14 maja 2021

Piękno umysłu. Pamięci prof. dr hab. Piotra Francuza

 

"Ta książka nie ma zakończenia - taką myślą prof. dr hab. Piotr Francuz otworzył epilog „Imagii”, swojego opus magnum. Dzisiaj już wiemy, że końca nie ma nie tylko refleksja nad neurokognitywną teorią obrazu, ale również spotkanie z naszym mistrzem, choć dialog stał się wewnętrzny i bardzo osobisty. Zasłużenie doceniany przez naukowców i studentów Profesor to dla nas, jego uczniów, po prostu Piotr. Pandemia tak niespodziewanie złożyła „czarne ultimatum”, że nie potrafimy Go sobie wyobrazić inaczej, jak tylko jako człowieka w pełni sił twórczych, zarażającego pasją zgłębiania tajemnic umysłu, mobilizującego do pracy i autentycznie przejętego naszym rozwojem. Dzięki Piotrowi się spotkaliśmy i pod Jego skrzydłami uzyskaliśmy tytuł doktora nauk humanistycznych. Obdarzył nas pięknem swojego umysłu, a teraz przyszedł czas by dowieść, że zasłużyliśmy na ten dar, podziękować, złożyć osobisty hołd…

„Piękno umysłu” jest dziełem nas wszystkich, osób związanych z Katedrą Psychologii Eksperymentalnej KUL oraz Perception & Cognition Lab. Wybierając redaktorów kierowaliśmy się kryterium czasu: Paweł Fortuna jest najstarszym współpracownikiem Piotra, natomiast Marta Szewczak jest ostatnią wypromowaną przez Piotra doktor."

 

 

Oto fragment ze wstępu książki PIĘKNO UMYSŁU Pamięci prof. dr. hab. Piotra Francuza, w której prezentujemy ważne, współczesne obszary badawcze, nad którymi wspólnie pracowaliśmy. 

 

Jednym ze sposobów, w jaki chcemy wspominać i upamiętniać Piotra, jest nasza praca naukowa. Jednak chcieliśmy też, aby w książce zawarty został choć w części duch Piotra i atmosfera, jaka towarzyszyła naszym spotkaniom. Dlatego poza typowo merytorycznymi rozdziałami zebraliśmy w niej nasze wspomnienia i wyrazy wdzięczności, a także przygotowaliśmy jeden rozdział szczególny, w którym pokazujemy, jak wyglądał proces badawczy realizowany podczas seminariów z psychologii poznawczej w Katedrze.

 

Książka ukaże się nakładem Wydawnictwa Naukowego KUL.

 


12 maja 2021

Grant z Ministerstwa Zdrowia

Andrzej Cudo uzyskał finansowanie projektu naukowego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych. Tytuł projektu to Wczesne nieadaptacyjne schematy, tryby schematów oraz wymiary osobowości nieprawidłowej jako predykatory trajektorii rozwoju problematycznego korzystania z gier komputerowych oraz portali społecznościowych - badania podłużne.


7 maja 2021

Wspominamy i upamiętniamy profesora Piotra Francuza

 

Zebraliśmy na jednej liście publikacje, w których prezentujemy postać oraz dorobek naukowy prof. dr. hab. Piotra Francuza:

 

Brzeziński, J. M. i Oleś, P. (2021). Piotr Francuz (1960-2020) – pro memoria. Nauka, 1, 165-171.

https://journals.pan.pl/dlibra/publication/136312/edition/119189/content

 

Cudo, A. i Kopiś-Posiej, N. (2020). Wspomnienie o śp. Profesorze Piotrze Francuzie. Przegląd Psychologiczny, 63, 4.

https://www.kul.pl/tom-63-nr-4-vol-63-4,art_92179.html

 

Fortuna, P. i Stróżak, P. (2021). Prof. Piotr Jan Francuz (1960-2020). Charaktery, 2(289), 6.

 

Fudali-Czyż, A. i Tużnik, P. (2020).  Professor Piotr Francuz (1960–2020).

