Komitet Honorowy konferencji:

ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński

ks. dr hab. Stanisław Fel, prof. KUL

prof. dr hab. Adam Glapiński

prof. dr hab. Jan Głuchowski

prof. dr hab. Andrzej Kaźmierczak

prof. dr hab. Alicja Pomorska

dr hab. Jolanta Szołno-Koguc, prof. UMCS

dr Krzysztof Żuk

prof. dr hab. Jerzy Żyżyński

 

Autor: Joanna Nucińska
Ostatnia aktualizacja: 24.02.2017, godz. 14:26 - Joanna Nucińska