Ośrodek Archiwów Bibliotek i Muzeów Kościelnych

(OABMK)

ul. Chopina 29/7

20-023 Lublin

e-mail: redabmk@kul.pl

tel. +48 (81) 454 53 39 (sekretariat OABMK)

+ 48 (81) 454 52 67 (redakcja czasopisma ABMK)

Autor: Artur Hamryszczak
Ostatnia aktualizacja: 21.02.2021, godz. 17:44 - Artur Hamryszczak