Streszczenie:

Bursztyn jest kopaliną, która jest objęta prawem własności gruntowej. Wyjątek dotyczy złóż znajdujących się poza granicami nieruchomości gruntowych, w tym w obszarach morskich. Stanowią one przedmiot własności górniczej, która przysługuje Skarbowi Państwa.

„Połów bursztynu” polega na zbieraniu bryłek bursztynu wypłukanego ze złóż podmorskich i znajdującego się pod wodą na niewielkiej głębokości obok linii brzegu. Przedmiotem prawa geologicznego o górniczego jest m.in. poszukiwanie (rozpoznawanie) oraz wydobywanie kopalin ze złóż. Wiele wskazuje na to, że opisane wyżej nagromadzenia bryłek bursztynu nie mogą być uważane za złoża w rozumieniu prawa geologicznego i górniczego. W konsekwencji ich „połów” nie będzie wymagał spełnienia przesłanek określonych wspomnianym prawem. Niejasny stan prawny powoduje natomiast, że ustalenie szczegółowych wymagań dotyczących omawianej działalności jest trudne.

 

Słowa kluczowe: bursztyn, koncesje górnicze, zbieranie bryłek bursztynu na plaży i wzdłuż brzegu morskiego

Autor: Monika Popek
Ostatnia aktualizacja: 30.05.2019, godz. 11:52 - Monika Popek