Księga kondolencyjna profesora Piotra Francuza

piotr


Dodaj swój wpis

(Treść wpisu do 1500 słów, w temacie prosimy wpisać instytucję)

 

 

Księga kondolencyjna

 

 

 

 

 

Zobacz wpisy tutaj

 

Wyrażam zgodę na opublikowanie przesłanych kondolencji wraz z danymi autora: Imieniem, Nazwiskiem oraz Instytucją. Wysłanie zgłoszenia będzie uznane za wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych więcej szczegółów dot.przetwarzania danych osobowych w stopce poniżej).
 

Administratorem jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie przy Al. Racławickich 14 (nr tel - 81 445 41 01). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: nr tel - 81 445 32 30, adres e-mail - iod@kul.pl Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (tj. przesłanie wiadomości). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,prawo do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Autor: Grzegorz Tutak
Ostatnia aktualizacja: 17.11.2020, godz. 10:32 - Grzegorz Tutak