Katedra Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych
Instytut Socjologii KUL
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin,
Kolegium Jana Pawła II, pok. C-353
tel. (081) 445-33-53

Contacts:


Department of Social Microstructures and Contemporary Sociological Theories
Institute of Sociology KUL
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin,
Kolegium Jana Pawła II, C-353
tel. (+48 81) 445-33-53

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 21.02.2020, godz. 12:03 - Maria Mazurek-Olszowa