Prezydent Miasta Stalowa Wola Andrzej Szlęzak, Stalowowolskkie Koło Naukowe Studentów Prawa "Viribus Unitis" oraz Koło Naukowe Studentów Prawa KUL w Lublinie

 

zaprasza na konferencję naukową połączoną z debatą:

 

Powszechne Wybory Szefów Prokuratur i Sądów w Polsce

 

która odbędzie się

24 lutego 2014 roku

w Bibliotece Międzyuczelnianej w Stalowej Woli

Program konferencji:

9.45 - rejestracja uczestników

10.15 - otwarcie konferencji: Prezydent Stalowej Woli Andrzej Szlęzak

Sesja przedpołudniowa - Przewodniczy dr Przemysław Czarnek

10.20 - Debata Ministrów - Prokuratura i sądownictwo wczoraj, dziś i jutro - z udziałem byłych Ministrów Sprawiedliwości Posła Jarosława Gowina i Posła do Parlamentu Europejskiego Zbigniewa Ziobro

11.15 - przerwa kawowa

11.30 - Ustrojowe uwarunkowania reformy ustroju prokuratury i sądów w kierunku powszechnych wyborów szefów prokuratur i sądów - Prof. dr hab. Dariusz Dudek, Katedra Prawa Konstytucyjnego KUL w Lublinie
12.00 - Perspektywa powszechnych wyborów prezesów sądów powszechnych - Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu Robert Pelewicz

12.30 - Dyskusja

12.45 - przerwa obiadowa

Sesja popołudniowa: Przewodniczą Szefowie KNSP KUL w Lublinie i KNSP "Viribius Unitis" w Stalowej Woli

13.15 - 13.30 - Zmiany w polskim sądownictwie powszechnym w latach 1980 - 2013 - Małgorzata Nowińska, Adrian Misiejko (KUL)
13.30 - 13.45 - Pozycja ustrojowa prokuratury i jej usytuowanie w systemie organów państwowych w pierwszych latach ludowej sprawiedliwości - Edyta Biardzka (UPH Siedlce)
13.45 - 14.00 - Ewolucja ustroju prokuratury w Polsce na przestrzeni ostatnich trzech dekad - Mateusz Paluch (KUL)
14.00 - 14.15 - Prokurator i prezes z woli ludu. Wpływ powszechnych wyborów szefów sądów i prokuratur na społeczeństwo obywatelskie w Polsce - Przemysław Caputa (KUL)
14.15 - 14.30 - Model polskiej prokuratury. Kierunki zmian - Konrad Graczyk (UŚ)
14.30 - 14.45 - Projekt ustawy o prokuraturze – rewolucja, czy konieczna korekta? Ocena wybranych aspektów - Anna Pinkowicz (KUL)
14.45 - 15.00 - Ewolucja ustroju sądów w Polsce na przestrzeni ostatnich trzech dekad -Monika Niezgoda (URz)

15.00 – Dyskusja

15.15 - Zakończenie konferencji

 

 

Autor: Jan Michałkiewicz
Ostatnia aktualizacja: 22.02.2014, godz. 12:24 - Jan Michałkiewicz