W dniu 17 maja 2012r. w godzinach 10-13.30 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji w Collegium Iuridicum, sala CI-300 przy ulicy Spokojnej 1 odbędzie się IV edycja Dnia Urzędnika pt. „Doskonalenie zawodowe absolwentów administracji” zorganizowana przez Koło Naukowe Studentów Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.   Celem konferencji jest przedstawienie perspektyw i możliwości rozwoju przyszłym absolwentom administracji oraz zapoznania ich z ofertą studiów podyplomowych KUL Problematyka konferencji będzie obejmowała następujące zagadnienia:   1. „ Przyszłość zawodowa absolwentów administracji”- referat wygłosi Prof. Dr hab. Stanisław Wrzosek, Dyrektor Instytutu Administracji   2. Oferta studiów podyplomowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - wystąpienie Anny Modrzejewskiej, Kierownika Uniwersyteckiego Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego   3. „ Krajowa Szkoła Administracji Publicznej- drogą do kariery urzędniczej”- referat wygłosi Dr Marcin Sakowicz, Kierownik Ośrodka Kształcenia Ustawicznego KSAP   4. „ Konieczność pozyskania dodatkowych kwalifikacji przez absolwentów” referat wygłosi Dr Jacek Szczot, Adiunkt Katedry Nauki Administracji Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Kul

 

W ramach Dnia Urzędnika odbędą się także następujące warsztaty:

 

1. "Pisma administracyjne" - referat wygłosi Andrzej Michalik, Urząd Miasta Lublin Sala CI 200

 

2. "Savoir vivre w urzędzie" - referat wygłosi Adiunkt Katedry Nauki Administracji, Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL - Jacek Szczot Sala CI 205

 

3. "Autoprezentacja w pracy" - referat Piotra Tarachy, Prezesa Zarządu Spółki Intrograf Lublin Sala CI 304

 

Zgłoszenia na warsztaty prosimy przesyłać na adres: warsztaty.dzu@gmail.com w temacie wpisując TYTUŁ WARSZTATU, a w treści IMIĘ I NAZWISKO

 

Dzień Urzędnika uwieczni teatr "Wiadukt", który wystawi dla nas "Antygonę"

Autor: Łukasz Taradyś
Ostatnia aktualizacja: 31.10.2013, godz. 09:06 - Marta Ordon