6 marca 2023

Obrona doktoratu

Marcin Wojtasiński obronił rozprawę doktorską pod tytułem Wpływ przewidywalności ekspozycji bodźca dźwiękowego na orientację uwagi słuchowej. Promotorem pracy jest dr hab. Tomasz Jankowski, prof. KUL, zaś promotorem pomocniczym dr Przemysław Tużnik. Rozprawę recenzowały dr hab Aleksandra Gruszka-Gosiewska, prof UJ oraz prof. dr hab. Elżbieta Szeląg z PAN.


6 grudnia 2022

Nagrody Rektora

Zespołową nagrodę Rektora I stopnia otrzymali Emilia Zabielska-Mendyk, Dariusz Zapała i Paweł Stróżak za wybitną działalność organizacyjno-społeczną i popularyzację nauki.

 

Zespołową nagrodę II stopnia otrzymali Natalia Kopiś-Posiej i Paweł Augustynowicz za pracę zawodową wykraczającą znacznie poza zakres zwykłych obowiązków służbowych.

 

Gratulujemy!


18 października 2022

Mocna reprezentacja Katedry w redakcjach czasopism

Praca naukowa to nie tylko prowadzenie badań i pisanie wniosków o granty. Ważną jej częścią jest recenzowanie artykułów oraz prowadzenie redakcji czasopism naukowych. Nasz zespół aktywnie działa na wszystkich tych polach.

  • Magda Szubielska została redaktorką naczelna w Annals of Psychology/Roczniki Psychologiczne oraz Review Editor we Frontiers in Psychology, w dziale Cognitive Science.
  • Paweł Stróżak to sekretarz redakcji w Annals of Psychology/Roczniki Psychologiczne.
  • Darek Zapała jest Review Editor w Frontiers in Human Neuroscience, sekcja Cognitive Neuroscience.
  • Paweł Fortuna i Andrzej Cudo redagują special issue Annals of Psychology pt. "Cyberpsychology".
  • Emilia Zabielska-Mendyk i Ludmiła Zając Lamparska (UKW) redagują special issue Advances in Cognitive Psychology przygotowywany z okazji warszatów EEGlab w Lublinie.

15 październik 2022

Wyróżnienia na inauguracji roku akademickiego 2022/2023

Podczas inauguracji roku akademickiego Magda Szubielska otrzymała list gratulacyjny w związku z uzyskaniem w procesie oceny okresowej oceny pozytywnej z wyróżnieniem oraz nagrodę naukową im. ks. Idziego Radziszewskiego I stopnia - Laur Uniwersytecki.

 


6 października 2022

Wizyta prof. Eduarda Balashova

Z wizytą w laboratorium gościliśmy prof. Eduarda Balashova z Akademii Ostrowskiej w Ukrainie. Tematem spotkania były możliwości współpracy naukowej oraz przygotowania międzynarodowego projektu grantowego.


Katedra pod nowymi sterami

 

Nowy rok akademicki Katedra Psychologii Eksperymentalnej KUL rozpoczyna pod kierownictwem dr hab. Magdaleny Szubielskiej.

 


1 października 2022

Nowy rok akademicki 2022/2023

 

Rok akademicki 2022/23 w Katedrze i w Laboratorium rozpoczynamy w składzie: Paweł Augustynowicz, Andrzej Cudo, Mikołaj Czumak, Paweł Fortuna, Natalia Kopiś, Paweł Stróżak, Marta Szewczyk (etat w ramach Alphron), Magda Szubielska, Przemek Tużnik, Emilka Zabielska-Mendyk i Darek Zapała (pracownicy etatowi) oraz Karina Ozga i Marcin Wojtasiński (doktoranci).


22 września 2022

Kontynuacja współpracy badawczej Lublin – Hongkong

 

Po zakończeniu wspólnego projektu badawczego „Aesthetic experience of street art: Cross- cultural studies in Poland and Hong Kong” Robbiego Ho (The Hong Kong Polytechnic University) i Magdy Szubielskiej (KUL) zrealizowanego w ramach grantu Dziesiątej Sekcji Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego (APA Division 10) czas na kolejne wspólne badania empirycznej estetyki w perspektywie międzykulturowej.
Robbie Ho otrzymał grant Uniwersyteckiej Komisji Grantowej Hongkongu na realizację serii badań pt. „Street Audiences Feel the Same as Street Performers? A Psychological Approach”.
Magda Szubielska jest główną wykonawczynią w tym projekcie. Konkurs został rozstrzygnięty we wrześniu 2022 r., a grant realizowany będzie w latach 2023-2024.
http://div10.org/20-21-microgrants-recipients/ 

 

https://www.ugc.edu.hk/eng/rgc/funding_opport/fds/funded%20research/fds2223.html 


12 - 16 września 2022

Warsztaty EEGlab w Lublinie

 

Mamy przyjemność gościć na KULu twórców i naukowców rozwijających EEGlab - narzędzie pozwalające na analizę sygnału EEG oraz prowadzenie badań naukowych nad działaniem umysłu. Swartz Center for Computational Neuroscience i University of California San Diego przy współpracy naukowej z Katedrą Psychologii Eksperymentalnej organizują w Lublinie kolejną edycję cyklicznych warsztatów, na których można zgłębić wiedzę i nabyć umiejętności pozwalające posługiwać się tym narzędziem.

 

Szczegółowy program oraz wszystkie ważne informacje można znaleźć na stronie warsztatów: https://eeglab2022lublin.com/

 


31 lipca 2022

Międzynarodowy staż naukowy

Od czerwca 2022 do lipca 2022 roku Andrzej Cudo odbył staż naukowy w Nottingham Trent University w Wielkiej Brytanii pod opieką prof. Marka D. Griffithsa.
W ramach współpracy Andrzej realizuje badania naukowe dotyczące problematycznego korzystania z nowoczesnych mediów.