 

Cieszymy się z Państwa sukcesu i serdecznie gratulujemy!

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Okładka publikacji

 

 

Ukazała się drukiem najnowsza publikacja powstała w Instytucie Filologii Klasycznej KUL. Książka nosi tytuł Radegunda z Turyngii. Teksty źródłowe od VI do XII wieku.

 

Jest to tłumaczenie poetyckich i prozatorskich utworów, powstałych w okresie od VI do XII wieku, a dotyczących postaci św. Radegundy z Turyngii.

 

 

Z języka łacińskiego przełożył oraz wstępem i objaśnieniami opatrzył

ks. dr hab. Tadeusz Gacia, prof. KUL. 

 

 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

We wtorek 19 maja br. w kościele Akademickim KUL o godzinie 12.30 sprawowana będzie Msza św. w I rocznicę śmierci Ks. prof. dr hab. Remigiusza Popowskiego.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Instytut Filologii Klasycznej KUL

Zakład Antycznej Myśli Politycznej Akademia Ignatianum

Instytut Humanistyczny w Atenach

 

mają zaszczyt zaprosić na konferencję naukową "Wiedza/wiara/Praktyka. Filozofia i religia w świecie antycznym", która odbędzie się w dniach 27.04-4.05.2015 roku w Instytucie Humanistycznym w Atenach. Program konferencji obejmuje oprócz kwestii teoretycznych także spotkania warsztatowe współorganizowane przez Instytut Filologii Klasycznej UJ i dyskusyjne w kluczowych miejscach archeologicznych i muzeach Aten i okolic. Szczegóły programowe znajdują się w pliku pdf: Conference_Programme_

 

Institute of Classical Philology (KUL), Department of Ancient Political Thought  (Academia Ignatianum) and Institute of Humanities in Athens are pleased to invite you to this year conference "Knowledge and Faith. Philosophy and Religion in the Ancient World" which will take place 27.04 - 3.05.2015 in the Institute of Humanities in Athens. The conference programme includes not only theoretical sessions but also workshops co-organized with the Institute of Classical Philology of the Jagiellonian University (UJ) and discussion in different archeological sites and museums of Athens and the surrounding area. See the Conference Programme above.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

300px-DSC00355_-_Orfeo_epoca_romana_-_Foto_G._Dall_Orto

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, że Instytut Filologii Klasycznej KUL po raz siódmy organizuje międzynarodową konferencję tematyczną "Colloqia Orphica" w Zespole Parkowym Nieborów-Arkadia w dniach 7-10 października br. Szczegółowe informacje można pobrać w Colloquia_Orphica_VII_-_invitation_-_call_for_papers

 

  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

LITTERA ANTIQUA

 

  Ukazał się już ósmy numer interdyscyplinarnego czasopisma naukowego Littera Antiqua wydawanego przy Instytucie Filologii Klasycznej KUL. Redakcja czasopisma zaprasza do lektury numeru na stronie www.litant.eu. Jednocześnie redakcja zaprasza do nadsyłania artykułów, recenzji i omówień dotyczących szeroko pojętego antyku grecko-rzymskiego.

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Trwa akcja:

 

„Polska w Europie – Łacina w szkole”.

 

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami na następujących stronach internetowych: 

 

http://www.facebook.com/lacinawszkole

 

http://prezi.com/bqszizzxnymy/polska-w-europie-acina-w-szkole/

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

okladka_AL.jpg

 

Ukazała się książka p. dr Agaty Łuki "Przekładnia czyli jak spolszczyć łacinę". Książka jest antologią przekładów, parafraz, parodii i trawestacji wybranych łacińskich utworów antycznych i renesansowych, dokonanych podczas prowadzonych przez p. Agatę Łukę zajęć i warsztatów translatorsko-interpretacyjnych. Znalazły się tu  również perły złowione w innych okolicznościach. Ta książka to prawdziwa gratka dla tych, którzy pragną zetknąć się z łacińską poezją, jakiej nie znali. Serdecznie zapraszamy do lektury!

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Od roku akademickiego 2012/13 rozpocznie działalność naukową i dydaktyczną utworzona przy Instytucie Filologii Klasycznej KUL Katedra Sinologii; więcej informacji: Sinologia_WNH.doc lub w zakładce: struktura-Katedra sinologii.

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Nakładem Wydawnictwa Marek Derewiecki ukazał się przekład Drabiny raju św. Jana Klimaka autorstwa Waldemara Polanowskiego i Ewy Osek - pracownika Katedry Języka i Literatury Greckiej Późnego Antyku KUL (Kęty 2011) (informacja ze strony portalu Classica, Mediaevalia et Cetera: http://classica-mediaevalia.pl/2011/12/sw-jan-klimak-drabina-raju/)

 

 

Św. Jan Klimak, Drabina raju

Św. Jan Klimak, Drabina raju

 

Z noty wydawniczej:
Jedna z najsłynniejszych książek ascetycznych chrześcijaństwa. Jej autor (ok. 579-ok. 649), przełożony klasztoru na Synaju, w nawiązaniu do snu Jakuba (Rdz 28,12), w 30 rozdziałach – odpowiadających liczbie lat ukrytego życia Chrystusa – przedstawia ascezę monastyczną, zwłaszcza walkę z wadami (1-23) oraz proces zdobywania cnót (24-30). Dzieło to wywarło olbrzymi wpływ na całą literaturę ascetyczną, teologiczną i filozoficzną. Do dzisiaj jest jednym z najpopularniejszych traktatów ascetycznych. Stało się też źródłem popularnej sceny ikonograficznej „Drabina do raju”, występującej w większości wschodnich monasterów.

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Nakładem Wydawnictwa WAM ukazał się Flakkus. Pierwszy pogrom Żydów z Aleksandrii Filona z Aleksandrii w opracowaniu i przekładzie dr Ewy Osek - pracownika Katedry Języka i Literatury Greckiej Późnego Antyku KUL  (Kraków 2012, ss. 200).   (informacja ze strony portalu Classica, Mediaevalia et Cetera: http://classica-mediaevalia.pl/2012/03/filon-z-aleksandrii-flakkus-pierwszy-pogrom-zydow-w-aleksandrii/)

 

 

Filon z Aleksandrii, Flakkus. Pierwszy pogrom Żydów w Aleksandrii

Filon z Aleksandrii, Flakkus. Pierwszy pogrom Żydów w Aleksandrii

 

 

Z noty wydawniczej:
Filon z Aleksandrii (ok. 15 przed Chr. – ok. 54. po Chr.), piszący po grecku Żyd z diaspory, znany przede wszystkim jako filozof i egzegeta, jest też autorem pism historycznych: Flakkusa i Poselstwa do Gajusza. Przedstawiają one wydarzenia, których Filon stanowił magna pars, kiedy to był świadkiem prześladowań Żydów w Aleksandrii, a następnie jako przedstawiciel aleksandryjskiej elity stał na czele delegacji wysłanej w tej sprawie ze skargą do cesarza Gajusza Kaliguli. Flakkus. Pierwszy pogrom Żydów z Aleksandrii jest wstrząsającą relacją z pierwszego w dziejach pogromu Żydów, który miał miejsce w Aleksandrii za namiestnictwa Flakkusa w 38 r. po Chr.

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Autor: Monika Juchniewicz
Ostatnia aktualizacja: 21.11.2015, godz. 19:22 - Iwona Wieżel