logo_dyktanda.jpg

 

 

 

Miło nam powiadomić o wynikach IV Lubelskiego Dyktanda Młodych:

 

 

Do dyktanda przystąpiło 168 osób. Organizacją i koordynacją wydarzenia zajęła się Anna Zaborowska. Autorkami tekstu są Anna Zaborowska i Monika Stasieczek, tekst odczytał dr hab. Roman Doktór z Katedry Literatury Literatury i Kultury Polskiej XVIII wieku. Wydarzenie poprowadziła Anna Radziszewska, a nagrody wręczyły: doktorantka w Katedrze Tekstologii i Edytorstwa mgr Justyna Staroń oraz prezes KE KUL Monika Stasieczek.
 
 
 
Wyniki:
 
I miejsce:
Katarzyna Lipska

II miejsce:
Patryk Nakonieczny (studenci)
Agata Hułas (liceum)
Michał Sidor (gimnazjum)
 

III miejsce:
Monika Bernaś (studenci)
Katarzyna Mańko (liceum)
Zuzanna Nazaruk (gimnazjum)
 
 

Najlepsza szkołaponadgimnazjalna to Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju.
Najlepszym gimnazjum, już po raz drugi, zostało Gimnazjum nr 1 w Niedrzwicy Dużej.
 
 
Zamieszczamy tekst dyktanda: Ostatnia_wspolna_podroz.docx oraz reguły: reguly_2013.docx
 
Gratulujemy nagrodzonym, dziękujemy za udział wszystkim obecnym i zapraszamy ponownie w przyszłym roku!
 
Autor: Monika Stasieczek
Ostatnia aktualizacja: 16.05.2013, godz. 00:56 - Monika Stasieczek