Koło Studentów Filologii Niderlandzkiej we współpracy z Katedrą Literatury i Języka Niderlandzkiego  organizuje cykliczne konferencje i spotkania naukowe pod szyldem Dnia Niderlandzkiego. Główne elementy programowe przedsięwzięcia skupiają się przede wszystkim na propagowaniu kultury i literatury niderlandzkiej poprzez aktywną promocję języka niderlandzkiego wśród studenckiej rzeszy oraz organizację cyklicznych sesji naukowych. Działalność sprawowana w kole służy także poszerzaniu wiedzy i umiejętności studentów oraz budzeniu ich zainteresowań naukowych. Znajduje to wyraz w inscenizacjach przedstawień (‘Mariken van Nijmegen’ - niderlandzki mirakl średniowieczny- wyreżyserowany w ramach koła i wystawiony przez studentów podczas Dnia Języka Niderlandzkiego w maju 2010 roku). Dbając zaś o integrację środowiska studenckiego i akademickiego na poziomie Katedry Literatury i Języka Niderlandzkiego koło odpowiedzialne jest za przygotowywanie spotkań świątecznych, wieczorów z filmem i kulturą niderlandzką oraz innych imprez okolicznościowych. Do zadań pełnionych w ramach koła wchodzi także organizacja pokazów Filologii Niderlandzkiej podczas Dni Otwartych Drzwi KUL JPII, zorganizowanie promocji kierunku i akcji rekrutacyjnej oraz tworzenie serwisu informacyjnego.

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Kamila Lewandowska
Ostatnia aktualizacja: 26.10.2015, godz. 18:24 - Emilia Rybak