Katedra Teorii i Antropologii Literatury KUL

Al. Racławickie 14
20-950 Lublin
pokój nr  15 SG, tel. 81 44 54 015
pokój nr  12 SG, tel. 81 44 54 425

 

 

Administratorem jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II z 
siedzibą w Lublinie przy Al. Racławickich 14 (nr tel - 81 445 41 01).
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: nr tel - 81 445 32 30, adres
e-mail - iod@kul.pl
Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie
zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania danych jest
zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona poprzez wyraźne działanie
potwierdzające (tj. przesłanie wiadomości). Pani/Pana dane będą
przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi,
a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia
ewentualnych roszczeń. Dane są ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym
przez administratora.
Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do tego, żeby
odpowiedzieć na pytanie. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu
do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Autor: Ireneusz Piekarski
Ostatnia aktualizacja: 26.11.2020, godz. 22:09 - Ireneusz Piekarski