Co trzeba zrobić w Lublinie? / What should be done in Lublin?

Cześć!

Nazywam się Maksymilian Kuźmicz i od 2018 roku jestem członkiem Zespołu ds. Dzieci i Młodzieży Lublina przy Prezydencie Miasta Lublin. Celem zespołu jest informowanie miasta o potrzebach młodych ludzi i odpowiadanie na ich oczekiwania. Jeśli uważacie, że coś należy zrobić w Lublinie, zapraszam do kontaktu, chętnie się tym zajmę!

Za wszelkie sugestie i uwagi dziękuję :)

Maksymilian Kuźmicz

 

Hello,

I'm Maksymilian Kuźmicz and since 2018 I'm a member of the Committee for Children and Youth in Lublin. The main goal of the Committee is to answer needs of young people in our city, including students. If you have some idea what should be done in Lublin, I will be glad to read your message :)

Maksymilian Kuźmicz

 

 

Maksymilian Kuźmicz - Członek Zespołu ds. Dzieci i Młodzieży/Memeber of the Committee for Children and Youth in Lublin

 

Administratorem jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie przy Al. Racławickich 14 (nr tel - 81 445 41 01). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: nr tel - 81 445 32 30, adres e-mail - iod@kul.pl
Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (tj. przesłanie wiadomości). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane są ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez administratora.
Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Autor: Bartłomiej Szymkowiak
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2020, godz. 13:46 - Grzegorz Tutak