17 grudnia 2019

Złoty Medal za Długoletnią Służbę

Piotr Francuz został uhonorowany przez Prezydenta RP Złotym Medalem za Długoletnią Służbę, a w szczególności za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej. Odznaczenie zostało przekazane przez Pana Lecha Sprawkę, Wojewodę Lubelskiego.


20 października 2019

Laur Uniwersytecki

Podczas Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020 Piotr Francuz otrzymał nagrodę naukową im. ks. Idziego Radziszewskiego III stopnia za dorobek publikacyjny, w tym współautorstwo 13 artykułów naukowych w renomowanych czasopismach oraz kierowanie dwoma grantami w 2018 roku.


31 lipca 2019

SONATINA dla Andrzeja Cudo

Projekt Wpływ problematycznego korzystania z gier komputerowych, grania w komputerowe gry akcji i kontekstu związanego z grą na kontrolę poznawczą, przygotowany przez Andrzeja Cudo, otrzymał finansowanie w konkursie NCN SONATINA 3. Celem konkursu jest wsparcie kariery młodych badaczy poprzez stworzenie możliwości zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych.


7-13 kwietnia 2019

Mistrzowie Dydaktyki

Agnieszka Fudali-Czyż bierze udział w programie Mistrzowie Dydaktyki z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2019-2021). Program zakończy się certyfikatem z Uniwersytetu w Gröningen (Holandia), który jest w czołówce rankingu najlepszych uniwersytetów europejskich. W programie uczestniczy kadra akademicka z całej Polski. Program ma na celu wyposażyć uczestników w praktyczne umiejętności wykorzystywania tutoringu w procesie dydaktycznym. Właśnie zakończył się pierwszy etap programu - wizyta studyjna na Uniwersytecie w Gröningen.


27 marca 2019

Obrona doktoratu

Andrzej Cudo obronił rozprawę doktorską, zatytułowaną "Wpływ afektu, trudności zadania i sprawności pamięci roboczej na kontrolę poznawczą", napisaną pod kierunkiem prof. Piotra Francuza. Recenzentami pracy byli dr hab. Aleksandra Gruszka-Gosiewska prof. UJ oraz dr hab. Jarosław Michałowski, prof. SWPS.


13-15 marca 2019

Dni z Mózgiem

 

Studenckie Koło Neuronauk i Katedra Psychologii Eksperymentalnej KUL zapraszają na konferencję "Dni z Mózgiem", która odbędzie się w dniach 13-15 marca 2019 r. Konferencja wpisuje się w obchody Światowego Tygodnia Mózgu (Brain Awareness Week), wydarzenia mającego na celu popularyzację wiedzy o mózgu i jego działaniu. W tym roku wysłuchamy wykładów znakomitych gości z ośrodków akademickich w Warszawie, Toruniu i Poznaniu, którzy podzielą się z nami swoją pasją i dociekliwością w badaniach nad mózgiem!

22 stycznia 2019

Konferencja prasowa KUL i UMCS

Wspólny projekt KUL i UMCS "Inkubator innowacyjności" zakończył się i został podsumowany na konferencji prasowej z udziałem Rektorów obu uczelni oraz przedstawicieli zespołów badawczych, które otrzymały w nim finansowanie. Dariusz Zapała, jako kierownik zespołu reprezentował Katedrę Psychologii Eksperymentalnej, gdzie realizowany był projekt przedwdrożeniowy "Prototyp urządzenia do rehabilitacji funkcji motorycznych".

15 stycznia 2019

Grant Narodowego Programu Zdrowia

Andrzej Cudo wraz z zespołem otrzymał grant Ministerstwa Zdrowia na realizację projektu Czynniki modyfikujące odpowiedź empatyczną u osób uzależnionych od portali społecznościowych w ramach zadania konkursowego: Przeprowadzenie badań naukowych służących pogłębieniu wiedzy w zakresie uzależnień behawioralnych.


10 stycznia 2019

Nagrody im. prof. Josepha B. Sidowskiego

Podczas uroczystej Rady Instytutu Psychologii, Pracownicy i Doktoranci KPE odebrali nagrody im. profesora Sidowskiego za publikacje artykułów w międzynarodowych czasopismach naukowych w 2018 roku. Laureatami zostali: Paweł Augustynowicz, Andrzej Cudo, Piotr Francuz, Agnieszka Fudali-Czyż, Marta Jaśkiewicz, Natalia Kopiś, Paweł Stróżak, Marta Szewczyk, Magdalena Szubielska, Przemysław Tużnik, Emilia Zabielska-Mendyk i Dariusz Zapała.


7 grudnia 2018

Nagrody Rektora KUL

Magda Szubielska otrzymała nagrodę indywidualną Rektora KUL. Jest to nagroda IV stopnia za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe oraz wybitną działalność organizacyjno-społeczną i popularyzację nauki. Magda działa na rzecz osób z niepełnosprawnościami wzroku oraz współpracuje z Muzeum Historii Miasta Lublina (Bramą Krakowską) i Galerią Labirynt.
 
Piotr Francuz otrzymał indywidualną nagrodę Rektora KUL I stopnia za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe, wybitną działalność organizacyjno-społeczną i popularyzację nauki oraz kształcenie kadr naukowych.