Ks. Jakub Płonka, prezbiter diecezji gliwickiej, urodził się 15 września 1978 r. w Gliwicach. W tym mieście ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego. W latach 1997-2003 studiował na wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, na kierunku Automatyka. Pracę magisterską pt. „Obliczanie częstotliwości bazowej sygnału głosowego” napisał pod kierunkiem dr inż. Ewy Bielińskiej. Następnie pracował w firmie AmePlus, specjalizującej się głównie w automatyce przemysłowej. W latach 2004-2010 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Opolskiej i Gliwickiej w Opolu. Pracę magisterską pt. „Substancjalny obraz rzeczywistości i jego miejsce w teologii”, napisał pod kierunkiem ks. prof. Kazimierza Wolszy. Święcenia prezbiteratu przyjął z rąk Biskupa Gerarda Kusza dnia 22 maja 2010 r. w Gliwicach. W latach 2010-2012 był wikariuszem parafii św. Anny w Zabrzu. W październiku 2012 r. rozpoczął studia na wydziale filozofii KUL. Od października 2013 r. pełni funkcję sacelana Konwiktu Księży Studentów KUL.

Autor: Jan Dzionek
Ostatnia aktualizacja: 17.11.2013, godz. 16:16 - Jan Dzionek