Podstawowe informacje

  • Profesor nadzwyczajny w Katedrze Podstaw Informatyki.
  • Studiował filozofię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1987-1993) i informatykę na Uniwersytecie w Oxfordzie - Wadham College (1994-1995).
  • Doktorat uzyskał w 2000 roku na Wydziale Filozofii KUL na podstawie rozprawy Logika programowania a sylogistyka Arystotelesa napisanej pod kierunkiem prof. Z. Dywana, recenzenci: dr hab. Jan Waszkiewicz, prof. dr hab. Jan Zygmunt.
  • Habilitację uzyskał w 2012 roku na Wydziale Filozofii KUL na podstawie rozprawy "Aksjomatyczne systemy rachunku nazw"

 

Główne dziedzina zainteresowań to
  • logika deontyczna,
  • ontologia stosowana,
  • programowanie w logice,
  • teoria nazw.

 

 

 

 

Autor: Piotr Kulicki
Ostatnia aktualizacja: 21.10.2019, godz. 09:43 - Piotr Kulicki