Katedra Współczesnych Form Przekazu Wiary powstała w 1992 roku. Jej powstanie i działalność jest odpowiedzią na oczekiwania Kościoła wyrażone w soborowym dokumencie Inter Mirifika (1963), a także w instrukcji Communio et progressio (1971) i Aetatis novae (1992). We wszystkich tych dokumentach wyrażone jest oczekiwanie Kościoła wobec uniwersytetów, ośrodków naukowych i seminariów duchownych wdrożenia różnych form kształcenia w dziedzinie mediów masowych.

    W latach 1992 - 2001 katedra prowadziła badania w zakresie telewizji, radia i prasy. Od roku 2001 przy Katedrze funkcjonowała specjalizacja: Edukacja medialna. Absolwenci uzyskują wiedzę z zakresu mediów masowych – drukowanych i elektronicznych.

   Katedra Współczesnych Form Przekazu Wiary w ramach specjalizacji Edukacja Medialna w Instytucie Teologii Pastoralnej zajmuje się między innymi analizą wątków religijnych w filmie.

 

Informacje dla kandydatów na studia doktoranckie.

Autor: Mirosław Chmielewski
Ostatnia aktualizacja: 04.03.2020, godz. 11:50 - Jarosław Woźniak