ROK AKADEMICKI 2023/24

WNPiT, Konstantynów 1 H, 20-708 Lublin

sala 402

spotkania koła - zgodnie z ustalonym planem

 

Koło Naukowe "Krajobraz i Przestrzeń" KUL

Prezes: Mateusz Porzak, mateuszporzak@student.kul.pl

Zastępca Prezesa: Paulina Dobrzyńska

Sekretarz: Natalia Wójcik

Skarbnik: Kamila Jagieło

Opiekun Koła: dr inż. Jan Kamiński, jan.kaminski@kul.pl

Redakcja strony: Aleksandra Wójtowicz, Klaudia Jaroszuk, Jan Kamiński

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

O KOLE NAUKOWYM:

 

Działalność Koła została zainicjowana przez studentów Gospodarki Przestrzennej KUL w 2012 r., pod nazwą Koło Naukowe Studentów Gospodarki Przestrzennej „KUL Gospodarze”. Formalne zatwierdzenie organizacji nastąpiło w 2013 r. W 2019 r. zmieniliśmy nazwę na "Krajobraz i Przestrzeń". Do Koła należą osoby nastawione na poszerzanie i wymianę wiedzy w zakresie architektury krajobrazu, urbanistyki, planowania przestrzennego, zarządzania i ochrony środowiska oraz w innych dziedzinach związanych z szeroko rozumianą architekturą krajobrazu i gospodarką przestrzenną.

 

Działalność koła to przede wszystkim:

- organizacja wydarzeń związanych z tematyką koła, spotkań, prelekcji, warsztatów

- projekty badawcze dotyczące krajobrazu i przestrzeni

- udział w oficjalnych procedurach dotyczących sporządzania dokumentów planistycznych, konsultacjach społecznych, debatach publicznych, składanie wniosków i uwag do planów miejscowych,

- udział w konferencjach naukowych, debatach, spotkaniach,

- organizacja wyjazdów naukowych w celu poznania ważnych założeń przestrzennych ale także poznawanie zespołów urbanistycznych Lublina,

- udział w życiu uniwersytetu: Lubelski Festiwal Nauki, KULturalia, opłatek wydziałowy i in.

- współpraca z instytucjami przy realizacji różnorodnych wydarzeń, akcji, n.p. w ramach Efemerycznej Architektury Krajobrazu (współpraca z Urzędem Miasta Lublin), akcji „Zobaczmy Sowińskiego” (z Radą Dzielnicy Wieniawa) i in.

- udział w Forum Kultury Przestrzeni w Lublinie, nieformalnym sojuszu osób i organizacji zajmujących się jakością przestrzeni.

Koło współpracuje ściśle z Instytutem Architektury Krajobrazu KUL, innymi kołami naukowymi w Instytucie oraz z instytucjami zewnętrznymi.

 

NADCHODZĄCE WYDARZENIA w roku 2023/2024:

- prezentacja projektów w ramach działania "Rozmowy o Mieście - Włodawa"

- publikacja artykułu z badań użytkowania terenów zieleni
- kolejne prezentacje wystawy "Krajobrazy Kardynała Wyszyńskiego" w siedzibach partnerów wydarzenia
 
WYDARZENIA 2023/24
 
Wyjazd naukowy do Bolestraszyc, 23-24 maja 2024
 
Wyjazd naukowy w Bieszczady, 15-17 maja 2024
 
Wyjazd naukowy do Holandii, 19-22 kwietnia 2024
 
Park narodowy De Hoge Veluwe
 
Ogród w Keukenhof
 
Parada kwiatów w Keukenhof
 
Amserdam
 
 
Zespół pałacowo - parkowy w Poczdamie
 
Nagrody Rektora KUL dla członków naszego Koła, 1 marca 2024
 
W dniu 1 marca 2024 Prorektor KUL ds. studentów, doktorantów i rozwoju dr hab. Beata Piskorska wręczyła Nagrody Rektora KUL najbardziej zaangażowanym studentom w życie uniwersytetu. Wyróżnienia zostały przyznane za różnorodną działalność na rzecz uniwersytetu, jak np. działalność w kołach naukowych i innych organizacjach studenckich, współtworzenie wydarzeń czy zaangażowanie w promocję KUL. Wśród osób nagrodzonych są także członkowie naszego Koła! Gratulujemy!
 
 
 
Spotkanie opłatkowe Architektury Krajobrazu KUL, 11 grudnia 2023
 
Wspólnie z pozostałymi kołami naukowymi na naszym kierunku zorganizowaliśmy coroczne, tradycyjne spotkanie opłatkowe.
 
[fotografie: Aleksandra Lalik]
 
Mikołaj na Wydziale, 6 grudnia 2023
 
Tego dnia nasz Wydział odwiedził osobiście Święty Mikołaj wraz ze swoją ekipą. Dotarł do wszystkich sal wykładowych a także w mniej oczywiste zakamarki naszego Wydziału...
 
[fotografie: Karolina Kawalec, Wiktoria Mizak]
 
Wyjazd naukowy na Międzynarodowe Targi Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu "Gardenia" do Poznania, 23-24 listopada 2023
 

W dniach 23-24 listopada wybraliśmy się do Poznania na Międzynarodowe Targi Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu - Gardenia. Była to świetna okazja do zaznajomienia się w jednym miejscu z najnowszymi zagadnieniami branżowymi. Wzięliśmy również udział w XVII Forum Miejska Sztuka Ogrodowa, gdzie mogliśmy posłuchać prelegentów, poruszających tematy najnowszych trendów i bolączek architektury krajobrazu. Mogliśmy tam również wysłuchać wystąpień naszego wykładowcy mgr inż. Wojciecha Januszczyka, poruszającego takie zagadnienie jak równoprawność. Przy okazji wpadliśmy również na Jarmark Bożonarodzeniowy, aby obudzić w sobie magię świąt. Na wyjazd uzyskaliśmy dofinansowanie z Uczelnianego Samorządu Studentów KUL.

 
 
 
fot/vide: Martyna Beksiak, Aleksandra Lalik, Mateusz Porzak
 
Głos studentów Architektury krajobrazu na V Global Symposium Uniservitate, Manila, Filipiny, 8-9 listopada 2023
 
Na V Światowym Sympozjum Uniservitate w dniach 8-9 listopada 2023 zaprezentowane zostały filmy z wypowiedziami studentów Architektury Krajobrazu KUL, członków naszego Koła, dotyczące zajęć prowadzonych metodą Service Learning - nauka poprzez służbę i zaangażowanie społeczne.
Link do filmów:
 
 
 
Wystawa "Krajobrazy Kardynała Wyszyńskiego" w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
 
W październiku i listopadzie 2023 prezentowaliśmy naszą wystawę "Krajobrazy Kardynała Wyszyńskiego" w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. Wystawa była prezentowana w przepięknej scenerii kaplicy pałacowej. Serdecznie dziękujemy Dyrekcji Muzeum oraz Pani Agacie Ulanowskiej za otwartość i zorganizowanie prezentacji naszej wystawy.
Link do informacji na stronie internetowej Muzeum:
fot. Beata Filipowicz
 
