­PROGRAM DZIAŁALNOŚCI

KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW FILOLOGII NIDERLANDZKIEJ

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

ROK 2019/2020

 

I. CELE KOŁA NAUKOWEGO FILOLOGII NIDERLANDZKIEJ             

1.Celem działalności Koła jest:
a) poszerzanie wiedzy i umiejętności studentów;
b) budzenie zainteresowań naukowych wśród studentów;
c) pomoc w kształceniu i rozwój form samokształcenia;
d) popularyzacja wiedzy o krajach niderlandzkojęzycznych;
e) promowanie idei współpracy i porozumienia oraz rozwijanie kontaktów między studentami
polskich i europejskich ośrodków akademickich;
f) integracja środowiska studenckiego i akademickiego na poziomie Katedry Literatury i Języka
Niderlandzkiego ;
g) promowanie języka i kultury niderlandzkiej; wdrażanie studentów do pracy naukowej i badawczej.

2. Swoje cele Koło realizuje poprzez:
a) organizowanie i udział w seminariach, sympozjach, warsztatach oraz konferencjach i zjazdach
naukowych;
b) prowadzenie badań naukowych oraz projektów badawczych, a także przygotowywanie referatów i dyskusji;
c) organizowanie cyklicznych spotkań i dyskusji;
d) prezentowanie osiągnięć własnych Koła;
e) prowadzenie serwisu informacyjnego Koła (w postaci drukowanej i/lub elektronicznej);
f) współpracę z instytucjami i towarzystwami naukowymi i kulturalnymi;
g) inne formy działalności zgodne ze Statutem.

 

II. HARMONOGRAM PRACY

Działania skierowane do wewnątrz Koła:

- spotkania, warsztaty i prelekcje mające na celu rozwijanie zdolności językowych prowadzone w języku niderlandzkim;

- wspólne spotkania nieformalne.

 

Działania skierowane na zewnątrz:

- pomoc w organizacji Jasełek/Wigilii;
- organizacja konkursu literowania w ramach części studenckiej międzynarodowej konferencji naukowej Dni Języka Niderlandzkiego w Lublinie;

- organizacja konferencji Małe Niderlandy. Studencko-doktorancka konferencja naukowa;

- współtworzenie we współpracy ze studentami niderlandystyki z Wrocławia oraz studentami slawistyki z Leuven popularno-naukowego bloga Met Vriendelijke Groenten.

 

Stała aktywność:

- prowadzenie strony fanpage na Facebooku oraz aktualizowanie strony internetowej Koła.

 

UWAGA

 

W związku z zarządzeniem ks. Rektora wszzystkie wydarzenia prowadzone przez KNSFN zostają zawieszone do odwołania.

 

Wyjątkiem jest konferencja "Małe Niderlandy" - termin chwilowo nie ulega zmianie, jednak w tej kwestii będziemy informowali na bieżąco.

Autor: Kamila Tomaka
Ostatnia aktualizacja: 12.03.2020, godz. 13:22 - Damian Olszewski