15 grudnia 2021

Stypendium rządu Francuskiego

Dariusz Zapała otrzymał Stypendium Rządu Francuskiego przyznawane przez Ambassade de France en Pologne na 1-miesięczny pobyt naukowy w Université de Bordeaux w 2022 roku. Głównym celem wizyty naukowej jest opracowanie międzynarodowego programu badawczego mającego na celu uwrażliwienie interfejsów mózg-komputer na różnice indywidualne między użytkownikami.


14 grudnia 2021

Nagroda za najlepiej punktowane publikacje

Nagrodę Prorektora ds. nauki za najlepiej punktowane publikacje otrzymali Paweł Augustynowicz, Andrzej Cudo, Natalia Kopiś-Posiej, Magdalena Szubielska, Przemek Tużnik, Marcin Wojtasiński, Dariusz Zapała oraz Emilia Zabielska-Mendyk.

 

Nagrodzone publikacje to:

  1. Kopiś-Posiej, N., Cudo, A., Tużnik, P., Wojtasiński, M., Augustynowicz, P., Zabielska-Mendyk, E., & Bogucka, V. (2021). The impact of problematic Facebook use and Facebook context on empathy for pain processing: An event-related potential study. Computers in Human Behavior, 124, 106936. https://doi.org/10.1016/j.chb.2021.106936
  2. Szubielska, M., Ganczarek, J., Pietras, K., i Stolińska, A. (2021). The impact of ambiguity in the image and title on the liking and understanding of contemporary paintings. Poetics, 87, 101537. https://doi.org/10.1016/j.poetic.2021.101537
  3. Zapała, D., Iwanowicz, P., Francuz, P. et al. Handedness effects on motor imagery during kinesthetic and visual-motor conditions. Sci Rep 11, 13112 (2021). https://doi.org/10.1038/s41598-021-92467-7

8 grudnia 2021

Ukazała się książka "Piękno umysłów"

 

"Piotrze... Dzielimy się tym, co nam przekazałeś i co w nas rozpaliłeś. Najlepiej jak potrafimy... Piękne Umysły: Marta Szewczyk, Paweł Augustynowicz, Bibianna Balaj, Mikołaj Chumak, Andrzej Cudo, Olga Grabowska-Chenczke, Aga Fudali, Marta Jaśkiewicz, Natalia Kopiś, Paweł Stróżak, Małgorzata Torój, Przemysław Tużnik, Magdalena Szubielska, Marcin Wojtasiński, Emilia Zabielska-Mendyk, Dariusz Zapała" - napisał redaktor książki Paweł Fortuna. Wraz z Martą Szewczyk zebrali w jednym miejscu artykuły opracowane przez osoby, które współpracowały z Piotrem Francuzem na przestrzeni lat jego pracy naukowej. Jednak jest to nie tylko opracowanie naukowe, ale też okazja do wspomnień i upamiętnienia niezwykłej osobowości, jaką był Piotr.

 

"PIĘKNO UMYSŁÓW" można zamawiać klikając link: https://tnkul.pl/sklep,produkt,piekno-umyslow


2 grudnia 2021

Preludium 20

W ramach konkursu PRELUDIUM 20 Narodowego Centrum Nauki Natalia Kopiś-Posiej uzyskała finansowanie projektu badawczego. Natalia będzie realizowała grant pt. Adaptacja i Priming jako narzędzia modyfikacji neuronalnych korelatów empatii wobec bólu w odniesieniu do atrakcyjnych twarzy. Badanie EEG. W ramach zaplanowanych badań zostaną przeprowadzone dwa eksperymenty, w których podczas wykonywania zadań poznawczych przez osoby badane będzie rejestrowana elektroencefalograficzna aktywność mózgu.


14 listopada 2021

Rocznica śmierci Piotra Francuza

14. listopada zawsze już będzie dla naszego zespołu dniem odejścia profesora Piotra Francuza - szefa, mentora i przyjaciela. Ze względu na ograniczenia pandemiczne, chcemy tego dnia symbolicznie zaświecić świecę w oknie naszej Katedry w Collegium Jana Pawła II. Liczymy na to, że przyjdzie jeszcze czas na wspólne spotkanie i wspomnienie Piotra.

 

W poniedziałek 15 listopada o godz. 19.00 w Kościele Akademickim KUL zostanie odprawiona msza na pierwszą rocznicę śmierci śp. Piotra Francuza. Zapraszamy do uczestnictwa w niej.

 

Zachęcamy także aby wesprzeć Rodzinę Profesora. Istnieje możliwość przekazywania darowizn finansowych, dowolnych, jednorazowych lub systematycznych, które zostaną przeznaczone na rehabilitację Bernarda Francuza oraz pokrycie kosztów opieki nad nim.

 

Dane do wpłat:

Fundacja na rzecz rozwoju – Inspirator

Nr konta 66 1600 1462 1027 8870 2000 0004

Tytuł przelewu „Zbiórka dla Bernarda”

 

 

 


28 października 2021

Promocje doktorskie

W dniu 28 października 2021 odbyły się uroczyste nominacje na stanowiska profesorskie oraz promocje doktorskie i habilitacyjne. Wśród promowanych była również dr Marta Szewczyk, podopieczna ś.p. prof. Piotra Francuza, która odebrała dyplom doktora nauk społecznych z rąk prof. dr hab. Maroli Łaguny. Wszystkim utytułowanym serdecznie gratulujemy.