 
Jesienny wyjazd naukowy - Działy Grabowieckie, 13 października 2023
 
W dniu 13 października 2023 roku wybraliśmy się w malownicze strony Działów Grabowieckich. Ten krótki jednodniowy wyjazd był możliwością do dobrego rozpoczęcia nowego roku akademickiego. Tłem naszej wycieczki był, czytany przez dr inż. Jana Kamińskiego testament hrabiego Kajetana Kickiego (ur. 1740-1812, poseł na sejmy, dyplomata, szambelan, sekretarz królewski oraz Starosta Krasnostawski). W testamencie zawarł on szczegółowe wytyczne dotyczące kształtowania krajobrazu swojego majątku. Pierwszym punktem był pałac z I poł. XIX wieku w Orłowie Murowanym. Niestety jak na razie jest w stanie niszczejącym w rękach prywatnych, tylko prawa oficyna, obecnie przychodnia lekarska, została odnowiona. Przechadzając się przez dawne ziemie hrabiego trafiliśmy na źródło św. Jana Nepomucena. Drugim punktem był kościół neoromański pw. św. Kajetana, wybudowany już po śmierci hrabiego, według jego woli. Podziwialiśmy jesienną aurę wędrując przez tereny Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego. To tu można zobaczyć te majestatyczną grupę buków, planowaną do objęcia ochroną w postaci rezerwatu przyrody. Kolejny punkt naszego wyjazdu zakrawa na miarę "urbexu". W Stryjowie, wśród zaniedbanej zieleni parku romantycznego projektu Waleriana Kronenberga, odkrywaliśmy zakamarki ruin pałacu Smorczewskich. Ostatnim miejscem naszych wojaży był Krasnystaw, gdzie analizowaliśmy rewitalizację tamtejszego rynku oraz podziwialiśmy odnowioną elewację kościoła świętego Franciszka Ksawerego z XVIII-wieczną polichromią. Wyjazd został dofinansowany z Uczelnianego Samorządu Studentów KUL.
 
 
 
Tydzień adaptacyjny KUL, spotkanie powitalne dla studentów AK, 2 października 2023
 
W dniu 2 października przygotowaliśmy spotkanie powitalne dla nowych studentów 1 roku Architektury krajobrazu. Przy kawce i herbatce opowiadaliśmy o naszym kierunku, specyfice zajęć, potrzebnych książkach i materiałach oraz o działaniach naszego koła.
 
 
WYDARZENIA 2022/23:
 
Wystawa "Krajobrazy Kardynała Wyszyńskiego" w Gminnym Ośrodku Kultury w Skierbieszowie, 6 czerwca 2023
 
Od 6 czerwca 2023 prezentowaliśmy naszą wystawę "Krajobrazy Kardynała Wyszyńskiego" w Gminnym Ośrodku Kultury w Skierbieszowie (http://www.skierbieszow.naszgok.pl/). Serdecznie dziękujemy pracownikom Ośrodka oraz Gminie Skierbieszów za gościnne przyjęcie i organizację wystawy! W drodze powrotnej odwiedziliśmy również kilka miejsc na szlaku Kardynała Wyszyńskiego w Skierbieszowskim Parku Krajobrazowym.
 
 
 
Udział w warsztatach w Technikum Budowlanym w Chełmie, 21 kwietnia 2023
 
W dniu 21 kwietnia 2023, studentki Architektury krajobrazu KUL, Karolina Kawalec i Wiktoria Mizak, wspólnie z wykładowcami: dr inż. Janem Kamińskim i dr inż. Agnieszką Kułak, przeprowadziły warsztaty i plener rysunkowy dla uczniów Technikum Architektury Krajobrazu w Zespole Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie. Dziękujemy Pani Dyrektor Dorocie Michalskiej oraz nauczycielkom Pani Jagodzie Janiszewskiej i Sylwii Maksymiuk za gościnne przyjęcie. (link: FB) Odwiedziliśmy także pracownię rzeźbiarską Kamila Słowika w Chełmie. (https://www.slowikart.com/)
 
 
 
 
Mural w budynku Architektury Krajobrazu KUL, kwiecień-czerwiec 2023
 
Od kwietnia do Czerwca 2023, jako koło naukowe a częściowo w ramach zajęć Forma w Przestrzeni zaprojektowaliśmy i zrealizowaliśmy mural na korytarzu naszego budynku (I piętro, tzw. łącznik). Na materiały do realizacji muralu uzyskaliśmy grant z USS KUL.
 
 
Wyjazd naukowy - Warsaw Green Days 2023, 24 marca 2023
 

W dniu 24 marca 2023 zorganizowaliśmy wyjazd naukowy na Targi Architektury Krajobrazu i Ogrodnictwa "Warsaw  Home Green Days" w Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie. Uczestniczyli w nim studenci architektury krajobrazu i członkowie koła naukowego wraz z dr inż. Katarzyną Karczmarz oraz dr inż. Janem Kamińskim. Na początku pojechaliśmy na cmentarz w Warszawie Aleksandrowie, aby odwiedzić grób śp. Profesora Janusza Janeckiego - założyciela naszego kierunku. Pomodliliśmy się oraz zaśpiewaliśmy wspólnie "Hymn Architektury Krajobrazu KUL". W między czasie mogliśmy posłuchać mgr inż. Pauliny Jagieło, absolwentki architektury krajobrazu KUL, która przedstawiła nam swoje doświadczenie architekta krajobrazu i dała nam kilka ważnych rad. Resztę czasu spędziliśmy na targach rozmawiając z przedstawicielami różnych firm dotyczących naszego kierunku. Targi umożliwiły nam zapoznanie się z rynkiem oraz mogliśmy zorientować się z kim można nawiązać przyszłą współpracę. Następnie odwiedziliśmy Pałac w Wilanowie, mogliśmy tam podziwiać wspaniały pałac i ogród barokowy, który bardzo nas zachwycił. Dzięki uczestnictwu w wyjeździe zdobyliśmy cenną wiedzę , która z pewnością przyda się nam w przyszłości. Na wyjazd uzyskaliśmy dofinansowanie z Uczelnianego Samorządu Studentów KUL.

 
Przy grobie Prof. Janusza Janeckiego
 
Podczas targów
 
W barokowym parku w Wilanowie
 
Promocja KUL i Architektury Krajobrazu
 
Jako koło naukowe bierzemy udział w promocji KUL oraz Architektury Krajobrazu podczas różnych wydarzeń. Braliśmy udział w Targach Edukacyjnych w dniach 9-10 marca 2023 oraz w "Drzwiach otwartych lubelskich uczelni" na Placu Litewskim, 21 marca 2023 r., w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży. Link do FILMU i relacji na stronie KUL
 
Ambasadorki KUL podczas Targów Edukacyjnych
 
i podczas "Drzwi otwartych lubelskich uczelni"
 
 

Spotkanie opłatkowe Architektury krajobrazu KUL, 19 grudnia 2022

 

Wspólnie z Kołem Naukowym Studentów Architektury Krajobrazu i Kołem Naukowym Florystów przygotowaliśmy spotkanie opłatkowe Architektury krajobrazu KUL. Atmosferę na spotkaniu najlepiej odda zdjęcie, które zamieszczamy poniżej:)

 

 

Grant Fundacji BOŚ, grudzień 2022

W grudniu 2022 złożyliśmy grant w konkursie Fundacji Banku Ochrony Środowiska: „Akademia Fundacji BOŚ” (https://akademia.fundacjabos.pl/). Wniosek przygotowali: Natalia Wójcik i Tomasz Bojarski. Do wniosku dołączyliśmy prezentację, którą można zobaczyć pod linkiem.

