dr Ireneusz Piekarski   Zajęcia

  • Ćwiczenia z poetyki na I i II r. filologii polskiej.

  • Konwersatorium z metodologii badań litearckich na IV r. filologii słowiańskiej.
Autor: Ireneusz Piekarski
Ostatnia aktualizacja: 29.02.2008, godz. 12:51 - Ireneusz Piekarski