fundacja rozwoju kul

        Fundacja Rozwoju KUL

      Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

      tel. 81 445 32 35

      mail: fundacjarozwoju@kul.pl

 

 

 

 

 

 


 
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKA/OPIEKUNA UCZESTNIKA/ NAUCZYCIELA

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Rozwoju KUL, 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14, tel. 81 445 32 35 , e-mail: fundacjarozwoju@kul.pl
2.    Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Zarząd jest – Pani mgr Agnieszka Trepka, tel. 81 445 32 35, e-mail: fundacjarozwoju@kul.pl
3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i uczestnictwa w trzeciej edycji konkursu „Bliżej pszczół”. Podstawą przetwarzania danych będzie udzielona zgoda.
Osobna zgoda będzie podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych dla potrzeb promocji medialnej konkursu na stronie internetowej administratora oraz w mediach publicznych poprzez publikację wizerunku uczestników konkursu i jego zwycięzców.
4.    Pani/Pana dane mogą być przekazywane w zakresie niezbędnym do organizacji konkursu jego współorganizatorom.
5.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania konkursu „Bliżej pszczół”. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych dla potrzeb promocji medialnej, dane będą przetwarzane do momentu jej odwołania.
6.    Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do przekazanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7.    Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania podanych danych dokonanego przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody spowoduje brak możliwości dalszego przetwarzania podanych danych i w związku z tym brania udziału w działaniach promocyjnych konkursu „Bliżej pszczół” oraz w samym konkursie.
8.    Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
9.    Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w trzeciej edycji konkursu „Bliżej pszczół”.

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 16.10.2018, godz. 10:47 - Agnieszka Trepka