 

 

 

 

Realizacja filmu promującego Laboratorium Design Thinking, 8 grudnia 2022

 

W dniu 8 grudnia 2022 przedstawiciele naszego Koła: Wiktoria Mizak, Karolina Kawalec i Tomasz Bojarski wzięli udział w realizacji filmu promującego książkę "Laboratorium Service Learning" - podręcznika opisującego, w jaki sposób stosować metodę design thinking na zajęciach akademickich. Podręcznik powstał w ramach programu "Popojutrze 2.0". Realizacja filmu była jednocześnie warsztatami prowadzonymi metodą design thinking. Książka, towarzyszące jej materiały oraz film znajdują się na stronie: https://www.design-lab.pl/

 

 

Wyjazd naukowy do Warszawy - spotkanie z Prof. Markiem Budzyńskim, 2 grudnia 2022

 

W dniu 2 grudnia 2022 r. zorganizowaliśmy wyjazd naukowy do Warszawy. Głównym celem wyjazdu było spotkanie z jednym z najbardziej znanych polskich architektów, Prof. Markiem Budzyńskim. Pan Profesor przyjął nas gościnnie w swojej pracowni na Ursynowie i opowiedział nam o swojej pracy, projektach i realizacjach. Było to niezwykle inspirujące i motywujące do działania spotkanie. Dziękujemy za poświęcony czas, przekazane doświadczenia a także książkę opisującą projekty i realizacje. Później oglądaliśmy dzielnicę Ursynów Północny, którą zaprojektował Prof. Budzyński. Zobaczyliśmy także Służewski Dom Kultury, Bulwary Wiślane, Ogrody Zamkowe, Stare Miasto i Ogród Saski. Wyjazd został dofinansowany z grantu przyznanego przez Uczelniany Samorząd Studentów KUL.

 

[fot]

 

Projekt "Rozmowy o Mieście - Włodawa", od października 2022

 

W październiku 2022 rozpoczęliśmy projekt "Rozmowy o Mieście - Włodawa". We współpracy z organizacjami instytucjami z Włodawy pracujemy nad pomysłami i rozwiązaniami dotyczącymi przestrzeni miasta. Projekt realizujemy we współpracy z Katedrą Kształtowania i Projektowania Krajobrazu KUL, Urzędem Miasta Włodawa, Inicjatywą "Między Drzewami", Gminą Włodawa, Starostwem Powiatowym we Włodawie, Spółdzielnią Mieszkaniową we Włodawie, Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej we Włodawie, Zespołem Szkół Zawodowych nr 1 i II LO we Włodawie, Muzeum  - Zespołem Synagogalnym we Włodawie, Włodawskim Domem Kultury. Działanie jest realizowane z wykorzystaniem metody service learning i jest dofinansowane z międzynarodowego projektu "Uniservitate" realizowanego przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w latach 2021-23.

 

W ramach projektu przeprowadziliśmy:

 

październik 2022 - spotkania i prace przygotowawcze w zespole;

18 października 2022 - spotkanie na KUL w Lublinie z przedstawicielami partnerskich instytucji, rozmowy o potrzebach w zakresie przestrzeni, potencjalnych miejscach interwencji, ustalenie przebiegu projektu.

listopad 2022 - opracowanie ankiety internetowej skierowana do mieszkańców Włodawy, dostępnej pod linkiem.

24 listopada 2022 - wyjazd do Włodawy: wizje terenowe potencjalnych miejsc interwencji, ankieta uliczna (jako kontynuacja ankiety internetowej), spotkanie z uczniami w II LO we Włodawie, spotkanie podsumowujące w Urzędzie Miasta Włodawa: prezentacja efektów wizji terenowych i ankiet ulicznych, dyskusja o najistotniejszych kierunkach działań.

grudzień 2022 - opracowanie wyników ankiet, wybór miejsc interwencji: Teren w rejonie ulicy Chełmskiej, powiązania rowerowe pomiędzy Włodawą a zespołem Jezior, Szlak Trzech Kultur.

luty - marzec 2023 - spotkania robocze z przedstawicielami partnerów

 

Kolejne planowane wydarzenia:

- opracowanie wizji, pomysłów, koncepcji dla wybranych terenów;

- prezentacja opracowanych materiałów podczas kolejnego spotkania we Włodawie.

 
Projekt realizuje zespół w składzie: () ; pod kierunkiem dr inż. Jana Kamińskiego. Ankietę konsultowaliśmy z dr Aleksandrą Kołtun z socjologii UMCS.
 
Pierwsze spotkanie na KUL (18 października 2022)
 
Wizje terenowe przestrzeni miasta (24 listopada 2022)
 
Wizja terenowa nad Jeziorem Białym (24 listopada 2022)
 
Ankiety uliczne (24 listopada 2022)
 
Spotkanie z uczniami w II Liceum Ogólnokształcącym we Włodawie (24 listopada 2022)
 
Spotkanie interesariuszy w Urzędzie Miasta Włodawa (24 listopada 2022)
 
Opracowywanie wyników ankiet na KUL (grudzień 2022)
 
Praca nad projektem koncepcyjnym
 
Spotkanie robocze w sprawie tras rowerowych (8 stycznia 2023)
 
Spotkanie robocze w sprawie terenu Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Sierpińskiego (2 marca 2023)
 
 

Wyjazd naukowy: Bieszczady i Bolestraszyce, 15-16 października 2022

 

W dniach 14 - 16 października 2022r. zorganizowaliśmy wyjazd naukowy w Bieszczady. Zatrzymaliśmy się w malowniczej wsi Wetlina. Podczas wyjazdu poznawaliśmy unikatowe krajobrazy Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Pierwszego dnia szliśmy szlakiem na Małą i Wielką Rawkę. Kolejnego dnia udaliśmy się szlakiem przez Połoninę Wetlińską, od Chatki Puchatka na Smerek. Idąc szlakiem podziwialiśmy przepiękne górskie krajobrazy oraz urządziliśmy górski piknik. Pod koniec wyjazdu zrobiliśmy wspólne ognisko, a na następny dzień pojechaliśmy do Arboretum Bolestraszyce koło Przemyśla. Tam gościnnie przywitał nas Dr Narcyz Piórecki - Dyrektor Arboretum. Potem poznawaliśmy ten wyjątkowy ogród botaniczny, który jest jednocześnie ogrodem pełnym sztuki. Czasem warto oderwać się od rzeczywistości i pojechać w Bieszczady!

 

Na szlaku...

 

Spotkanie z Dr Narcyzem Pióreckim, Dyrektorem Arboretum w Bolestraszycach

 

 

Dni Adaptacyjne KUL, 3 października 2022

 

W dniu 3 października 2022 roku odbyły się na KUL Dni Adaptacyjne pod hasłem "Dzień w ruchu". Jako Koło Naukowe zorganizowaliśmy na naszym kampusie info - point, na który zaprosiliśmy studentów I roku Architektury krajobrazu, by poznać się i zintegrować. Opowiedzieliśmy o uczelni i studiach, zaprezentowaliśmy najważniejsze książki, wykonane na studiach prace i projekty, zielniki, szkice i rysunki.

 
 
 
Referat na konferencji III Green Week w Lublinie, 14-15 lipca 2022
 
W dniu 15 lipca 2022, na konferencji III Green Week w Lublinie zaprezentowaliśmy referat p.t.: Użytkownie wybranych terenów zieleni w Lublinie - raport z badań. Referat zaprezentowali: Natalia Wójcik, Roman Levkovych, Tomasz Bojarski i dr inż. Jan Kamiński.
Referat jest częścią przygotowywanego artykułu naukowego.
Prezentację można zobaczyć TUTAJ.
 
 
Wystawa "Krajobrazy Kardynała Wyszyńskiego" w Zespole Szkół Plastycznych im. C.K. Norwida w Lublinie, czerwiec 2022
 
W dniach 6-10 czerwca 2022 prezentowaliśmy naszą wystawę "Krajobrazy Kardynała Wyszyńskiego" w Zespole Szkół Plastycznych im. C.K. Norwida w Lublinie. Serdecznie dziękujemy Panu Waldemarowi Dziaczkowskiemu za gościnne przyjęcie i organizację wystawy!
 
