IV Tydzień Filozoficzny
Filozoficzne podstawy personalizmów
13-17 lutego 1961Dwugłos: Ks. Doc. Dr M. A. Krąpiec, Ks. Doc. Dr S. Kamiński - Specyfika poznania metafizycznego

Dr A. B. Stępień - Metafizyka a istnienie Boga

Ks. Dr K. Szymański - Metafizyczne podstawy etyki

Mgr A. Stanowski - Problematyka personalistyczna w marksizmie

Ks. Doc. Dr W. Granat - Elementy personalistyczne w egzystencjalizmie

Mgr S. Wilkanowicz - Personalizm Emanuela Mounier

Ks. Bp Doc. Dr K. Wojtyła - Personalizm tomistyczny

Autor: Daniel Mirosław Bielski
Ostatnia aktualizacja: 07.12.2008, godz. 03:52 - Daniel Bielski