Obrady konferencji odbywać się będą w budynku Centrum Transferu Wiedzy KUL, w sali CTW-114 (I piętro).

Centrum Transferu Wiedzy KUL (CTW) to nowy budynek należący do Kampusu Głównego KUL zlokalizowanego przy Al. Racławickich 14. Wejście główne do budynku CTW znajduje się naprzeciwko Kościoła Akademickiego KUL. Do budynku CTW można również przejść z Collegium Jana Pawła II (budynek CTW jest połączony z budynkiem Collegium Jana Pawła II).

Z planem Kampusu Głównego KUL można zapoznać się tutaj.

 

Pierwszy dzień - 24 kwietnia 2017 r. - Lublin, KUL

10.00 - 10.30

Rejestracja uczestników (I piętro CTW)

10.30 - 11.00

Otwarcie konferencji (CTW-114)

Ks. Prof. dr hab. Antoni Dębiński, JM Rektor KUL
Ks. dr hab. Stanisław Fel, prof. KUL, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

11.00 - 12.00

Wykład inauguracyjny (CTW-114)

Instytucjonalne uwarunkowania europejskiej polityki gospodarczej

prof. dr hab. Małgorzata Zaleska

12.00 - 14.00

Finanse państwa: permanentny wybór pomiędzy stabilnością a zaangażowaniem - debata z udziałem Ministrów Finansów w Polsce po 1989 roku (CTW-114)

Moderatorzy:

prof. dr hab. Marian Żukowski

dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL

 

 

15.00 - 17.00

Sesja wspomnieniowa - Prof. dr hab. Zyta Gilowska - działacz polityczny, Wicepremier, Minister Finansów, Członek Rady Polityki Pieniężnej, Dyrektor Instytutu Ekonomii i Zarządzania KUL (CTW-114)

Moderatorzy:

prof. dr hab. Jerzy Żyżyński

prof. dr hab. Marian Żukowski

 

Prof. Zyta Gilowska w pokoju Katedry Finansów Publicznych KUL Prof. Z. Gilowska wraz z prof. M. Żukowskim podczas XX Tygodnia Ekonomicznego KUL w 2010 roku
Prof. Zyta Gilowska podczas pracy w Katedrze Finansów Publicznych KUL Prof. Zyta Gilowska wraz z prof. Marianem Żukowskim podczas XX Tygodnia Ekonomicznego KUL w 2010 roku

 

18.00

Koncert Chóru Akademickiego KUL (Kościół Akademicki KUL)

 

 

Drugi dzień - 25 kwietnia 2017 r. - Lublin, KUL

08.00 - 09.00

Msza św. w intencji śp. Zyty Gilowskiej (Kościół Akademicki KUL)

09.00 - 11.00

Problemy finansów publicznych (sesja naukowa) - CTW-114

Moderator:

prof. dr hab. Teresa Lubińska

 

 

11.30 - 13.30

Współczesne problemy sfery finansowej (sesja naukowa) - CTW-114

Moderator:

dr hab. Jolanta Szołno-Koguc, prof. UMCS

13.30 - 13.45

Podsumowanie obrad konferencji - CTW-114

prof. dr hab. Marian Żukowski

 

Sesja posterowa w czasie trwania konferencji - Centrum Transferu Wiedzy KUL

 

 

Trzeci dzień - 26 kwietnia 2017 r. - Świdnik, siedziba Rady Miasta

10.00 - 12.00

Połączone posiedzenie Rady Miasta Świdnika oraz Rady Naukowej i pracowników naukowych Instytutu Ekonomii i Zarządzania KUL, poświęcone pamięci prof. dr hab. Zyty Gilowskiej

Moderatorzy:

Waldemar Jakson - Burmistrz Świdnika

dr hab. Jolanta Szołno-Koguc, prof. UMCS

 

Autor: Zdzisław Błasiak
Ostatnia aktualizacja: 23.04.2017, godz. 22:45 - Joanna Nucińska