 
Zespół projektowy - artykuł naukowy, marzec - czerwiec 2022
Wizyta studyjna w Puławach
 
W ramach współpracy z Działem Projektów Akademickich KUL oraz Uczelnianym Samorządem Studentów KUL utworzyliśmy zespół projektowy, w ramach którego opracowaliśmy artykuł naukowy prezentujący wyniki badań użytkowania terenów zieleni w Lublinie. W ramach zespołu spotykaliśmy się regularnie w celu opracowywania i omawiania kolejnych etapów powstawania artykułu. Naszą pracę konsultowaliśmy w zakresie analiz statystycznych z Panią Ludwiką Porębą z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.
 
W ramach zespołu projektowego byliśmy również z wizytą studyjną w Puławach w dn. 20 maja 2022 odbył się wyjazd naukowy do Puław. Na początku poszliśmy na krótki spacer do Parku Czartoryskich. Mogliśmy tam zobaczyć przepiękną świątynię Sybilli oraz Dom Gotycki, którym towarzyszyło mnóstwo zieleni. Następnie wzięliśmy udział w bardzo ciekawych zajęciach praktycznych w puławskim IUNG-PIB (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy). Każdy z nas doświadczył i zrozumiał procesy badawcze, które na co dzień są tam realizowane. Dziękujemy bardzo Panu Profesorowi Grzegorzowi Siebielcowi oraz pracownikom IUNG za gościnne przyjęcie i pełną pasji prezentację swojej pracy! Potem wszyscy integrowaliśmy się przy przepysznej pizzy, a następnie poszliśmy do Muzeum Czartoryskich w Puławach. Zobaczyliśmy tam eksponaty należące do tej rodziny Czartoryskich, które mają dużą wartość historyczną ale też sentymentalną. Dziękujemy Pani Dyrektor Honoracie Mielniczenko za umożliwienie wizyty oraz Pani Marii Jaroszyńskiej za oprowadzenie po muzeum. Na koniec jeszcze raz przeszliśmy się po parku. Wyjazd był bardzo udany, zrobiliśmy wiele zdjęć i nauczyliśmy się wielu nowych rzeczy. 
 
W Parku Czartoryskich
 
Praca w laboratoriach IUNG
 
W Muzeum Czartoryskich
 
Udział w warsztatach projektowych Kampusu KUL na Konstantynowie, 27 maja 2022
 
W dniu 27 maja 2022 wzięliśmy udział w warsztatach projektowych dotyczących przyszłości Kampusu KUL im. Ks. Słomkowskiego na Konstantynowie. Wzięliśmy udział w pracy zespołów oraz prezentacji końcowych koncepcji.
 
 
Wyjazd na targi Green Days, 18 marca 2022
 
W dniu 18 marca 2022 zorganizowaliśmy wyjazd naukowy na targi architektury krajobrazu i ogrodnictwa "Warsaw  Home Green Days" w Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie. Uczestniczyli w nim studenci architektury krajobrazu i członkowie koła naukowego wraz z dr inż. Agnieszką Kułak oraz dr inż. Janem Kamińskim (opiekunem koła). Odwiedziliśmy również wieloletnią nauczycielkę rysunku odręcznego na naszym kierunku Panią Iwonę Wiśniewską.
W przemiłej atmosferze zwiedziliśmy gospodarstwo ogrodnicze Jacek Wiśniewski Junior w Góraszce. Mogliśmy zobaczyć w jaki sposób odbywa się hodowla roślin na różnych etapach, przygotowanie roślin do sprzedaży oraz dowiedzieć się jak poprawnie zajmować się roślinami.
Następnie pojechaliśmy na cmentarz w Warszawie Aleksandrowie, aby odwiedzić grób śp. Profesora Janusza Janeckiego. Pomodliliśmy się oraz zaśpiewaliśmy wspólnie "Hymn Architektury Krajobrazu KUL". Resztę czasu spędziliśmy na targach rozmawiając z przedstawicielami różnych firm dotyczących naszego kierunku. Wzięliśmy także udział w ciekawej konferencji "I Forum - Miasto z natury". W jej ramach nasz wykładowca - mgr inż. Wojciech Januszczyk prowadził wykład na temat "zarastania" i "betonozy" w mieście. Dzięki uczestnictwu w wyjeździe zdobyliśmy cenną wiedzę , która z pewnością przyda się nam w przyszłości. Na wyjazd uzyskaliśmy dofinansowanie z Uczelnianego Samorządu Studentów KUL.
 
W gospodarstwie ogrodniczym Jacek Wiśniewski Junior
 
W gospodarstwie ogrodniczym Jacek Wiśniewski Junior
 
Wyjątkowy domek dla dzieci
 
Przy grobie śp. Profesora Janusza Janeckiego
 
Na targach Warsaw Home Green Days
 
Konferencja "I Forum - Miasto z natury", wykład mgr inż. Wojciecha Januszczyka
 
 
Projekt: "Ogrody Deszczowe. Dobrze nawodnione miasto"
 
Nasze Koło bierze udział w projekcie dotyczącym realizacji ogrodów deszczowych na terenie Lublina. W dniu 10 listopada 2021 r. gościem Koła była Pani Emilia Chęć, z firmy Arbre, która przedstawiła informacje o projekcie, realizowanym we współpracy z Fundacją Sendzimira. W dniu 20 grudnia byliśmy obecni na realizacji ogrodu deszczowego w Lublinie, przy ul. Ochotniczej.
 
źródło: Arbre Architektura Krajobrazu sp. z o.o.
 
Współpraca przy projekcie UNISERVITATE
 
Nasze Koło współpracuje przy realizacji międzynarodowego projektu "Uniservitate", dotyczącego wdrażania metody dydaktycznej Service Learning w kilkudziesięciu uczelniach katolickich na świecie. W ramach projektu w dniach 25 i 26 listopada 2021 r. braliśmy udział w międzynarodowej konferencji online "Nauka poprzez służbę/Learning by serving", zorganizowanej na KUL. Jako koło wspieraliśmy organizację i przebieg wydarzenia.
 
 
 
Współpraca przy odnowie modernistycznego parku Bogdana Lacherta w Ciechankach, gm. Puchaczów
 

W listopadzie i grudniu 2021, na zaproszenie Gminy Puchaczów braliśmy udział w projekcie "Przywrócenie wspólnego dziedzictwa kulturowego bazą dla transgranicznej współpracy młodzieży i grup twórczych z Polski i Białorusi" finansowanego z programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. W ramach współpracy, wspólnie z gminą przeprowadziliśmy dwudniowe warsztaty dotyczące odnowy zabytkowego parku architekta Bogdana Lacherta w Ciechankach, gm. Puchaczów.

Dzień pierwszy (19 listopada 2021):

- wizja terenowa mająca na celu zapoznanie z terenem i oraz znajdującymi się na nim obiektami,

- wizja wnętrz odnowionego dworu,

- udział w konferencji z partnerami z Białorusi: informacje o parku i ogólnej wizji jego zagospodarowania, filmy dotyczące historii dworu i pobliskiej szkoły, oraz film z przedstawienia uczniów, ukazujący dzień z życia Bohdana Lacherta oraz Tadeusza Rejtana,

- wspólne dyskusje i ustalanie przez nas koncepcji i wymiana pomysłów odnośnie zagospodarowania terenu,

- twórcze rozmowy z osobami uczestniczącymi w konferencji

Następnie kontynuowaliśmy pracę nad wizjami w siedzibie naszego koła.

