Osoby zainteresowane współpracą z AIP podpisują umowę o PREINKUBACJĘ, w ramach, której zobowiązują się prowadzić przedsięwzięcie o ustalonej przez siebie nazwie pod egidą Fundacji. W zamian za comiesięczną opłatę, beneficjent otrzymuje dostęp do biura, opiekę prawną i księgową. Powstały pion funkcjonuje pod NIP-em i REGON-em AIP, co oznacza, że beneficjent nie figuruje w rejestrach, jako osoba prowadząca indywidualną działalność gospodarczą, w związku, z czym nie ma obowiązku opłacania składki ZUS dotyczącej przedsiębiorców oraz nie blokuje sobie możliwości korzystania z programów pomocowych, które zarezerwowane są dla osób nieprowadzących działalności przez pewien okres wstecz. AIP użycza własnej osobowości prawnej.
 
Umowa Preinkubacji podpisywana jest na okres 24 miesięcy. W  tym okresie beneficjent ma możliwość zawieszenia prowadzenia działalności na 3 miesiące. Opłata zostaje wówczas zmniejszona do kwoty 50 zł/miesiąc. Jeżeli beneficjent zdecyduje się zrezygnować ze współpracy z AIP, wówczas z miesięcznym okresem wypowiedzenia można podpisać umowę rezygnacji z umowy o Preinkubacji, bez żadnych konsekwencji finansowych.
 
Etapy rejestracji firmy w AIP
 
POMYSŁ NA BIZNES
APLIKOWANIE DO AIP
PODPISANIE UMOWY Z AIP
SZKOLENIE Z ZASAD DZIAŁANIA W AIP
FUNKCJONOWANIE POD OSOBOWOŚCIĄ PRAWNĄ AIP
 

 

Autor: Tomasz Tokarski
Ostatnia aktualizacja: 27.10.2013, godz. 21:35 - Tomasz Tokarski