Koło Studentów Filologii Niderlandzkiej we współpracy z Katedrą Języka Niderlandzkiego oraz Katedrą Literatury Niderlandzkiej organizuje cykliczne konferencje i spotkania naukowe pod szyldem Dnia Języka Niderlandzkiego. Główne elementy programowe przedsięwzięcia skupiają się przede wszystkim na propagowaniu kultury i literatury niderlandzkiej poprzez aktywną promocję języka niderlandzkiego wśród studentów. Działalność realizowana przez Koło służy także poszerzaniu wiedzy i umiejętności studentów oraz budzeniu ich zainteresowań naukowych. Znajduje to wyraz w inscenizacjach przedstawień (‘Mariken van Nijmegen’ - niderlandzki mirakl średniowieczny - wyreżyserowany w ramach Koła i wystawiony przez studentów podczas Dnia Języka Niderlandzkiego w maju 2010 roku), współorganizowaniu konferencji naukowych (Małe Niderlandy, Kriuspunt Lublin) oraz prowadzeniu bloga popularnonaukowego wraz ze studentami Uniwersytet Wrocławskiego i Uniwersytetu w Lowanium (2017-2019). Dbając zaś o integrację środowiska studenckiego i akademickiego Koło odpowiedzialne jest za przygotowywanie spotkań świątecznych, wieczorów z filmem i kulturą niderlandzką oraz innych imprez okolicznościowych.

Autor: Kamila Lewandowska
Ostatnia aktualizacja: 29.04.2021, godz. 18:21 - Damian Olszewski