Dzień drugi (3 grudnia 2021) - online:

- prezentacja przygotowanych przez nas wizji dla Parku w Ciechankach

- prezentacje wizji parku przygotowanych przez studentów architektury z Brześcia na Białorusi

Z uwagi na charakter warsztatów a także brak szczegółowych badań i inwentaryzacji nasza praca miała charakter warsztatów wizjonerskich, które mogą być wstępem do dyskusji o przyszłości parku, jego funkcjach i możliwych kierunkach rozwoju. Kolejnym krokiem powinien być kompleksowy projekt rewaloryzacji parku.

W wydarzeniu wzięli udział i nad wizją pracowali: Natalia Wójcik, Tomasz Bojarski, Yana Borysovska, Roman Levkovych, Kamila Jagieło, Klaudia Jaroszuk, Marta Borek, Lena Jungowska, Jan Kamiński (opiekun Koła).

Serdecznie dziękujemy Panu Adamowi Grzesiukowi Wójtowi Gminy, Paniom Agacie Hałas i Katarzynie Choma oraz pracownikom Urzędu Gminy za gościnne przyjęcie i współpracę, a także Paniom Magdalenie Słowik - Junko i Izabeli Giedrojć za wsparcie merytoryczne podczas warsztatów. Informacje o projekcie na stronie Gminy Puchaczów:

 
 
Zaproszenie od Gminy Puchaczów
 
Wizja terenowa, odnowiony dworek Bogdana Lacherta
 
Wizja terenowa, odnowiony dworek Bogdana Lacherta i park
 
Wizja terenowa, zabytkowa stodoła
 
Wizja terenowa, wnętrze dworku Bogdana Lacherta
 
Warsztaty w Domu Kultury w Puchaczowie
 
Warsztaty w Domu Kultury w Puchaczowie
 
Praca w siedzibie naszego Koła
 
Praca w siedzibie naszego Koła
 
Plansza 1: STREFY
 
Plansza 2: WNĘTRZA
 
Plansza 3: KOMPOZYCJA
 
Plansza 4: INSPIRACJE
 
 
Otwarcie wystawy "Krajobrazy Kardynała Wyszyńskiego" w Domu Kultury w Kraśniczynie, 5 listopada 2021
 
W dniu 5 listopada 2021 r. wystawa "Krajobrazy Kardynała Wyszyńskiego" zawitała do Kraśniczyna. W otwarciu wystawy wzięli udział Pani Wójt Gminy wraz z przedstawicielami Urzędu Gminy, Pani Marta Zorska - Dyrektor Domu Kultury, Pan Krzysztof Wojciechowski - przedstawiciel Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych oraz przedstawiciele naszego Koła.
Serdecznie dziękujemy za gościnne przyjęcie i możliwość prezentacji wystawy w Kraśniczynie.
Wystawa była prezentowana przez cały listopad 2021 r.
Strona DK Kraśniczyn:
https://www.facebook.com/pages/category/Arts---Humanities-Website/Dom-Kultury-w-Kra%C5%9Bniczynie-100398078695907/
Relacja Joanny Mazurek z Katolickiego Radia Zamość: https://www.radiozamosc.pl/wiadomosci/17395,krajobrazy-kardynala-wyszynskiego
 
 
Wyjazd naukowy do Żelazowej Woli i Arkadii, 22 października 2021
 

Dnia 22 października 2021 udaliśmy się na wyjazd naukowy do domu urodzenia Fryderyka Chopina i modernistycznego Parku w Żelazowej Woli, a później pojechaliśmy do parku romantycznego w Arkadii.

- w Żelazowej Woli zostaliśmy oprowadzeni przez Pana Mariusza Sobotkę i dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy dotyczących funkcjonowania parku,

- byliśmy w oficynie, w której urodził się wybitny kompozytor i zobaczyliśmy wiele pamiątek z nim związanych,

- poświęciliśmy chwilę, aby wykonać szkice krajobrazu, który był wokół nas,

- zobaczyliśmy wystawy tymczasowe oraz krótki film o Fryderyku Chopinie,

- w parku w Arkadii poszliśmy na jesienny spacer, w celu poznania kompozycji i elementów romantycznego parku,

- zrobiliśmy wiele wspólnych zdjęć oraz zdjęć krajobrazu,

- świetnie spędziliśmy razem czas pośród różnobarwnie mieniących się drzew.

Serdecznie dziękujemy Pani Violettcie Jarząbkowskiej - Kierownik Domu Urodzenia Fryderyka Chopina oraz Panu Mariuszowi Sobotce - Kierownikowi Administracyjnemu za gościnne przyjęcie i oprowadzenie po zakamarkach parku.

 

 
 
Wyróżnienie w konkursie fotograficznym!
 
Klaudia Jaroszuk z naszego Koła otrzymała wyróżnienie w XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego "Portret 2021" (http://www.todobrykonkurs.pl/). Wyróżnienia otrzymało 11 osób, spośród ponad 12000 uczestników. Poniżej jedno z nagrodzonych zdjęć. Serdecznie gratulujemy!
 
 
Wizyta robocza i wizja terenowa w Kraśniczynie
15 października 2021
 
W dniu 15 października zakończyliśmy prezentację wystawy "Krajobrazy Kardynała Wyszyńskiego" w Collegium Norvidianum KUL i zawieźliśmy plansze do Domu Kultury w Kraśniczynie, gdzie zostaliśmy bardzo miło powitani przez dyrektor Martę Zorską-Swatowską. Dużo dowiedzieliśmy się o historii oraz działaniach prowadzonych przez Dom Kultury. Niedługo naszą wystawę będzie można tam zobaczyć! Korzystając z pięknej pogody zobaczyliśmy także fragment Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego: cerkiew Opieki Matki Bożej i kościół Św. Stanisława w Bończy, las bukowy w okolicach rezerwatu "Głęboka Dolina", mieniący się różnobarwnymi kolorami jesieni. Zaczerpnęliśmy świeżego powietrza, wolnego od miejskich zanieczyszczeń.
 
 
Wystawa "Krajobrazy Kardynała Wyszyńskiego"
8-15 października 2021 - na KUL
 
Prezentacją w atrium Collegium Norwidianum KUL w dniach 8 - 15 października 2021 r. rozpoczęliśmy prezentację wystawy "Krajobrazy Kardynała Wyszyńskiego". W następnych miesiącach wystawę będzie można zobaczyć na żywo w siedzibach wszystkich partnerów projektu. Można ja także obejrzeć ONLINE.
 

 
kolejne badania użytkowania terenów zieleni w Lublinie
lipiec 2021
 
W lipcu uczestniczyliśmy w kolejnych, czwartych już, badaniach użytkowania lubelskich terenów zieleni, prowadzonych w Katedrze Kształtowania i Projektowania Krajobrazu.
Na podstawie efektów wszystkich czterech badań powstanie publikacja naukowa.
 
 
"barierka lubelska"

 

W dniu 23 czerwca 2021, przeprowadziliśmy happening p.t. "barierka lubelska"

poświęcony trosce o piękno krajobrazu miasta oraz niepotrzebnym barierkom szpecącym przestrzeń. Happening obył się przy chodniku nad rzeką Czechówką, w pobliżu kładki nad Al. Solidarności. Happenning odbył się w godzinach 10:00-11:30, po czym wszystkie plansze zostały zdemontowane.

