andrzej_tyszczyk22_1500_1

ANDRZEJ TYSZCZYK, ur. 1955 we Wrocławiu, profesor doktor habilitowany. Studia polonistyczne w Uniwersytecie Wrocławskim oraz w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, studia filozoficzne (niepełne) na KUL. Doktorat w 1992. Dziedziny zainteresowań badawczych: teoria dzieła literackiego, twórczość Romana Ingardena, aksjologia literacka, estetyka, metodologia badań literackich, teoria interpretacji, problematyka tragizmu,  twórczość Czechowicza, Herberta, Miłosza, Kacenelsona. Autor książek: Estetyczne i metafizyczne aspekty aksjologii literackiej Romana Ingardena (Lublin 1993); Od strony wartości. Studia z pogranicza teorii literatury i estetyki (Lublin 2007), Wyboru pism estetycznych Romana Ingardena w serii „Klasycy Estetyki Polskiej” (Kraków 2005), redaktor i współautor tomów w serii „Literatura w Kręgu Wartości”: Problematyka aksjologiczna w nauce o literaturze (1992), Interpretacje aksjologiczne (1997),  Wartość i sens. Aksjologiczne aspekty teorii interpretacji (2003), Prawda w literaturze (2009). Członek redakcji „Roczników Humanistycznych”,  Towarzystwa Naukowego KUL oraz  Polskiego Towarzystwa Estetycznego. Od 2009 dyrektor Instytutu Filologii Polskiej KUL. Wykłada poetykę, teorię literatury, problematykę interpretacji.

 

Informacje o pracowniku

Dorobek naukowy

Autor: Ireneusz Piekarski
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2020, godz. 23:02 - Ireneusz Piekarski