Katedra Podstaw Informatyki
powstała w roku 1996 na bazie działającej wcześniej, w ramach Wydziału Filozofii, Pracowni Sztucznej Inteligencji założonej i kierowanej przez prof. Zdzisława Dywana.
W swojej działalności badawczej pracownicy Katedry zajmują się szeroko rozumianymi logicznymi podstawami informatyki łącząc, pochodzące z filozofii i logiki filozoficznej, rozumiejące podejście do świata z praktyka informatyczną. W szczególności tematami zainteresowania są:

● programowanie w języku logiki

● metodologia programowania

● automatyzacja rozumowań

● informatyczna analiza systemów

● projektowanie systemów komputerowych

● zastosowanie narzędzi informatycznych w logice

● metody i narzędzia sztucznej inteligencji

W ramach pracy Katedry prowadzone są zajęcia dydaktyczne dla osób studiujących filozofię teoretyczną, filozofię przyrody oraz ekonomię. Obejmują one kursoryczne wykłady i ćwiczenia dotyczące podstawowej obsługi komputera i technologii informacyjnej, programowania, logicznych podstaw informatyki, baz danych (we współpracy z firmą Oracle w ramach Inicjatywy Akademickiej Oracle) oraz wykłady monograficzne, proseminarium i seminaria magisterskie.
Prace magisterskie pisane na Seminarium Podstaw Informatyki pod kierunkiem prof. Dywana dotyczyły różnych zagadnień z zakresu zainteresowania Katedry, w szczególności związane były z rozwiązywaniem problemów z użyciem programowania w logice, narzędziami sztucznej inteligencji, projektowaniem baz danych. Znaczna część prac łączyła teorię z praktyką, prowadząc do powstawania działających programów komputerowych.


Autor: Piotr Kulicki
Ostatnia aktualizacja: 09.09.2020, godz. 12:07 - Andrzej Zykubek