 

Jednocześnie prezentujemy FILM poświęcony problemowi niepotrzebnych barierek:

https://youtu.be/c7noe0JgLmY

 

relacje prasowe:

Radio Lublin, Gazeta Wyborcza, Dziennik Wschodni, Radio Centrum

 

 
Rajd pieszy śladami Księdza Stefana Wyszyńskiego na terenie Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego
19-20 czerwca 2021
 
W czerwcu 2021 wspólnie z Zespołem Lubelskich Parków Krajobrazowych zorganizowaliśmy rajd pieszy śladami Księdza Stefana Wyszyńskiego na terenie Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego. Przewodnikami rajdu byli Krzysztof Wojciechowski z ZLPK oraz dr inż. Jan Kamiński, opiekun koła. Długość szlaku wynosi około 32 kilometry i podzieliliśmy ten dystans na dwa dni. Wędrówkę zaczęliśmy od obejrzenia celi mieszkalnej Księdza Wyszyńskiego, która znajduje się na terenie Domu Pomocy Społecznej w Żułowie. W głębi lasu Baraniec zatrzymaliśmy się na chwilę i czytaliśmy wybrane dzieła Prymasa. Pod koniec pierwszego dnia integrowaliśmy się przy ciepłym ognisku. Uczestniczyliśmy także w Mszach Świętych odprawionych w kapliczce w Marcinówce, którą sprawował Dziekan naszego Wydziału - ks. prof. Jacek Łapiński, oraz w Kościele w Skierbieszowie. Na swojej drodze spotkaliśmy wielu przemiłych, pomocnych i bardzo mądrych ludzi. Niektórzy z nich pamiętają księdza Stefana Wyszyńskiego. Zobaczyliśmy również przepiękny dwór Świdzińskich w Łaziskach i weszliśmy na wieżę widokową w Kornelówce. Przez cały czas podziwialiśmy i fotografowaliśmy przepiękne krajobrazy, które nam towarzyszyły. Na koniec odwiedziliśmy Dzienny Dom Seniora+ w Stanisławce, w którym mieliśmy okazję posłuchać historii związanych z Kard. Wyszyńskim. Uczestnictwo w rajdzie było niesamowitym doświadczeniem, które na długo pozostanie w naszej pamięci. Dziękujemy Krzysztofowi Wojciechowskiemu za poprowadzenie rajdu a także wszystkim, których spotkaliśmy na trasie. Dziękujemy za spotkania, opowieści, żywą historię.
 
Wystawę zdjęć "Krajobrazów Kardynała Wyszyńskiego" będzie można zobaczyć na żywo w siedzibach wszystkich partnerów projektu. Można ja także obejrzeć ONLINE.
 
 
 

W DEBRACH I BUCZYNACH – wojenne losy Księdza Stefana Wyszyńskiego na terenie obecnego Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego

 

W dn. 15 czerwca 2021 odbył się wykład ONLINE o wojennych losach Księdza Stefana Wyszyńskiego, który ukrywał się m.in. na terenie obecnego Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego. Wykład poprowadził Krzysztof Wojciechowski – pracownik Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych, znawca Działów Grabowieckich oraz autor przewodnika po szlaku śladami Ks. Wyszyńskiego.

 

Wykład odbył się w ramach przyznanego przez Rektora KUL Grantu Misyjnego ,,Krajobrazy Kardynała Stefana Wyszyńskiego’’, we współpracy z Zespołem Lubelskich Parków Krajobrazowych, Gminą Kraśniczyn, Gminą Skierbieszów, Gminą Sitno oraz Katolickim Stowarzyszeniem "Civitas Christiana"

 

zapraszamy do obejrzenia wykładu

>>link do NAGRANIA

 

 
 
Wyróżnienie w międzynarodowym konkursie!!!
Z radością informujemy, że studentki architektury krajobrazu KUL: Ewa Andrzejuk, Agnieszka Konopka, Aleksandra Marek, Marlena Woźniak, należące do naszego koła, otrzymały wyróżnienie w międzynarodowym konkursie Lunawood Urban Challenge 2021 organizowanym w Finlandii, za pracę "Szkoła Dobrego Graffiti". Konkurs zakładał przeprojektowanie wybranego środowiska miejskiego w sposób zrównoważony i zdrowy dla społeczeństwa. Studentki wybrały teren na osiedlu Słowackiego  - Teatr Formy Otwartej zaprojektowany przez Zofię i Oskara Hansenów. Miejsce, z powodu upływu czasu i warunków atmosferycznych uległo zniszczeniu, ale pojawili się w nim młodzi ludzie, którzy poprzez swoją ekspresję twórczą wypełnili ją graffiti. Serdecznie gratulujemy!!! Informacja na stronie organizatora: https://lunawood.com/winners-of-lunawood-urban-challenge-2021/
 
Fragment projektu "Szkoła dobrego graffiti"; Ewa Andrzejuk, Agnieszka Konopka, Aleksandra Marek, Marlena Woźniak
 
Wizja terenowa uroczysk miejskich w Lublinie (maj 2021)
Dnia 12 maja 2021 r. przeprowadziliśmy wizję i wstępne badania terenowe kilku wybranych "uroczysk miejskich". Wspólnie z Katedrą Kształtowania i Projektowania Krajobrazu KUL, jako koło naukowe ‘’Krajobraz i Przestrzeń’’ chcemy przyczynić się do ochrony szczególnych miejsc w miastach, o wyjątkowej wartości przyrodniczej i krajobrazowej. Miejsca te często nie mieszczą się w żadnej z kategorii obszarów chronionych, stąd określamy je mianem "uroczyska miejskie". Planujemy kolejne działania na rzecz ochrony tych wyjątkowych przestrzeni.
Fot: Jan Kamiński, Agnieszka Konopka
 
Kolejne badania użytkowania przestrzeni publicznej (maj 2021)
W dniach 14 - 15 maja 2021 po raz kolejny badaliśmy użytkowanie lubelskich terenów zieleni. Tym razem aura okazała się bardzo zmienna, co pozwoliło zebrać ciekawe dane. Kolejne badania planujemy w czerwcu. Efekty badań obejmujących wszystkie pory roku opracujemy w formie publikacji naukowej.
 
 
Spotkanie z dr Mariuszem Saganem - Dyrektorem Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin (kwiecień 2021)
W dniu 20 kwietnia 2021 gościliśmy na naszym kampusie Pana dr Mariusza Sagana - Dyrektora Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin. Rozmawialiśmy między innymi o Strategii rozwoju miasta oraz możliwościach współpracy. Zaplanowaliśmy także kolejne kroki we wspólnych działaniach. Serdecznie dziękujemy za spotkanie!
 
 
Wizja terenowa odnowionego Parku Ludowego w Lublinie (kwiecień 2021)
W dniu 17 kwietnia 2021 przeprowadziliśmy wizję terenową odnowionego Parku Ludowego w Lublinie. Poznaliśmy historię parku, jego przemian i odnowy. Ocenialiśmy estetykę i funkcjonalność odnowionego parku, rozwiązania przestrzenne, testowaliśmy urządzenia. Spacer poprowadził jeden z projektantów odnowy parku - dr inż. Jan Kamiński. Strona poświęcona pierwszym konsultacjom odnowy Parku w 2011: http://ulublin.eu/parki-lublin/
 
 
Badania użytkowania przestrzeni publicznej - kontynuacja (grudzień 2020)
We współpracy z Katedrą Kształtowania i Projektowania Krajobrazu KUL kontynuowaliśmy pomiary użytkowania lubelskich terenów zieleni. Badania odbyły się w obszarze doliny Bystrzycy oraz w parkach i wąwozach w dniach 4-5 grudnia 2020 r. Obserwacje dotyczyły natężenia ruchu różnych użytkowników, w szczególności pieszych i rowerzystów. Uzyskaliśmy interesujące dane, szczególnie ze względu na porę roku oraz trwającą pandemię. Planujemy kontynuację badań.
 
