Prof. dr hab. Bałaban Andrzej (Uniwersytet Szczeciński)

Prof. dr hab. Barcik Jacek (Uniwersytet Śląski)

Prof. dr hab. Barczak Anna (Uniwersytet Szczeciński)

Prof. dr hab. Blicharz Rafał (Uniwersytet Śląski)

Prof. dr hab. Bożek Michał (Uniwersytet Śląski)

Prof. dr hab. Budyn-Kulik Magdalena (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Prof. dr hab. Gorgol Andrzej (Uniwersytet Zielonogórski)

Prof. dr hab. Habuda Adam (Polska Akademia Nauk)

Prof. dr hab. Janowski Jacek (Politechnika Warszawska)

Prof. dr hab. Jędrejek Grzegorz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

Prof. dr hab. Karski Karol (Uniwersytet Warszawski)

Prof. dr hab. Kłak Czesław (Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa z siedzibą w Rzeszowie)

Prof. dr hab. Kordela Marzena (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

Ks. prof. dr hab. Krajczyński Jan (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

Prof. dr hab. Kruczalak-Jankowska Joanna (Uniwersytet Gdański)

Prof. dr hab. Kulik Marek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Prof. dr hab. Kuś Artur (Uczelnia Łazarskiego)

Prof. dr hab. Lis-Staranowicz Dorota (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)

Prof. dr hab. Łukaszuk Leonard (Uniwersytet Warszawski)

Prof. dr hab. Materniak-Pawłowska Małgorzata (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

Prof. dr hab. Melezini Mirosława (Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży)

Prof. dr hab. Menkes Jerzy (Szkoła Główna Handlowa)

Prof. dr hab. Młynarczyk Alicja (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim)

Prof. dr hab. Monarcha-Matlak Aleksandra (Uniwersytet Szczeciński)

Prof. dr hab. Myszona-Kostrzewa Katarzyna (Uniwersytet Warszawski)

Prof. dr hab. Niczyporuk Janusz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Prof. dr hab. Nowakowska-Małusecka Joanna (Uniwersytet Śląski)

Prof. dr hab. Oczkowski Tomasz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Prof. dr hab. Ofiarska Małgorzata (Uniwersytet Szczeciński)

Prof. dr hab. Ofiarski Zbigniew (Uniwersytet Szczeciński)

Prof. dr hab. Olszewski Jan (Uniwersytet Rzeszowski)

Prof. dr hab. Piszcz Anna (Uniwersytet w Białymstoku)

Prof. dr hab. Powałowski Andrzej (Uniwersytet Gdański)

Ks. prof. dr hab. Robert Kantor (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II)

Prof. dr hab. Ruczkowski Piotr (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Prof. dr hab. Skubisz Ryszard (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Prof. dr hab. Słapek Dariusz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Prof. dr hab. Sobczyk Marek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Prof. dr hab. Sobczyk Paweł (Uniwersytet Opolski)

Ks. prof. dr hab. Stępień Marek (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

Prof. dr hab. Szewczyk Helena (Uniwersytet Śląski)

Prof. dr hab. Szmulik Bogumił (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

Prof. dr hab. Szołno-Koguc Jolanta (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Prof. dr hab. Szymanek Jarosław (Uniwersytet Warszawski)

Prof. dr hab. Szymański Andrzej (Uniwersytet Opolski)

Prof. dr hab. Świrgoń-Skok Renata (Uniwersytet Rzeszowski)

Prof. dr hab. Tarnowska-Sobecka Danuta Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)

Prof. dr hab. Ura Elżbieta (Uniwersytet Rzeszowski)

Ks. prof. dr hab. Warchałowski Krzysztof (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

Ks. prof. dr hab. Wojciechowski Grzegorz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Prof. dr hab. Zeidler Kamil (Uniwersytet Gdański)

Prof. dr hab. Zgoliński Igor (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy)

 

Autor: Monika Popek
Ostatnia aktualizacja: 30.07.2019, godz. 13:18 - Monika Popek