Kierownik Katedry Kultury Medialnej
Dr hab. Robert Szwed


 

Katedra Kultury Medialnej podejmuje zagadnienia, których celem jest zrozumienie ludzkich działań i zjawisk społecznych w kontekście tworzonym przez nadawców przekazów, dziennikarzy oraz odbiorców, audytoria. Pracownicy katedry, kulturę w której funkcjonujemy określają mianem „kultury medialnej”, wydarzenia nazywają „wydarzeniami medialnymi”, politykę – „polityką medialną”, a o całej rzeczywistości, w której jesteśmy zatopieni mówią „rzeczywistość zmediatyzowana”.
W ramach katedry prowadzone są badania wyrosłe na gruncie wzajemnego przenikania się sfery kultury, mediów i dziennikarstwa, zorientowane na wyjaśnianie rzeczywistości w której komunikacja pojmowana jest jako technologia, narzędzie i przedmiot oddziaływania na przestrzeń społeczną.
 
 

Pracownicy:  

 
adiunkt dr hab. Aneta Duda
 
adiunkt ks. dr Marek Pytko
 
adiunkt dr Joanna Szegda

 
 

 

Autor: Alena Vilcheuskaya
Ostatnia aktualizacja: 18.11.2019, godz. 11:35 - Joanna Szegda