Czy polskie uczelnie są przyjazne niedosłyszącym?

Większość polskich uczelni nie jest przystosowana do potrzeb niesłyszących. Tak niestety wygląda smutna rzeczywistość na polskich uczelniach. Na tej liście znajdują się jednak chlubne wyjątki. Wśród uczelni, które najlepiej dostosowały swoją infrastrukturę do potrzeb osób niesłyszących znajdują się między innymi:  

- Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie

- Akademia Podlaska w Siedlcach

- Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach

- Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

- Politechnika Krakowska oraz Politechnika Łódzka.

Z  badań przeprowadzonych przez portal Słuchowisko.net we współpracy z Oticon wynika, że  proponowane przez uczelnie rozwiązania to najczęściej specjalne stypendia, zmiana formy zaliczenia egzaminu dostosowana do potrzeb osoby niepełnosprawnej lub wydłużony czas trwania egzaminu. Ciekawą propozycją jest możliwość darmowego kserowania notatek przez osoby niedosłyszące, którą zapewnia m.in. Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Najbardziej komfortowe warunki stwarzają jednak uczelnie, których kadra jest wyszkolona w zakresie specyficznej współpracy z osobami mającymi problemy ze słuchem lub może skorzystać z prowadzonych na uczelni kursów języka migowego przeznaczonych dla pracowników socjalnych – to jednak nieliczne przypadki.

Poniżej w linku został zaprezentowany raport, przygotowany przez portal Słuchowisko.net   informujący o sposobach wspomagania studentów z problemami słuchu na wyższych uczelniach w Polsce. Kryteria brane pod uwagę w badaniach to: obecność pętli indukcyjnych i przenośnych urządzeń FM w infrastrukturze uczelni oraz dostępność osób posługujących się językiem migowym w strukturze kadrowej szkół wyższych. Na podstawie zgromadzonych danych stwierdzono, że na ogół uczelnie spełniają tylko ok. 50% podstawowych norm wymaganych do prawidłowego funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością słuchu.

Uczelnie, których zabrakło w przygotowanym przez nas raporcie nie prowadzą działań wspierających studentów z problemami słuchu lub nie udzieliły nam informacji na ten temat. W trakcie tworzenia tego raportu problemy pojawiały się często już na poziomie komunikacji z osobami odpowiedzialnymi za studentów niepełnosprawnych. Z naszego doświadczenia wynika, że niejednokrotnie bardzo trudno jest dotrzeć do jednostki zajmującej się takimi sprawami. Równie trudno jest też otrzymać odpowiedź na zadane pytanie, co niestety świadczy o marginalizowaniu problemów osób niedosłyszących. W raporcie nie znalazły się również uczelnie, które ze względu na swój charakter wykluczają możliwość przyjmowania studentów niepełnosprawnych. Są to uczelnie wojskowe, akademie muzyczne oraz większość akademii wychowania fizycznego  oraz akademii medycznych.

Raport powstał na zlecenie firmy Oticon Polska – producenta najnowocześniejszych aparatów słuchowych oraz dystrybutora aparatury diagnostycznej i różnego typu urządzeń wspomagających słyszenie, w tym pętli indukcyjnych i systemów FM. Firma, która w ramach misji „na pierwszym miejscu stawiamy ludzi”, systematycznie angażuje się w wiele akcji społecznych tym razem postanowiła zaadresować swoje działania do maturzystów, którzy borykają się z problemami niedosłuchu. Do tej pory dzięki wsparciu Oticon Polska przeprowadzono już m.in. akcje bezpłatnego badania słuchu w domach dziecka, dystrybucji naklejek na samochody dla osób niedosłyszących, a także stworzono bezpłatny multimedialny kurs nauki języka migowego. Obecnie firma prowadzi bezpłatne przesiewowe badania słuchu, które od miesiąca trwają na Śląsku, a do końca czerwca będą jeszcze organizowane w Małopolsce i Wielkopolsce.

Poniżej są wyniki przeprowadzonego przez portal Słuchowisko.net diagnozującego poziom dostosowania uczelni wyższych do potrzeb osób z problemami słuchu. Mają na celu pomóc niesłyszącym maturzystm oraz ich rodzicom, którzy stają przed wyborem dalszej drogi edukacyjnej.

Raport w formacje PDF można pobrać: Wyniki rankingu (pdf)

Autor: Paweł Kasprzak
Ostatnia aktualizacja: 01.12.2010, godz. 19:51 - Paweł Kasprzak