Roczniki Psychologiczne, 4(23), 385-391.

https://ojs.tnkul.pl/index.php/rpsych/article/view/15007

 

Stróżak, P. i Zabielska-Mendyk, E. (2020). Im Memoriam. Professor Piotr Francuz (1960-2020). Central European Journal of Communication, 3(27), 488-489.

https://journals.ptks.pl/cejc/article/view/206

 

Zabielska-Mendyk, E. (2021). O prof. Piotrze Francuzie. Przegląd Uniwersytecki, 1(33), 44-45.

https://www.kul.pl/przeglad-uniwersytecki-1-2021,art_93480.html


18 kwietnia 2021

Międzynarodowy grant o sztuce

Magda Szubielska wraz z Robbiem Ho otrzymali grant od American  Psychological Association, Division 10 (znanego także jako Society for  the Psychology of Aesthetics, Creativity, & the Arts) na realizację  badań odbioru sztuki ulicznej (street art) w perspektywie  międzykulturowej. Badania będą realizowane w Lublinie i Hongkongu.


http://www.div10.org/20-21-microgrants-recipients/

Magda jest członkinią Society for the Psychology of Aesthetics,  Creativity, & the Arts od 2018 roku, a od 2019 roku współpracuje z  Robbiem Ho z The Hong Kong Polytechnic University (PolyU).


10 luty 2021

Projekt międzynarodowy - Erasmus +

Znalezione obrazy dla zapytania: erasmus plus logo

 

Agnieszka Fudali-Czyż bierze udział w międzynarodowym projekcie ERASMUS+ UE pt. „Building Capacity for Inclusive Education in Digital Environments" (Call 2020 Round 1 KA2 Cooperation for innovation and the exchange of good practices KA226 - Partnership for Digital Education Readiness). Dwuletni projekt będzie realizowany od marca 2021. Liderem będzie VRIJE Univeriteit Amsterdam (Holandia). Partnerami będą KUL, Universiteit Hasselt (Belgia), Knowledge Innovation Centre LTD (Malta) oraz Fundacio Per A La Universitat Oberta De Catalunya (Hiszpania).

 


28 grudnia 2020

Nagroda Prezydenta Miasta Lublina

 

Magda Szubielska otrzymała okolicznościową nagrodę Prezydenta Miasta Lublina za dokonania w dziedzinie upowszechniania kultury. Dokonania te dotyczą głównie badań odbioru sztuki współczesnej prowadzonych we współpracy z Galerią Labirynt oraz publikacji wyników tych badań w czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Gratulujemy!

 


23 grudnia 2020

Zbiórka dla Bernarda

Instytut Psychologii oraz Katedra Psychologii Eksperymentalnej KUL wspierają zbiórkę dla Bernarda Francuza.


Zachęcamy do jednorazowej lub długofalowej pomocy Rodzinie śp. Profesora
Piotra Francuza.

 

Więcej informacji w pliku pdf Zbiórka_dla_Bernarda_Francuza 

 

 

 


18 grudnia 2020

Obrona doktoratu

 

Marta Szewczyk z sukcesem obroniła rozprawę doktorską zatytułowaną Wpływ przewidywanej częstości i kolejności ekspozycji bodźców wzrokowych na orientację uwagi. Badania ERP. Recenzentami pracy byli dr hab. Michał Wierzchoń oraz dr hab. Robert Balas. Rada Dyscypliny Psychologia KUL zatwierdziła tytuł doktora nauk społecznych 22. grudnia 2020. Witamy w gronie doktorów i gratulujemy!


10 grudnia 2020

Nagroda za najlepiej punktowane publikacje

Nagrodę Prorektora ds. nauki za najlepiej punktowane publikacje otrzymali Dariusz Zapała, Emilia Zabielska-Mendyk, Paweł Augustynowicz oraz Andrzej Cudo za artykuł The efects of handedness on sensorimotor rhythm desynchronization and motor-imagery BCI control opublikowany w Nature Scientific Reports (DOI:https://doi.org/10.1038/s41598-020-59222-w).


Księga kondolencyjna i wspomnienia o profesorze Francuzie

Wspomnienie Piotra

W imieniu pracowników i doktorantów Katedry Psychologii Eksperymentalnej, ale także całej społeczności akademickiej Instytutu Psychologii i Wydziału Nauk Społecznych KUL zapraszamy do podzielenia się swoimi wspomnieniami o Profesorze Piotrze Francuzie, który odszedł nieoczekiwanie 14. listopada 2020 roku, poprzez wpis w księdze kondolencyjnej:

kul.pl/kondolencje_piotr_francuz

Wspomnienia, ale też zdjęcia można przesyłać także bezpośrednio na adres: wspomnienie.piotra@gmail.com

Chcemy aby pamięć o Piotrze pozostała żywa, mimo jego nagłego odejścia. Zachęcamy więc do udostępniania tej informacji, aby każdy kto miał możliwość poznać profesora Francuza miał możliwość zabrania głosu.