Badania w rejonie Parku Jana Pawła II
 
Badania w Parku Rury
 
Badania w Parku Rury
 
Badania przy bulwarze nad rzeką Bystrzycą
 
 
W ROKU 2019/20 ZREALIZOWALIŚMY:
 
Badania użytkowania przestrzeni publicznej (wrzesień 2020)
We współpracy z Katedrą Kształtowania i Projektowania Krajobrazu KUL prowadziliśmy pomiary użytkowania lubelskich terenów zieleni. Badania odbyły się w obszarze doliny Bystrzycy w dniach 12-13 września 2020 r. Obserwacje dotyczyły natężenia ruchu różnych użytkowników, w szczególności pieszych i rowerzystów. Uzyskaliśmy interesujące dane, ciekawe także ze względu na trwającą pandemię.
 
Badania terenowe przy ścieżce rowerowej w kierunku Zalewu
 
Badania terenowe w rejonie os. Tatary
 
Badania terenowe w rejonie os. Przyjaźni
 
Przykładowa mapa z wynikami badań z soboty, 13 września 2020 r., w godzinach popołudniowych
 
Wizyta studyjna w pracowni architektonicznej "Stelmach i Partnerzy"
W dniu 6 marca 2020 r. zorganizowaliśmy odwiedziliśmy pracownię architektoniczną "Stelmach i Partnerzy". Serdecznie dziękujemy Panu Profesorowi Bolesławowi Stelmachowi za spotkanie, poświęcony czas, gościnne przyjęcie oraz przekazaną wiedzę, doświadczenie a przede wszystkim pasję do tworzenia architektury.
 
 
Warsztaty "Archi-natura"
W dniu 26 lutego 2020 r., na zaproszenie Nieformalnej grupy dzieci i rodziców w edukacji domowej, przeprowadziliśmy zajęcia planistyczne pod hasłem "Archi-natura", dotyczące zawodu architekta krajobrazu oraz urbanisty. Wspólnie z dziećmi wykonaliśmy także makiety dotyczące projektowania miasta z uwzględnieniem różnego rodzaju form krajobrazu. Zajęcia przygotowała i koordynowała Manuela Kiszka - studentka Architektury krajobrazu KUL i prezes naszego Koła. Zajęcia odbyły się w Bibliotece Na Poziomie (MBP nr 40), ul. Sławin 20.
 
 
Udział w konsultacji Strategii Rozwoju Lublina 2030
W dniu 9 grudnia 2019 braliśmy udział w jednym ze spotkań konsultacyjnych Strategii Rozwoju Lublina 2030. Spotkanie odbyło się na osiedlu Mickiewicza LSM.
Będziemy przyglądać się powstawaniu strategii i mamy nadzieję, że nasze pomysły pomogą tworzyć ten dokument.
 
 
Wizja terenowa w Parku Ludowym
W dniu 14 listopada 2019 r., dzięki uprzejmości firmy Budimex oraz Urzędu Miasta Lublin
odbyła się wizja terenowa inwestycji - odnowa Parku Ludowego w Lublinie.
Zapoznaliśmy się z kluczowymi elementami dokumentacji projektowej, przebiegiem procedury inwestycyjnej, sposobem organizacji budowy a następnie aktualnym postępem prac. Zobaczyliśmy jak powstają nowe wejścia do parku, wodny plac zabaw, ścieżka przemijania, kładka pieszo-rowerowa, przepompownia, nowe aleje, system drenażu, pumptrack i wiele innych mniejszych elementów. Wyjście odbyło się pod opieką dr inż. Jana Kamińskiego. Serdecznie dziękujemy wykonawcy - firmie Budimex - za umożliwienie i przeprowadzenie wizyty!
 
W biurze budowy
 
Powstający przyczółek kładki
 
Wodny plac zabaw i główna oś parku
 
Uczestnicy i pracownicy Budimexu na tle powstającej przepompowni
 
Wizja terenowa w centrum Lublina (I rok AK)
W dniu 8 listopada 2019 przeprowadziliśmy terenową wizję miastopoznawczą
dla studentów 1 roku Architektury Krajobrazu. Celem wizji terenowej było zapoznanie uczestników z najważniejszymi cechami i elementami krajobrazu Lublina.
 
---
 
W roku akademickim 2018/19 zrealizowaliśmy:
- wyjazd do Kopenhagi i spotkanie z Profesorem Janem Gehlem, maj 2019
- projekcja filmu z wizyty Jana Gehla w Lublinie w 2014, marzec 2019
- ukończenie malowania filarów w budynku WMIAK, kwiecień 2019
- wizyta studyjna w EC Wrotków, maj 2019
- wyjazd naukowy do Wrocławia, maj 2019
- zmiana nazwy na "Krajobraz i Przestrzeń"
 
 
Wyjazd naukowy do Kopenhagi i spotkanie z Profesorem Janem Gehlem, maj 2019
W dniach 13-18 maja 2019 zorganizowaliśmy wyjazd naukowy do Kopenhagi. Kluczowym punktem wyjazdu było spotkanie ze światowej sławy urbanistą, Profesorem Janem Gehlem w jego pracowni. Przeprowadziliśmy wywiad z Profesorem i słuchaliśmy odpowiedzi na pytania o wyzwania i rozwiązania dla współczesnych miast.
Ponadto wnikliwie poznawaliśmy urbanistykę Kopenhagi, testowaliśmy infrastrukturę miasta pieszo, rowerem, komunikacją publiczną w tym także transportem wodnym. Odwiedziliśmy wskazane przez Profesora punkty: szkołę, osiedla mieszkaniowe, przestrzenie publiczne, tereny zieleni.
W wyjeździe wzięli udział także przedstawiciele współpracujących instytucji: Ośrodka Brama Grodzka - Teatr NN oraz Forum Kultury Przestrzeni.
 
Spotkanie w pracowni Profesora Jana Gehla
 
Mapa sporządzona przez Profesora Jana Gehla
 
Osiedla mieszkaniowe w dzielnicy Sydhavnen
 
Szkoła w dzielnicy Sydhavnen
 
Wizja miasta na rowerach - pałac Amalienborg
 
Wizja miasta na rowerach - Stare Miasto
 
Na placu Superkilen
 
Kadr z drogi do Kopenhagi
 
Wyjazd naukowy do Wrocławia
W dniach 27-29 maja 2019 r. zorganizowaliśmy wyjazd naukowy do Wrocławia. Podczas wyjazdu poznawaliśmy urbanistykę miasta, najważniejsze przestrzenie publiczne, ważne założenia urbanistyczne, kluczowe dzieła architektury.
Ważnym punktem było spotkanie z architektem Profesorem Waldemarem Wawrzyniakiem. Dziękujemy także parafii p.w. św. Franciszka za pomoc w organizacji noclegów.
 
Stare Miasto
 
Wyspa Daliowa
 
Spotkanie z Profesorem Waldemarem Wawrzyniakiem
 
Spotkanie z Profesorem Waldemarem Wawrzyniakiem
 
Zrewitalizowane "Kolorowe podwórka" w dzielnicy Nadodrze
 
Zrewitalizowane "Kolorowe podwórka" w dzielnicy Nadodrze
 
Sky Tower
 
 
Filary na WMIAK (obecnie WNSiNoZ)
W okresie listopad - marzec realizowaliśmy projekt nowej aranżacji filarów w budynku naszego Wydziału. Zaprojektowaliśmy a następnie wykonaliśmy nową aranżację, na wszystkich kondygnacjach. Różnice w aranżacji pomagają w orientacji podczas poruszania się pomiędzy piętrami.
 
 
 
piętro IV
 
piętro III
 
piętro II
 
piętro I
 
 

Projekcja filmu z wizyty Jana Gehla w Lublinie w 2014

Projekcja filmu była częścią przygotowań do wyjazdu naukowego do Kopenhagi.

