Poetyka, teoria i antropologia literatury w Polsce

Instytut Badań Literackich PAN Pracownia Poetyki Historycznej

Instytut Badań Literackich PAN Pracownia Poetyki Teoretycznej

Uniwersytet Adama Mickiewicza Zakład Poetyki i Krytyki Literackiej

Uniwersytet Adama Mickiewicza Zakład Literatury XX wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu

Uniwersytet Adama Mickiewicza Zakład Semiotyki Literatury

Uniwersytet Adama Mickiewicza Zakład Antropologii Literatury

Uniwersytet Jagielloński Katedra Teorii Literatury
Uniwersytet Jagielloński Katedra Antropologii i Badań Kulturowych

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Zakład Teorii Literatury i Wiedzy o Sztuce

Uniwersytet Łódzki Katedra Teorii Literatury

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Zakład Teorii Literatury

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Zakład Teorii Literatury

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Katedra Poetyki i Teorii Literatury
Uniwersytet Rzeszowski Zakład Teorii i Antropologii Literatury

Uniwersytet Szczeciński Zakład Teorii i Antropologii Literatury

Uniwersytet Śląski Zakład Teorii Literatury
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Zakład Teorii Literatury
Uniwersytet Warszawski Zakład Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich

Uniwersytet Wrocławski Zakład Teorii Literatury

Uniwersytet Zielonogórski Zakład Teorii Literatury i Krytyki Literackiej

 


Katalogi i nie tylko


Biblioteka Narodowa

 

Nukat

Biblioteka KUL

Biblioteka UMCS

Biblioteka im. H. Łopacińskiego w Lublinie

Biblioteka UJ

Biblioteka UW

Ossolineum

Biblioteka UAM

Biblioteka UŚ

The Library of Congress

The British Library

Bibliotheque Nationale de France

Deutsche Digitale Bibliothek

Jewish National and University Library

 

polskie czasopisma w Lwowskiej Naukowej Bibliotece im. W. Stefanyka

 

Małopolska Biblioteka Cyfrowa („Wiadomości Literackie” 1930-1938)

 

UrMEL (Pamiętnik Literacki 1902-1938)

 

Śląska Biblioteka Cyfrowa  („Przegląd Humanistyczny” 1922-1925, 1930-1933)

 

Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa („Ruch Literacki” 1926-1937 i 1939)

Cyfrowa kolekcja czasopism polskich (m.in. „Prosto z mostu”, „Skamander”)

 

Prasa w Internecie („Chimera”, „Tygodnik Ilustrowany” 1859-1865)

„Tygodnik Ilustrowany”

 

Polona

Bibloteka Literatury Polskiej w Internecie

 

Polska Biblioteka Internetowa

Polska Literatura Humanistyczna

Central and Eastern European Online Library

 

Witryna czasopism

 

Staropolska on-line

Serwis Humanistyczny Hamlet

 

Słownik Języka Polskiego PWN

 

Kolokator

 

Wielki słownik języka polskiego

Autor: Ireneusz Piekarski
Ostatnia aktualizacja: 16.01.2015, godz. 22:41 - Ireneusz Piekarski