 


1 października 2021

Nowy rok akademicki 2021/2022

Rok akademicki 2021/22 w Katedrze i w Laboratorium rozpoczynamy po raz pierwszy bez Piotra Francuza w składzie: Paweł Augustynowicz, Andrzej Cudo (etat w ramach SONATINA), Mikołaj Czumak, Paweł Fortuna, Natalia Kopiś, Paweł Stróżak, Marta Szewczyk (etat w ramach Alphron), Magda Szubielska, Przemek Tużnik, Emilka Zabielska-Mendyk (urlop macierzyński) i Darek Zapała (pracownicy etatowi) oraz Karina Ozga, Kateryna Shchehelska, Marcin Wojtasiński (doktoranci). Rolę kuratora Katedry pełni Tomek Jankowski.


28 - 29 czerwca 2021

Sympozjum Piękno umysłu

 

W dniach 28-29. czerwca w Oblasach koło Janowca nad Wisłą odbyło się sympozjum Katedry Psychologii Eksperymentalnej pt. Piękno umysłu. Podczas spotkania dyskutowaliśmy o aktualnych kierunkach badań w Katedrze oraz planach na rozwój naukowy zespołu. Ważnym punktem programu była kwestia możliwości rozwijania myśli prof. Piotra Francuza w środowisku lokalnym, ogólnopolskim, a także na arenie międzynarodowej.

 


24 czerwca 2021

Odszedł ksiądz profesor Zdzisław Chlewiński

 

W wieku 92 lat odszedł ksiądz profesor Zdzisław Chlewiński.

 

 

„Uczciwość, rzetelność, z jaką zawsze podchodzi do podejmowanych przez siebie zagadnień naukowych, a także otwartość na nowe idee, ciekawość badawcza i nieustanna gotowość do dzielenia się swoimi doświadczeniami i wiedzą z innymi czynią zeń Mistrza w pełnym tego słowa znaczeniu”– tak Piotr Francuz opisywał profesora Chlewińskiego w artykule biograficznym opublikowanym w 2001 roku w Rocznikach Psychologicznych.

 

Profesor Chlewiński przez wiele lat pełnił obowiązki kierownika Katedry Psychologii Eksperymentalnej. Studenci psychologii znali go jako wymagającego ale też wyrozumiałego wykładowcę m. in. statystyki oraz psychologii eksperymentalnej. Był mentorem i mistrzem wielu wybitnych psychologów nie tylko z KULu. Zawdzięczamy Mu etos akademicki, podejście do uprawiania nauki i styl pracy, jaki do dziś panuje w naszej Katedrze.

 

Żegnaj Zdzisławie!

 

Pracownicy i Doktoranci

Katedry Psychologii Eksperymentalnej

 

 


14 maja 2021

Piękno umysłu. Pamięci prof. dr hab. Piotra Francuza

 

"Ta książka nie ma zakończenia - taką myślą prof. dr hab. Piotr Francuz otworzył epilog „Imagii”, swojego opus magnum. Dzisiaj już wiemy, że końca nie ma nie tylko refleksja nad neurokognitywną teorią obrazu, ale również spotkanie z naszym mistrzem, choć dialog stał się wewnętrzny i bardzo osobisty. Zasłużenie doceniany przez naukowców i studentów Profesor to dla nas, jego uczniów, po prostu Piotr. Pandemia tak niespodziewanie złożyła „czarne ultimatum”, że nie potrafimy Go sobie wyobrazić inaczej, jak tylko jako człowieka w pełni sił twórczych, zarażającego pasją zgłębiania tajemnic umysłu, mobilizującego do pracy i autentycznie przejętego naszym rozwojem. Dzięki Piotrowi się spotkaliśmy i pod Jego skrzydłami uzyskaliśmy tytuł doktora nauk humanistycznych. Obdarzył nas pięknem swojego umysłu, a teraz przyszedł czas by dowieść, że zasłużyliśmy na ten dar, podziękować, złożyć osobisty hołd…

„Piękno umysłu” jest dziełem nas wszystkich, osób związanych z Katedrą Psychologii Eksperymentalnej KUL oraz Perception & Cognition Lab. Wybierając redaktorów kierowaliśmy się kryterium czasu: Paweł Fortuna jest najstarszym współpracownikiem Piotra, natomiast Marta Szewczak jest ostatnią wypromowaną przez Piotra doktor."

 

 

Oto fragment ze wstępu książki PIĘKNO UMYSŁU Pamięci prof. dr. hab. Piotra Francuza, w której prezentujemy ważne, współczesne obszary badawcze, nad którymi wspólnie pracowaliśmy. 

 

Jednym ze sposobów, w jaki chcemy wspominać i upamiętniać Piotra, jest nasza praca naukowa. Jednak chcieliśmy też, aby w książce zawarty został choć w części duch Piotra i atmosfera, jaka towarzyszyła naszym spotkaniom. Dlatego poza typowo merytorycznymi rozdziałami zebraliśmy w niej nasze wspomnienia i wyrazy wdzięczności, a także przygotowaliśmy jeden rozdział szczególny, w którym pokazujemy, jak wyglądał proces badawczy realizowany podczas seminariów z psychologii poznawczej w Katedrze.

 

Książka ukaże się nakładem Wydawnictwa Naukowego KUL.