 

 

 

W roku akademickim 2017/18 zrealizowaliśmy:

- wyjazd naukowy do Lwowa, grudzień 2017

- złożenie projektu do programu "Zabawy miastem" Warszatów Kultury w Lublinie przez kolektyw "The Taxus" (https://www.facebook.com/The-Taxus-1566451110058994/)

- organizacja wyjazdu naukowego "Inspiracja" do Warszawy - marzec 2018

- organizacja zagranicznego wyjazdu naukowego do Kijowa

- udział w projekcie Smellscapes of Lublin (https://www.facebook.com/lublinsmellscapes/)

- udział w procedurach planistycznych m. Lublin: dyskusjach publicznych, prezentacjach projektów nowych inwestycji, konsultacjach

- udział w konferencji Foresight Lublin 2050

- wyjazd naukowy na Garden EXPO 2018, Jasionka - Rzeszów, marzec 2018

- Udział członków koła w wydarzeniu „Weekend z Florystyką 2018"

- Wykonanie projektu i pozyskanie środków na nową kolorystkę filarów budynku WMIAK KUL

- Udział w wydarzeniu „Jesion Profesora Janusza Janeckiego 2018” w Siedliszczu k. Dubienki

- Udział członków koła w wydarzeniu „Noc Kultury 2018”

 

Kijów 2018

W dniach 19-22 kwietnia 2018 zorganizowaliśmy wyjazd naukowy do Kijowa.

W programie znalazły się m.in. centrum miasta wraz z Majdanem Niezależności, historyczne Sobory, nabrzeża Dniepru, Ławra Peczerska, Uspienski Zjazd, Złote Wrota, dzielnica Padół i wiele innych miejsc, zaułków, skwerów.

 

Dniepr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Alei Tarasa Szewczenki

 

 

W Ławrze Peczerskiej

 

Aleja Pejzażna

 

 

Plac Dworcowy

 

Widok z wieży Soboru Mądrości Bożej

 

Warszawa 2018

W dniu 19 marca 2018 (poniedziałek) w ramach Koła Naukowego "KUL
Gospodarze" zorganizowaliśmy wyjazd do Warszawy pod hasłem
"Inspiracje". W ramach wyjazdu: Spotkaliśmy się z Panem Janem Jakielem
z Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie, który oprowadził nas po
najnowszych inwestycjach, zmieniających warszawskie ulice na bardziej
przyjazne dla pieszych, rowerzystów i komunikacji publicznej oraz
wprowadzające więcej zieleni do centrum miasta (ulica Świętokrzyska,
Plac Grzybowski, Plac Powstańców Warszawskich, Plac Pięciu Rogów).
Odwiedziliśmy także pracownię MAU Mycielski Architecture & Urbanism,
gdzie Pan Maciej Mycielski i Pani Dominika Grylak zapoznali nas z
procesem projektowania i konsultowania społecznego projektu odnowy
Placu Powstańców Warszawy, projekt ten obejmuje zarówno obszar placu
jak i otaczającą urbanistykę. Na otwartych w ubiegłym roku bulwarach
nadwiślańskich spotkaliśmy się z Panią Anną Rybką, która nadzorowała
realizację tej inwestycji. Ostatnim punktem była "Niewidzialna
wystawa", doświadczenie, które powinien odbyć każdy projektant
przestrzeni. Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i gościnne
przyjęcie w Warszawie!

 

Spotkanie z Janem Jakielem na ulicy Świętokrzyskiej

 

Spotkanie z Maciejem Mycielskim i Dominiką Grylak w pracowni MAU

 

 

Spotkanie z Anną Rybką na bulwarach wiślanych

 

Na dziedzińcu Politechniki Warszawskiej

 

Lwów - grudzień 2017

W grudniu 2017 zorganizowaliśmy wyjazd naukowy do Lwowa

 

Wyjazd naukowy do Lwowa - grudzień 2017 - Stare Miasto, zaułek ormiański

 

Wyjazd naukowy do Lwowa - grudzień 2017 - spotkanie w siedzibie Regionalnego Parku Krajobrazowego "Znesinnia"

 

Zimowy Lwów

 

W "Domu Legend"

 

W roku akademickim 2016/17 realizowaliśmy następujące inicjatywy:

- promocja pomysłu nowego łącznika pieszo-rowerowego "Nad Czechówką i przez Bystrzycę", spotkania z Radami Dzielnic, złożenie projektu do Budżetu Obywatelskiego na 2017 r. (https://www.facebook.com/nadiprzez/)

- realizacja we współpracy z TVP Lublin programu "Nauka" dotyczącego gospodarki przestrzennej i rewitalizacji, kwiecień 2017 (http://lublin.tvp.pl/29904073/11-kwietnia-2017)

- udział w procesie "Modelowej Rewitalizacji Lublina", praca w terenie, wykonywanie badań, udział w spotkaniach

(https://lublin.eu/lublin/przestrzen-miejska/modelowa-rewitalizacja-lublina/)

- udział w realizacji oprawy Narodowego Kongresu Nauki na KUL, kwiecień 2017

- organizacja warsztatów samokształceniowych z GIS dla studentów KUL

- udział w realizacji wystawy p. Haliny Truszczyńskiej w siedzibie WMIAK

- wyjazd naukowy do Budapesztu i Tokaju, kwiecień 2017

- udział w dyskusjach publicznych w ramach wyłożeń Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego m. Lublin

- przygotowanie uwag do projektów Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego m. Lublin: Podzamcze, Wielki Staw Królewski

(http://www.parki.lublin.pl/files/uwagi_MPZP_2.pdf)

- udział w organizacji opłatka wydziałowego

 

Wyjazd naukowy na Węgry 2017 - Budapeszt - amfiteatr rzymski

 

Wyjazd naukowy na Węgry 2017 - Budapeszt - Stara Buda

 

Wyjazd naukowy na Węgry 2017 - Budapeszt - widok od strony Dunaju

 

Wyjazd naukowy na Węgry 2017 - Tokaj

 

W roku akademickim 2015/16 zrealizowaliśmy:

- promocja pomysłu nowego łącznika pieszo-rowerowego "Nad Czechówką i przez Bystrzycę" (https://www.facebook.com/nadiprzez/), złożenie projektu do Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.

- realizacja filmu promującego nowy łącznik pieszo-rowerowy "Nad Czechówką i przez Bystrzycę"

(https://www.youtube.com/watch?v=T2UKlGkRLSo)

- wyjazd naukowy do Wilna (jesień 2015)

- wyjazd naukowy w Bieszczady oraz do Kalwarii Pacławskiej, Przemyśla i Arboretum w Bolestraszycach (wiosna 2016)

- opracowanie projektu rozstawienia ławek oraz schematu funkcjonalno-przestrzennego zagospodarowania kampusu KUL na Konstantynowie, w tym otoczenia budynku wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu; opracowanie było załącznikiem do konkursu dla studentów KUL, na projekt otoczenia budynku WMiAK

- czynny udział w konsultacjach społecznych i procedurach planistycznych realizowanych przez Urząd Miasta Lublin, zwłaszcza dotyczących zagospodarowania doliny Bystrzycy, rewitalizacji Podzamcza oraz projektu Miasto dla Ludzi (www.miastodlaludzi.ulublin.eu)

 

Kadr z filmu "Nad Czechówką i przez Bystrzycę"

 

W roku akademickim 2014/15 zrealizowaliśmy:

- projekt skweru Ks. Antoniego Zawistowskiego przy ul. zamojskiej w Lublinie - na zlecenie Wydziału Gospodarki Komunalnej UM Lublin

 

Wybrany arkusz projektu skweru Ks. Antoniego Zawistowskiego w Lublinie

 

 

Pierwsze, jeszcze nieoficjalne, zebranie Koła Naukowego, wiosna 2012 r.

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 11.06.2024, godz. 16:04 - Jan Kamiński