26 marca 2020

ALPHORN - NCN

Magda Szubielska uzyskała finansowanie grantu w ramach konkursu ALPHORN, na polsko-szwajcarskie projekty badawcze, pt. Skalowanie przestrzenne u dzieci i dorosłych: Rola modalności percepcyjnej, doświadczenia wizualnego i stylu poznawczego. Projekt będzie realziowany we współpracy z Dr. Wenke Möhring z Universität Basel.


24 luty 2020

Stypendium Rządu Francuskiego

Magda Szubielska otrzymała stypendium Rządu Francuskiego na 2020 rok. W ramach stypendium Magda współpracuje z prof. Delphine Picard z Aix Marseille University, z którą realizuje badanie dotyczące zmian w cechach rysunków tworzonych przez dzieci w wieku 5 - 9 lat i osoby dorosłe w warunkach wzrokowych i dotykowych.


6 lutego 2020

NAWA: PROM

W ramach konkursu PROM – międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej stypendia wyjazdowe na naukowe pobyty zagraniczne otrzymali: Marta Jaśkiewicz, Natalia Kopiś, Karina Ozga, Paweł Augustynowicz, Paweł Stróżak i Darek Zapała.


15 stycznia 2020

Uzależnienie od gier pod lupą

Ministerstwo Zdrowia przyznało środki na realizację projektu: Zaangażowanie w komputerowe gry akcji, a uzależnienie od gier komputerowych: moderująca rola depresji, samotności oraz stylu radzenia sobie ze stresem. Badania porównawcze między kobietami i mężczyznami grającymi w gry komputerowe, finansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych. Projekt realizować będą: Andrzej Cudo, Mateusz Dobosz, Małgorzata Torój, Marcin Wojtasiński, Emilia Zabielska-Mendyk (kierownik projektu).


8 stycznia 2020

Nagroda im. Josepha B. Sidowskiego

Nagrody im. Josepha B. Sidowskiego za opublikowanie w roku 2019 artykułów w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports otrzymali pracownicy i doktoranci naszej Katedry: Paweł Augustynowicz, Andrzej Cudo, Piotr Francuz, Agnieszka Fudali-Czyż, Natalia Kopiś, Paweł Stróżak, Przemysław Tużnik, Emilia Zabielska-Mendyk, Dariusz Zapała.


17 grudnia 2019

Złoty Medal za Długoletnią Służbę

Piotr Francuz został uhonorowany przez Prezydenta RP Złotym Medalem za Długoletnią Służbę, a w szczególności za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej. Odznaczenie zostało przekazane przez Pana Lecha Sprawkę, Wojewodę Lubelskiego.


20 października 2019

Laur Uniwersytecki

Podczas Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020 Piotr Francuz otrzymał nagrodę naukową im. ks. Idziego Radziszewskiego III stopnia za dorobek publikacyjny, w tym współautorstwo 13 artykułów naukowych w renomowanych czasopismach oraz kierowanie dwoma grantami w 2018 roku.


1 października 2019

Nowy rok akademicki 2019/2020

Rok akademicki 2018/2019 w Katedrze i w Laboratorium rozpoczynamy w 19-osobowym składzie: Paweł Augustynowicz, Andrzej Cudo (etat w ramach SONATINA), Paweł Fortuna, Piotr Francuz (na rocznym urlopie naukowym), Agnieszka Fudali-Czyż, Natalia Kopiś, Paweł Stróżak, Magda Szubielska, Przemek Tużnik, Emilka Zabielska-Mendyk i Darek Zapała (pracownicy etatowi) oraz Marta Jaśkiewicz, Karina Ozga, Marta Ratomska, Kateryna Shchehelska, Anna Szymańska, Paula Śliwa, Marcin Wojtasiński, Radek Zemło (doktoranci).


16 września 2019

Witaj na pokładzie!

Andrzej Cudo został zatrudniony w Katedrze Psychologii Eksperymentalnej na stanowisku asystenta naukowego.


31 lipca 2019

SONATINA dla Andrzeja Cudo

Projekt Wpływ problematycznego korzystania z gier komputerowych, grania w komputerowe gry akcji i kontekstu związanego z grą na kontrolę poznawczą, przygotowany przez Andrzeja Cudo, otrzymał finansowanie w konkursie NCN SONATINA 3. Celem konkursu jest wsparcie kariery młodych badaczy poprzez stworzenie możliwości zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych.