Tydzień Filozoficzny na KUL jest poważną, cykliczną imprezą naukową o ustalonej renomie, której tegoroczna edycja odbędzie się już po raz LXI. Każdorazowo organizacja tego wydarzenia wymaga określonych nakładów czasu, pracy i finansów. Stąd też organizatorzy corocznie zapraszają studentów, jak i podmioty pozauczelniane do współorganizacji w tym przedsięwzięciu w trzech obszarach: 1. wolontariatu; 2. organizacji i sponsoringu; 3. promocji medialnej.

 

 

Współpraca w zakresie wolontariatu

(Studenci i podmioty KUL)

 

Koło Filozoficzne Studentów zaprasza wszystkich studentów KUL, chętnych do współpracy w zakresie wolontariatu i organizacji na rzecz Tygodnia Filozoficznego do bezpośredniego kontaktu z Zarządem KFS, drogą mailową, bądź via Facebook. Jesteśmy otwarci zarówno na współpracę indywidualną, jak w zakresie kooperacji kół studenckich i innych podmiotów uczelnianych.

 

 

Współpraca w zakresie organizacji i sponsoringu

(podmioty pozauczelniane)

 

Tydzień Filozoficzny na KUL jest imprezą cykliczną, odbywającą się nieprzerwanie od 1958 roku. Tym samym wypracował już swoją renomę w środowiskach akademickich, naukowych i popularyzatorskich. KFS corocznie umożliwia podmiotom zewnętrznym współudział w organizacji wydarzenia w zakresie realizacji określonych świadczeń, bądź sponsoringu finansowego w zamian za promowanie wizerunku/marki. Wszelkie podmioty zainteresowane współpracą w tym zakresie proszone są o bezpośredni kontakt z zarządem KFS KUL, bądź Kuratorem KFS.

 

 

Współpraca w zakresie promocji medialnej

 

Tydzień Filozoficzny na KUL przestał już być imprezą o charakterze wewnątrzuniwersyteckim, czy Regionalnym, a od wielu lat prezentuje się jako wydarzenie o specyfice ogólnopolskiej. W dużej mierze jest to zasługą nie tylko zapraszanych prelegentów z różnych krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych, ale transmisji internetowych w trybie live via YouTube i streamów na Facebooku, czy też w innych mediach społecznościowych. Jako organizatorzy staramy się nieustannie rozwijać potencjał medialny tego wydarzenia, tak by promować filozofię i "umiłowanie mąrości" nie tylko w polskich ośrodkach akademickich, ale również wśród młodzieży szkół średnich - wobec przyszłych studentów. Stąd też nieustannie rozwijamy swój potencjał w zakresie nowych mediów, rozwoju reklamy wizualnej, spotów telewizyjnych itd.

Zapraszamy do współpracy wszelkie podmioty zainteresowane czynnym wkładem w rozwój jakościowy i ilościowy wobec promocji wydarzenia i rozwoju wizerunku Tygodnia Filozoficznego, jak i wszelkich zaangażowanych w kolportaż w środowiskach akademickich, szkolnych i kulturalnych. W temacie współpracy medialnej prosimy o kontakt z zarządem KFS KUL, bądź poprzez stronę wydarzenia na facebooku.

Autor: Marek Kaszyca
Ostatnia aktualizacja: 26.11.2019, godz. 13:47 - Marek Kaszyca