Zapraszam wszystkich studentów filologii niderlandzkiej do zaangażowania się w działalność Koła.

 

Nasze działania w tym roku skupiają się na:

- regularnych spotkaniach organizacyjnych;

- prelekcjach popularnonaukowe wygłaszane przez studentów; 

- pomocy w organizacji Konferencji Międzynarodowej "Dni Języka Niderlandzkiego";

- organizacji Spotkania Opłatkowego dla studentów i pracowników zwązanych z lubelską niderlandystyką;

- współpraca z Kołem Studentów Filologii Niderlandzkiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studentami slawistyki z Leuven w celu tworzenia międzyuniwersyteckiego bloga niderlandystycznego - zapraszamy na stronę internetową projektu:

https://metvriendelijkegroenten.wordpress.com

- prowadzenie fanpage'u i grupy Koła na portalu Facebook;

- organizacji wydarzeń integracyjnych;

- wzajemnej pomocy i dokształcaniu w gronie studenckim.

Autor: Kamila Lewandowska
Ostatnia aktualizacja: 17.12.2019, godz. 22:48 - Damian Olszewski