bd15060_  Sekcja Teologii Pastoralnej i Katechetyki   bd15060_

 

  

 

Działalność Sekcji Teologii Pastoralnej i Katechetyki wpisuje się w pięćdziesięcioletnią historię istnienia teologii pastoralnej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W roku 1958 w ramach Wydziału Teologii powołana została Sekcja Teologii Pastoralnej. Instytut Teologii Pastoralnej, również funkcjonujący w ramach Wydziału Teologii, zatwierdzony został przez Stolicę Apostolską w 1968 roku. Znalazł się on w gronie wcześniej istniejących instytutów pastoralnych w Europie: w Lowanium (1935), Brukseli (1946), Paryżu (1950) i Rzymie (1958). W obecnej formie Instytut Teologii Pastoralnej i Katechetyki istnieje od 1 października 2009 roku. Prowadzone są w nim studia licencjackie i doktoranckie w czterech specjalizacjach: teologii pastoralnej, katechetyki, duszpasterstwa rodzin i edukacji medialnej. więcej...

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 01.12.2021, godz. 19:37 - Marek Fiałkowski