Kim jesteśmy? Ludźmi. Ludźmi młodymi - jak nie wiekiem, to umysłem. Ludźmi, którym się chce, którzy nie idą ślepo za stadem ale mają odwagę szukać nowych dróg. Odnajdujesz się w tym opisie? Zapraszamy! Przyjdź do sali CN-021, poznajmy się!

 

 

 

 

mish_604

 

Misja KNS MISHuS:

 

Stworzyć organizację, w której wszyscy studenci, bez względu na kierunek studiów, rok czy zainteresowania, będą się dobrze czuli i będą mogli rozwijać swoje zainteresowania na polu naukowym i społecznym.

 

Cele KNS MISHuS:

 

1. Koniec gierek i wyciszanie konfliktów na rzecz wspólnej pracy (wyzwania są na zewnątrz, a nie wewnątrz)

  a. Integracja członków

  b. Wspólne projekty pozanaukowe

2. Większa aktywność poszczególnych członków, zarówno w sferze naukowej, jak i administracyjnej

   a. Stworzenie ogólnych zasad współpracy

   b. Delegacja zadań

   c. Rozwój Forum Interdyscyplinarnego

   d. Rozwój Myszliciela

3. Otwarcie się na inne organizacje studenckie, naukowe oraz instytucje

   a. Organizacja Student’s Visit i otwarcie się na dwustronne relacje z innymi ośrodkami MISH w Polsce

   b. Współorganizacja sympozjów, konferencji, debat

4. Poznać potrzeby członków oraz ich zasoby, którymi dysponują

5. Wypromować MISHuS jako zachęcającą alternatywę dla studiowania

6. Przeanalizować i udoskonalić zasady studiowania na MISHuS w celu odpowiedzi na pytania: Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy?

 

Wizja KNS MISHuS:

 

1. (współ)organizator konferencji, projektów badawczych i innych projektów na poziomie uczelnianym, lokalnym, regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym.

2. Ważny głos w debacie nad nauką, humanistyką, szkolnictwem wyższym.

3. Organizacja, w której każdy może się rozwijać w tym, co interesuje go najbardziej.   

4. Miejsce, w którym zaangażowanie procentuje i przynosi wymierne efekty.

 

 

Autor: Bartłomiej Szymkowiak
Ostatnia aktualizacja: 09.04.2021, godz. 12:06 - Tomasz Wójcik